EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2017P0003

Beroep tegen IJsland, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 1 februari 2017 (Zaak E-3/17)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/17


Beroep tegen IJsland, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 1 februari 2017

(Zaak E-3/17)

(2017/C 108/15)

Op 1 februari 2017 is bij het EVA-Hof beroep ingesteld tegen IJsland door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door Carsten Zatschler en Maria Moustakali, optredend als gemachtigden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Belliardstraat 35, 1040 Brussel, België.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vraagt het EVA-Hof het volgende vast te stellen:

1.

Door de handhaving van een vergunningenstelsel voor vers vlees en vleesproducten, zoals vastgesteld in artikel 10 van Handeling nr. 25/1993 en de artikelen 3, 4 en 5 van Verordening (IS) nr. 448/2012, heeft IJsland niet voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de handeling waarvan sprake in punt 1.1.1 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst, Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt zoals gewijzigd en zoals aangepast aan de EER-overeenkomst bij Protocol 1 daarbij en bij de sectoriële aanpassingen in bijlage I daarbij, en met name artikel 5 van die richtlijn.

2.

IJsland wordt verwezen in de kosten van de procedure.

Feiten en argumenten:

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt dat IJsland zijn verplichtingen krachtens Richtlijn 89/662/EEG niet is nagekomen door het handhaven van een vergunningenstelsel voor de invoer van onder meer vers vlees en vleesproducten.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt dat de regels betreffende de handel binnen de EER in producten van dierlijke oorsprong en veterinaire controles worden geharmoniseerd op het niveau van de EER. Richtlijn 89/662/EEG van de Raad regelt veterinaire controles in het handelsverkeer binnen de EER van producten van dierlijke oorsprong. De belangrijkste doelstelling ervan is de afschaffing van veterinaire controles aan de binnengrenzen van de EER en de versterking van de controles op de plaats van oorsprong. De bevoegde autoriteiten van de EER-staat van bestemming kunnen alleen nagaan, door middel van niet-discriminerende steekproefcontroles, of de desbetreffende EER-wetgeving wordt nageleefd.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt dat door de handhaving van het vergunningenstelsel voor de invoer van vers vlees en vleesproducten IJsland bijkomende vereisten oplegt die niet toegestaan zijn krachtens het geharmoniseerde kader van veterinaire controles op EER-niveau.

Volgens de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft het EVA-Hof in zijn arrest in zaak E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. tegen de IJslandse staat reeds erkend dat een dergelijke oplegging van bijkomende vereisten niet aan het EER-recht voldoet.


Top