EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_14188_2021_ADD_1

Ontwerp-VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 (eerste lezing) - Vaststelling van de wetgevingshandeling = Verklaring

ST 14188 2021 ADD 1