EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het Europees Milieuagentschap - milieuobservatie en -informatie

Het Europees Milieuagentschap - milieuobservatie en -informatie

Verordening (EG) nr. 401/2009 - het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 401/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening beschrijft de doelstellingen van het Europees Milieuagentschap (EMA) en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (EIONET). Hierdoor kunnen zij informatie verstrekken ter ondersteuning van de formulering van het EU-milieubeleid.

KERNPUNTEN

Het EMA is een EU-agentschap voor de bescherming en verbetering van het milieu en voor steun aan duurzame ontwikkeling. Het doet dat door objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verschaffen zodat:

maatregelen worden genomen ter bescherming van het milieu;

de resultaten van die maatregelen worden beoordeeld;

het publiek wordt geïnformeerd over de toestand van het milieu;

EU-landen de nodige bijstand in technisch en wetenschappelijk opzicht wordt verleend.

Het EMA heeft de volgende hoofdtaken:

verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens om de EU de nodige objectieve informatie te verschaffen die ze nodig heeft voor een doeltreffend milieubeleid;

verlenen van assistentie bij het controleren van milieumaatregelen;

compileren, evalueren en verspreiden naar het publiek van gegevens betreffende de toestand van het milieu;

bijdragen tot het vergelijkbaar maken van de milieugegevens op Europees niveau;

bevorderen van de integratie van de Europese milieu-informatie in internationale milieubewakingsprogramma’s zoals die van de Verenigde Naties;

stimuleren van de ontwikkeling van methoden voor de evaluatie van de kosten van schade aan het milieu en van de kosten van een beleid gericht op preventie, bescherming en herstel van het milieu;

stimuleren van de uitwisseling van informatie over de beste technologie die beschikbaar is om schade aan het milieu te voorkomen of te verminderen;

om de vijf jaar een rapport publiceren over de toestand van het milieu en de tendensen en vooruitzichten op milieugebied.

De gegevens betreffen:

de toestand van de bodem, en van fauna en flora;

de klimaatverandering en aanpassing aan de klimaatverandering.

De raad van bestuur van het EMEA bestaat uit één vertegenwoordiger van ieder EU-land, twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie en twee vooraanstaande wetenschappers aangewezen door het Europees Parlement. Een uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer.

Het EMA werkt samen met andere communautaire en internationale instanties, zoals het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat), het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie.

EIONET, dat wordt gecoördineerd door het EMA, is het EU-informatienetwerk voor milieuzaken. Alle EU-landen zijn erin vertegenwoordigd, alsmede IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 10 juni 2009.

ACHTERGROND

Website van het Europees Milieuagentschap.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 401/2009

10.6.2009

-

PB L 126 van 21.5.2009, blz. 13-22

Laatste bijwerking 22.09.2015

Top