EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-agenda voor betere regelgeving

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling COM(2015) 215 final — EU-agenda voor betere regelgeving

WAT IS HET DOEL VAN DE MEDEDELING?

In deze mededeling wordt een pakket hervormingen voorgesteld om de EU-wetgeving en -beleidsvorming te verbeteren en te garanderen dat wetten en beleidslijnen op gedegen bewijs gebaseerd zijn, goed zijn opgezet en tastbare en duurzame resultaten opleveren voor EU-burgers.

KERNPUNTEN

Dit pakket bouwt voort op bestaande procedures en processen voor het verbeteren van de EU-wetgeving en -beleidsvorming, waaronder effectbeoordeling, evaluaties, openbare raadpleging en het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT).

Het pakket voorziet met name in:

  • meer openheid en transparantie via uitgebreidere openbare raadpleging en betere uitleg van wetsvoorstellen en het voorgestelde beleid;
  • betere toetsing van bestaande wetten en beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld door een nieuwe, verbeterde Raad voor regelgevingstoetsing op te richten om de kwaliteit van effectbeoordelingen te beoordelen en de evaluaties van geldende wetten te controleren;
  • een voorstel voor een nieuw interinstitutioneel akkoord tussen de Europese Commissie, het Parlement en de Raad om een betere wetgeving te garanderen door bijvoorbeeld prioriteit te geven aan initiatieven die geldende wetten verbeteren en door effectbeoordelingen uit te voeren van alle substantiële wijzigingen aan de door de Commissie voorgestelde wetgeving door het Parlement of de Raad;
  • betere evaluatie van bestaande wetgeving met name door een versterkt REFIT-programma. Via REFIT evalueert de EU de geldende EU-wetgeving om deze effectiever en efficiënter te maken zonder de beleidsdoelstellingen in het gedrang te brengen. REFIT zal doelgerichter zijn, de aandacht op de belangrijkste oorzaken van inefficiëntie en onnodige lasten richten, meer zijn ingebed in de besluitvorming van de Commissie en waar mogelijk vergezeld gaan van ramingen van de potentiële voordelen en kosten van maatregelen;
  • de oprichting van een REFIT platform om advies te verlenen aan de Commissie over hoe initiatieven kunnen worden vastgesteld om de EU-wetgeving effectiever en efficiënter te maken;
  • nieuwe maatregelen om lasten te verminderen op gebieden als overheidsopdrachten door een standaardgegevensformulier te creëren voor kleine en middelgrote bedrijven in plaats van de huidige ingewikkelde documenten voor openbare aanbestedingen;
  • verbetering van de uitvoering van EU-wetten via nauwere samenwerking met EU-landen om de naleving van de EU-wetgeving te garanderen.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s „Betere regelgeving voor betere resultaten — Een EU-agenda” (COM(2015) 215 final van 19.5.2015)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Voltooiing van de agenda voor betere regelgeving: Betere oplossingen voor betere resultaten (COM(2017) 651 final van 24.10.2017)

Werkdocument van de Commissiediensten — Overzicht van de inspanningen van de Unie om de regeldruk te vereenvoudigen en te verminderen bij de mededeling „Voltooiing van de agenda voor betere regelgeving”: Betere oplossingen voor betere resultaten (SWD(2017) 675 final van 24.10.2017)

Laatste bijwerking 28.09.2015

Top