EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-noodhulpdiensten: de uitrol van eCall-infrastructuur

Dit besluit doet een beroep op EU-landen om de infrastructuur voor de pan-Europese dienst voor noodoproepen vanuit voertuigen eCall (in-vehicle emergency call system) op te zetten die nodig is om uiterlijk op 1 oktober 2017 alle eCalls in de EU te verwerken.

BESLUIT

Besluit nr. 585/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de uitrol van de interoperabele eCall-dienst in de hele EU.

SAMENVATTING

Dit besluit doet een beroep op EU-landen om de infrastructuur voor de pan-Europese dienst voor noodoproepen vanuit voertuigen eCall (in-vehicle emergency call system) op te zetten die nodig is om uiterlijk op 1 oktober 2017 alle eCalls in de EU te verwerken.

Meer bepaald stelt het besluit een implementatietermijn vast van ten minste zes maanden vóór de toepassingsdatum van de Verordening op de verplichte installatie van het eCall-systeem in voertuigen (personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen).

eCall-infrastructuur omvat belcentrales of alarmcentrales (PSAPs - Public Safety Answering Points) die eCalls zullen ontvangen en verwerken door middel van het gemeenschappelijk Europees oproepnummer voor hulpdiensten 112.

Het besluit erkent ook het recht van ieder EU-land om:

  • zijn eigen noodhulpdiensten te organiseren op een manier die het goedkoopst is en het best is afgestemd op zijn behoeften, met inbegrip van het weren van niet-dringende oproepen die ze via hun alarmcentrales ontvangen;
  • het ontvangen en verwerken van eCalls in handen te geven van erkende particuliere organisaties.

Privacy- en gegevensbescherming

EU-landen moeten ervoor zorgen dat:

  • gegevens die middels de eCall-dienst worden verzonden uitsluitend worden gebruikt ter verwezenlijking van de doelstellingen van dit besluit (en bijvoorbeeld niet gebruikt worden om voertuigen te traceren buiten noodgevallen om);
  • eCall-oproepen gratis ter beschikking worden gesteld aan gebruikers in de hele EU;
  • ze uiterlijk op 24 december 2015 een verslag uitbrengen aan de Europese Commissie over de voortgang bij de tenuitvoerlegging van dit besluit: bijvoorbeeld een lijst met autoriteiten die toezicht houden op de eCall alarmcentrales, een lijst en de geografische dekking van de eCall-alarmcentrales en een beschrijving van de conformiteitstests en de protocollen op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • eCalls van elke plaats op hun grondgebied kunnen worden verricht, mits er ten minste één openbaar draadloos mobiele-communicatienetwerk beschikbaar is.

Dit besluit treedt in werking op 23 juni 2014.

Wat is eCall?

eCall belt automatisch 112 in het geval van een ernstig verkeersongeval en communiceert de locatie van het voertuig aan de hulpdiensten. Het systeem kan ook manueel geactiveerd worden.

eCall moet de responstijd bij ongevallen in stedelijke gebieden met 60 % en in landelijke gebieden met 50 % versnellen, waarmee honderden levens in Europa per jaar gered kunnen worden. Het zal in tienduizenden gevallen ook de ernst van verwondingen bij verkeersongevallen beperken en de kosten van verkeersopstoppingen terugdringen.

Verkeersongevallen in de EU waren de oorzaak van 28 000 sterfgevallen en zorgden voor 1,5 miljoen gewonden in 2012.

Voor meer informatie

  • Persbericht
  • Digitale agenda website
  • Websitevan het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie
  • Websitevan het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit nr. 585/2014/EU

23.6.2014

-

PB L 164 van 3.6.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (COM/2013/0316 final van 13.6.2013)

Aanbeveling van de Commissie 2011/750/EU van 8 september 2011 ter ondersteuning van een EU-wijde eCall-dienst in elektronische-communicatienetwerken voor de transmissie van op 112 gebaseerde noodoproepen uit voertuigen (eCalls) (PB L 303 van 22.11.2011).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/2013 van de Commissie van 26 november 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall betreft (PB L 91 van 3.4.2013)

03.11.2014

Top