EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klimaatverandering — Overeenkomst van Parijs, geratificeerd door de EU

Klimaatverandering — Overeenkomst van Parijs, geratificeerd door de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit (EU) 2016/1841 betreffende de sluiting van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering

Overeenkomst van Parijs

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

 • Met dit besluit van de Raad van de Europese Unie wordt de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering namens alle landen van de Europese Unie (EU) geratificeerd.
 • Met deze overeenkomst wordt getracht het mondiale antwoord op de dreiging van klimaatverandering te versterken, onder meer door de opwarming tot ruim onder 2 oC te beperken.

KERNPUNTEN

 • In het kader van deze overeenkomst zullen EU-landen:
  • voldoen aan de doelstelling op de lange termijn om de wereldwijde temperatuurstijging ruim onder 2 oC in vergelijking met het pre-industriële tijdperk te houden;
  • inspanningen blijven leveren zodat de stijging beperkt blijft tot 1,5 oC;
  • nationale actieplannen voorbereiden en uitvoeren (voorgenomen nationaal vastgestelde bijdragen) om deze streefcijfers te behalen;
  • verslag uitbrengen aan elkaar en het publiek over de vooruitgang die ze boeken wat betreft hun verbintenissen;
  • vanaf 2023 wereldwijd om de vijf jaar een algemene inventarisatieuitvoeren met internationale partners om verdere doelstellingen op basis van wetenschappelijk bewijs en de bereikte resultaten vast te stellen;
  • maatregelen treffen om met de reeds onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering om te gaan;
  • praktische en financiële steun aan ontwikkelingslanden bieden om hen te helpen bij hun aanpassing aan klimaatverandering.

EU-optreden tegen klimaatverandering tot nu toe

VANAF WANNEER IS DEZE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

De overeenkomst treedt op 4 november 2016 in werking en is vanaf 2020 van toepassing.

ACHTERGROND

De overeenkomst versterkt het mondiale antwoord op de klimaatverandering door het huidige beleid te richten op klimaatneutraliteit voor het einde van de eeuw.

De overeenkomst werd in december 2015 in Parijs goedgekeurd door 195 landen en vervangt het Protocol van Kyoto van 1997.

Meer informatie

 • Paris Agreement (Overeenkomst van Parijs) op de website van de Europese Commissie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit (EU) 2016/1841 van de Raad van 5 oktober 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 282 van 19.10.2016, blz. 1-3)

Overeenkomst van Parijs (PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4-18)

Laatste bijwerking 04.11.2016

Top