EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toezicht op de doeltreffendheid van het beleid voor sociale bescherming van EU-landen

Toezicht op de doeltreffendheid van het beleid voor sociale bescherming van EU-landen

Het Comité voor sociale bescherming (Social Protection Committee - SPC) van de Europese Unie, opgericht in het kader van artikel 160 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), adviseert de EU-instellingen over alle aspecten van het beleid voor sociale bescherming en speelt een hoofdrol in het proces van het Europese semester.

BESLUIT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Derde deel - Het beleid en intern optreden - Titel X - Sociale politiek - Artikel 160 (oud artikel 144 VEG (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 118-119).

SAMENVATTING

Het Comité voor sociale bescherming (Social Protection Committee - SPC) van de Europese Unie, opgericht in het kader van artikel 160 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), adviseert de EU-instellingen over alle aspecten van het beleid voor sociale bescherming en speelt een hoofdrol in het proces van het Europese semester.

WAT DOET DIT BESLUIT?

In dit besluit wordt het SPC opgericht en zijn taken, samenstelling en werkmethoden vastgesteld. Dit besluit weerspiegelt in het bijzonder de ontwikkeling van het Europees semester en de rol van het SPC in dit proces, en strekt dus tot intrekking van Besluit 2004/689/EG van de Raad.

KERNPUNTEN

De taken van het SPC bestaan uit:

  • Toezicht op de sociale omstandigheden in de EU en de ontwikkeling van beleid voor sociale bescherming in de EU-landen
  • Bevordering van informatie-uitwisseling en coördinatie van de aanpak van sociaal beleid tussen EU-regeringen en de Europese Commissie
  • Het opstellen van verslagen, adviezen en ander werk op verzoek van de Raad of de Commissie van de EU of op eigen initiatief.

Bij de uitvoering van deze taken moet het SPC binnen zijn bevoegdheid bijdragen aan alle aspecten van het Europees semester en hierover verslag uitbrengen aan de Raad.

Ieder EU-land en de Commissie wijzen twee leden van het SPC aan en mogen twee alternatieve leden aanwijzen.

Het besluit voorziet in de aanstelling van een voorzitter en vicevoorzitters uit de leden en in de oprichting van werkgroepen die bepaalde vraagstukken bestuderen.

VANAF WANNEER TREEDT DIT BESLUIT IN WERKING?

Vanaf 15 mei 2015.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit (EU) 2015/773 van de Raad van 11 mei 2015 tot instelling van het Comité voor sociale bescherming en tot intrekking van Besluit 2004/689/EG (PB L 121 van 14.5.2015, blz. 16-19).

Laatste bijwerking 15.06.2016

Top