EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/361/04

Oproep tot het indienen van voorstellen 2018 — EAC/A05/2017 — Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 361/32


Oproep tot het indienen van voorstellen 2018 — EAC/A05/2017

Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Inleiding en doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1) tot vaststelling van „Erasmus+”: het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport en op de jaarlijkse werkprogramma’s van Erasmus+ voor 2017 en 2018. Erasmus+ bestrijkt de periode 2014-2020. De algemene en specifieke doelstellingen van Erasmus+ worden vermeld in de artikelen 4, 5, 11 en 16 van de verordening.

2.   Acties

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de volgende acties van Erasmus+:

Kernactie 1 (KA1) — Individuele leermobiliteit

Individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Gezamenlijke mastertitels in het kader van Erasmus Mundus

Kernactie 2 (KA2) — Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Kennisallianties

Allianties voor sectorale vaardigheden

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

Kernactie 3 (KA3) — Ondersteuning van beleidshervormingen

Gestructureerde dialoog: Ontmoetingen tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

Jean Monnet-activiteiten

Jean Monnet-leerstoelen

Jean Monnet-modules

Jean Monnet-expertisecentra

Jean Monnet-steun aan verenigingen

Jean Monnet-netwerken

Jean Monnet-projecten

Sport

Samenwerkingspartnerschappen

Kleine samenwerkingspartnerschappen

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

3.   Wie komt in aanmerking?

Publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport kunnen financiële steun aanvragen in het kader van Erasmus+. Voorts kunnen groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk — maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie — financiële steun aanvragen voor leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers en voor strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken.

De volgende programmalanden kunnen volledig deelnemen aan alle acties van Erasmus+ (2):

de lidstaten van de Europese Unie,

de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;

de kandidaat-lidstaten van de EU: Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Voorts staan bepaalde acties van Erasmus+ open voor organisaties uit partnerlanden.

Meer informatie over de regels voor deelname vindt u in de gids van Erasmus+.

Voor Britse aanvragers: Gelieve er rekening mee te houden dat u alleen in aanmerking komt als u gedurende het volledige subsidietijdvak aan de relevante criteria voldoet. Als het Verenigd Koninkrijk tijdens het subsidietijdvak uit de EU treedt zonder een overeenkomst met de EU te sluiten die waarborgt dat Britse aanvragers in aanmerking blijven komen voor financiële steun, ontvangt u geen financiële steun van de EU meer (maar kunt u — waar mogelijk — aan het project blijven deelnemen) of moet u het project verlaten.

4.   Budget en duur van de projecten

Voor de uitvoering van deze oproep tot het indienen van voorstellen gelden de volgende voorwaarden:

de in de ontwerpbegroting voor 2018 opgenomen kredieten zijn beschikbaar na de goedkeuring van de begroting voor 2018 door de begrotingsautoriteit of, indien de begroting niet is vastgesteld, volgens de regeling van de voorlopige twaalfden;

de Europese wetgever keurt de meerjarige indicatieve programma’s voor 2018-2020 zonder noemenswaardige wijzigingen goed.

Het totale budget voor deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 2 490,9 miljoen EUR:

Onderwijs en opleiding:

2 253,2 miljoen

EUR (3)

Jeugdzaken:

188,2 miljoen

EUR

Jean Monnet:

12,1 miljoen

EUR

Sport:

37,4 miljoen

EUR

Het totale budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd na een wijziging van de jaarlijkse werkprogramma’s van Erasmus+. Potentiële aanvragers wordt verzocht om de jaarlijkse werkprogramma’s van Erasmus+ en de wijzigingen ervan regelmatig te raadplegen op:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

om na te gaan welk budget voor elke onder deze oproep vallende actie beschikbaar is.

De toegekende financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.

5.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 12.00 uur (Brusselse tijd).

Kernactie 1

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

1 februari 2018

Individuele mobiliteit op het gebied van hoger onderwijs

1 februari 2018

Individuele mobiliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

1 februari 2018

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

26 april 2018

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

4 oktober 2018

Gezamenlijke mastertitels in het kader van Erasmus Mundus

15 februari 2018


Kernactie 2

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

1 februari 2018

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding

21 maart 2018

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

26 april 2018

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

4 oktober 2018

Kennisallianties

28 februari 2018

Allianties voor sectorale vaardigheden

28 februari 2018

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

8 februari 2018

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

8 maart 2018


Kernactie 3

Ontmoetingen tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

1 februari 2018

26 april 2018

4 oktober 2018


Jean Monnet-acties

Leerstoelen, modules, expertisecentra, steun aan verenigingen, netwerken, projecten

22 februari 2018


Sportacties

Samenwerkingspartnerschappen

5 april 2018

Kleine samenwerkingspartnerschappen

5 april 2018

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

5 april 2018

Gedetailleerde instructies voor het indienen van aanvragen vindt u in de programmagids van Erasmus+.

6.   Volledige informatie

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten, zijn te vinden in de gids van Erasmus+ op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_nl

De gids van Erasmus+ vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50.

(2)  Jean Monnet-activiteiten staan open voor organisaties uit de hele wereld.

(3)  Dit bedrag omvat de middelen voor de internationale dimensie van hoger onderwijs (in totaal 328 miljoen EUR).


Top