EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven

Bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2014/42/EU betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn moet het voor nationale autoriteiten makkelijker maken om opbrengsten* en hulpmiddelen* van misdrijven in de EU te confisqueren en te ontnemen.

KERNPUNTEN

In deze richtlijn staan minimumvoorschriften voor de bevriezing en daaropvolgende confiscatie van opbrengsten en hulpmiddelen van misdrijven.

De strafbare feiten in kwestie staan in verschillende EU-wetten die in artikel 3 van de richtlijn worden genoemd.

Naast confiscatie (na een strafrechtelijke veroordeling) van opbrengsten en hulpmiddelen, of de confiscatie van de waarde ervan, maakt artikel 4 het mogelijk de opbrengsten van misdrijven en hulpmiddelen te confisqueren in gevallen van vlucht of ziekte van de betrokkene (wanneer de verdachte of beklaagde gedurende lange tijd in de onmogelijkheid verkeert de strafprocedure bij te wonen, waardoor deze niet in normale omstandigheden kan worden voortgezet en een strafrechtelijke veroordeling niet mogelijk is).

In artikel 5 staan duidelijkere regels inzake ruimere confiscatiebevoegdheden, waardoor confiscatie makkelijker wordt zodra een rechter ervan overtuigd is dat de veroordeelde de voorwerpen in kwestie door middel van andere criminele activiteiten heeft verkregen.

Artikel 6 maakt confiscatie mogelijk wanneer voorwerpen van de verdachte aan een derde zijn overgedragen of door een derde zijn verworven, wanneer deze had moeten beseffen dat zij de opbrengst van een misdrijf zijn.

In het kader van artikel 10 moeten EU-landen bevroren voorwerpen adequaat beheren (bijvoorbeeld door bureaus voor vermogensbeheer op te richten) zodat ze hun economische waarde niet verliezen voordat ze uiteindelijk worden geconfisqueerd.

Ierland neemt wel deel aan deze richtlijn, maar Groot-Brittannië (1) en Denemarken niet.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is op 19 mei 2014 in werking getreden. EU-landen moeten de richtlijn voor 4 oktober 2016 omzetten in nationaal recht.

KERNBEGRIPPEN

* Opbrengsten: inkomsten uit criminele activiteiten.

* Hulpmiddelen: materieel dat is gebruikt om misdrijven te plegen (bv. een boot die voor het vervoer van verdovende middelen is gebruikt).

BESLUIT

Richtlijn 2014/42/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 39-50)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2014/42/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 07.01.2016(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.

Top