EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De toekomst van biologische landbouw in de Europese Unie

De toekomst van biologische landbouw in de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2014) 179 final) –– Actieplan voor de toekomst van de biologische productie in de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN DIT ACTIEPLAN?

 • Dit actieplan van de Europese Commissie moet de groei van biologische productie* in de EU ondersteunen. Dit is een sector die gebonden is aan strenge voorschriften.
 • In het actieplan wordt gekeken op welke manieren er kan worden omgegaan met de uitdagingen van vraag en aanbod door nieuwe partnerschappen te mobiliseren met belanghebbenden zoals producenten, verwerkers, detailhandelaren en consumenten in met name EU-landen.

KERNPUNTEN

De samenvatting hieronder bekijkt de 3 prioriteitsgebieden van het actieplan en geeft voorbeelden van een deel van de 18 acties.

Prioriteit 1: het concurrentievermogen van biologische producenten in de EU verhogen door:

 • meer bekendheid te geven aan de manieren waarop EU-financiering kan worden gebruikt om biologische producenten te helpen — bijvoorbeeld, de gids over subsidiemogelijkheden voor biologische producenten — en met informatie over het EU-logo voor biologische producten op etiketten;
 • gebruik te maken van onderzoek en innovatie (zoals het programma Horizon 2020) voor een betere beschikbaarheid van biologische grondstoffen zoals zaaigoed, dierenvoeders en dierenrassen die zijn aangepast aan biologische productie, en door resultaten ruim te verspreiden zodat landbouwers er rechtstreeks toegang toe hebben;
 • meer informatie te verstrekken over de biologische productiesector, evenals over de desbetreffende markt en handel.

Prioriteit 2: verhogen van het consumentenvertrouwen in biologische landbouw en biologische levensmiddelen door:

 • het verbeteren en controleren van het systeem van nationale accreditatie-instanties (onder het systeem voor accreditatie en markttoezicht van de EU) die in EU-landen verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van biologische certificaten;
 • het invoeren van elektronische certificatiesystemen om de traceerbaarheid van biologische producten die in de EU worden ingevoerd te garanderen;
 • het ondersteunen van de ontwikkeling en invoering van fraudebestrijding op het gebied van biologische producten.

Prioriteit 3: het versterken van de externe dimensie van biologische productie in de EU door:

 • samen te werken met niet-EU-landen voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke biologische normen;
 • binnen het regelgevingskader eerlijke concurrentie te waarborgen tussen biologische producenten en producten van binnen en buiten de EU en de toegang van biologische producten uit de EU tot markten in niet-EU-landen te vergemakkelijken;
 • te garanderen dat consumenten vertrouwen hebben in de integriteit van controlesystemen in niet-EU-landen en in het gebruik van de biologische labels en het EU-logo.

ACHTERGROND

Dit actieplan, dat werd aangenomen in 2014, is een vervolg op het eerste EU-actieplan voor de biologische sector, dat in 2004 werd gelanceerd. Tegelijkertijd heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een nieuwe EU-wet inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIP

* Biologische productie: een alomvattend systeem om landbouwbedrijven te beheren en levensmiddelen te produceren. Het combineert:

 • beste milieupraktijken,
 • een hoog biodiversiteitsniveau,
 • de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn, en
 • een productiemethode die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Actieplan voor de toekomst van de biologische productie in de Europese Unie (COM(2014) 179 final van 24.3.2014)

Laatste bijwerking 19.07.2016

Top