EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015J0032

Arrest van het Hof van 29 juli 2016 in zaak E-32/15 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Vorstendom Liechtenstein (Niet-nakoming door een EVA-staat van de op hem rustende verplichtingen — Niet-nakoming — Richtlijn 2006/126/EG — Richtlijn 2011/94/EU — Richtlijn 2012/36/EU)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/15


ARREST VAN HET HOF

van 29 juli 2016

in zaak E-32/15

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Vorstendom Liechtenstein

(Niet-nakoming door een EVA-staat van de op hem rustende verplichtingen — Niet-nakoming — Richtlijn 2006/126/EG — Richtlijn 2011/94/EU — Richtlijn 2012/36/EU)

(2017/C 108/13)

In zaak E-32/15, Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Vorstendom Liechtenstein — VERZOEK om een verklaring dat het Vorstendom Liechtenstein niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de handelingen waarnaar wordt verwezen in punt 24f van bijlage XIII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (herschikking), Richtlijn 2011/94/EU van de Commissie van 28 november 2011 houdende wijziging van Richtlijn 2006/126/EG en Richtlijn 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG), zoals aangepast aan de EER-overeenkomst bij Protocol 1 daarbij, en uit hoofde van artikel 7 van de overeenkomst, door niet binnen de gestelde termijn de maatregelen te nemen die nodig zijn ter uitvoering van de handelingen, of in elk geval door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA daarvan niet in kennis te stellen, heeft het Hof, samengesteld uit Carl Baudenbacher, voorzitter, Per Christiansen en Páll Hreinsson (rechter-rapporteur), rechters, op 29 juli 2016 een arrest gewezen, waarvan het dictum luidt als volgt:

Het Hof:

1.

Verklaart dat het Vorstendom Liechtenstein niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de handelingen waarnaar wordt verwezen in punt 24f van bijlage XIII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (herschikking), Richtlijn 2011/94/EU van de Commissie van 28 november 2011 houdende wijziging van Richtlijn 2006/126/EG en Richtlijn 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG), zoals aangepast aan de Overeenkomst bij Protocol 1 daarvan, en uit hoofde van artikel 7 van de Overeenkomst, door niet binnen de gestelde termijnen de maatregelen te nemen die nodig zijn ter uitvoering van de handelingen.

2.

Verwijst het Vorstendom Liechtenstein in de kosten van de procedure.


Top