EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:305I:FULL

Publicatieblad van de Europese Unie, L 305 I, 14 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 305I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
14 november 2016


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1984 van de Raad van 14 november 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1985 van de Raad van 14 november 2016 tot uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

4

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


I Wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

14.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 305/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1984 VAN DE RAAD

van 14 november 2016

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (1), en met name artikel 32, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 januari 2012 Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.

(2)

Gezien de verslechterende situatie in Syrië moeten er achttien personen worden toegevoegd aan de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.


BIJLAGE

De onderstaande personen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012:

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen bedoeld in artikel 14, artikel 15, lid 1, onder a), en artikel 15, lid 1 bis

A.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van opneming op de lijst

„217.

Atef Naddaf

Geboortedatum: 1956

Geboorteplaats: Damascus platteland

Minister van Hoger Onderwijs. Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (ook bekend als Makhluf)

Geboortedatum: 1964

Geboorteplaats: Latakia

Voormalig gouverneur van het gouvernement Damascus

Minister van Plaatselijk Bestuur.

Benoemd in juli 2016.

Neef van Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (ook bekend als al-Dafeer)

Geboortedatum: 1962

Geboorteplaats: Tartous

Minister van Communicatie en Technologie.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem

Geboortedatum: 1963

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Olie en Minerale hulpbronnen.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

221.

Mohammed(ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (ook bekend als Tourjuman)

Geboortedatum: 1966

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Informatie.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

222.

Mohammed (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (ook bekend als al-Ahmad)

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Latakia

Minister van Cultuur.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (ook bekend als Hammoud)

Geboortedatum: 1964

Geboorteplaats: Tartous

Minister van Transport.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (ook bekend als Zahir) Kharboutli

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Elektriciteit.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

225.

Maamoun Hamdan

Geboortedatum: 1958

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Financiën.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (ook bekend als al-Hassan)

Geboortedatum: 1963

Geboorteplaats: Aleppo

Minister van Watervoorraden.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

227.

Ahmad al-Hamu (ook bekend als al-Hamo)

Geboortedatum: 1947

Minister van Industrie.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (ook bekend als al-Qirbi)

Geboortedatum: 1962

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah

Geboortedatum: 1956

Viceminister.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah

Geboortedatum: 1953

Geboorteplaats: Quneitra

Viceminister.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (ook bekend als Saad)

Geboortedatum: 1954

Geboorteplaats: Habran (in de provincie Sweida)

Viceminister.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni

Geboortedatum: 1952

Geboorteplaats: Damascus

Viceminister.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (ook bekend als Al-Kadiri)

Geboortedatum: 1963

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Sociale Zaken (sinds augustus 2015).

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

 

Gouverneur van de Centrale Bank van Syrië.

Verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de Centrale Bank van Syrië, die ook op de lijst is opgenomen.

14.11.2016”


BESLUITEN

14.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 305/4


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2016/1985 VAN DE RAAD

van 14 november 2016

tot uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1), en met name artikel 30, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 31 mei 2013 Besluit 2013/255/GBVB vastgesteld.

(2)

Gezien de verslechterende situatie in Syrië moeten er achttien personen worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Besluit 2013/255/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 november 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.


BIJLAGE

De onderstaande personen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB:

Lijst van de in de artikelen 27 en 28 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

A.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

„217.

Atef Naddaf

Geboortedatum: 1956

Geboorteplaats: Damascus platteland

Minister van Hoger Onderwijs.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (ook bekend als Makhluf)

Geboortedatum: 1964

Geboorteplaats: Latakia

Voormalig gouverneur van het gouvernement Damascus

Minister van Plaatselijk Bestuur.

Benoemd in juli 2016.

Neef van Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (ook bekend als al-Dafeer)

Geboortedatum: 1962

Geboorteplaats: Tartous

Minister van Communicatie en Technologie.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem

Geboortedatum: 1963

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

221.

Mohammed (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (ook bekend als Tourjuman)

Geboortedatum: 1966

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Informatie.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

222.

Mohammed (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (ook bekend als al-Ahmad)

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Latakia

Minister van Cultuur.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (ook bekend als Hammoud)

Geboortedatum: 1964

Geboorteplaats: Tartous

Minister van Vervoer.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (ook bekend als Zahir) Kharboutli

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Elektriciteit.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

225.

Maamoun Hamdan

Geboortedatum: 1958

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Financiën.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (ook bekend als al-Hassan)

Geboortedatum: 1963.

Geboorteplaats: Aleppo

Minister van Watervoorraden.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

227.

Ahmad al-Hamu (ook bekend als al-Hamo)

Geboortedatum: 1947

Minister van Industrie.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (ook bekend als al-Qirbi)

Geboortedatum: 1962

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah

Geboortedatum: 1956

Viceminister.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah

Geboortedatum: 1953

Geboorteplaats: Quneitra

Viceminister.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (ook bekend als Saad)

Geboortedatum: 1954

Geboorteplaats: Habran (in de provincie Sweida)

Viceminister.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni

Geboortedatum: 1952

Geboorteplaats: Damascus

Viceminister.

Benoemd in juli 2016.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (ook bekend als Al-Kadiri)

Geboortedatum: 1963

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Sociale Zaken (sinds augustus 2015).

14.11.2016

234.

Duraid Durgham

 

Gouverneur van de Centrale Bank van Syrië.

Verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de Centrale Bank van Syrië, die ook op de lijst is opgenomen.

14.11.2016”


Top