EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurostat — de statistische dienst van de EU

Eurostat — de statistische dienst van de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2012/504/EU, waarin de rol van Eurostat wordt verduidelijkt

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

Dit besluit verduidelijkt de rol en verantwoordelijkheden van Eurostat ten aanzien van de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken.

KERNPUNTEN

 • Eurostat maakt onderdeel uit van de Europese Commissie en wordt geleid door een directeur-generaal.
 • Eurostat handelt in overeenstemming met de volgende statistische beginselen, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 223/2009 en de Europese praktijkcode voor statistiek:
  • professionele onafhankelijkheid;
  • onpartijdigheid;
  • objectiviteit;
  • betrouwbaarheid;
  • statistische geheimhouding, en
  • kosteneffectiviteit.
 • Eurostat voert het Europees statistisch programma uit en werkt op basis van jaarlijkse werkprogramma’s.
 • De belangrijkste taken van Eurostat zijn:
  • het verzamelen en aggregeren van de statistische informatie die nodig is voor de opstelling van Europese statistieken;
  • het ontwikkelen en bevorderen van statistische normen, methoden en procedures;
  • het richting geven aan het Europees statistisch systeem (ESS), het versterken van de samenwerking tussen de partners daarvan en zorg dragen voor een wereldwijd leidende rol daarvan op het gebied van officiële statistieken;
  • het samenwerken op internationaal niveau met andere landen en organisaties, en steun geven aan bepaalde derde landen bij de verbetering van hun statistische systeem.
 • De directeur-generaal van Eurostat, die tevens de hoofdstatisticus is:
  • is als enige verantwoordelijk voor besluiten over processen, statistische methoden, normen en procedures, en de inhoud en het tijdstip van statistische berichten. De directeur-generaal handelt onafhankelijk en vraagt geen instructies aan en ontvangt geen instructies van instellingen of organen van de EU, nationale regeringen of andere organisaties. De directeur-generaal neemt alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat de statistische geheimhouding in acht wordt genomen;
  • is voorzitter van het Comité voor het Europees statistisch systeem (ESS-comité), dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van EU-landen (van nationale instanties voor de statistiek) en dat richtsnoeren geeft aan het ESS voor het ontwikkelen, opstellen en verspreiden van Europese statistieken;
  • is ook verbindingspersoon tussen het ESS en de Europese Adviescommissie voor statistische governance (samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op statistiekgebied) voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de Europese praktijkcode voor statistiek.
 • Eurostat heeft, onder voorbehoud van geheimhoudingsregels van de EU, toegang tot administratieve gegevens binnen de diensten van de Commissie om de belasting voor respondenten te beperken.
 • Eurostat is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer van Europese statistieken en voert een systeem voor kwaliteitsborging in, teneinde de juiste uitvoering van de Europese praktijkcode voor statistiek te garanderen.
 • Eurostat zorgt ervoor dat Europese statistieken voor alle gebruikers toegankelijk zijn in overeenstemming met de statistische beginselen, in het bijzonder die van professionele onafhankelijkheid, onpartijdigheid en statistische geheimhouding.

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is vanaf 8 oktober 2012 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit van de Commissie 2012/504/EU van 17 september 2012 betreffende Eurostat (PB L 251 van 18.9.2012, blz. 49-52)

Laatste bijwerking 13.11.2017

Top