EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/437/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8280 — Deutsche Post DHL/UK Mail) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst )

OJ C 437, 25.11.2016, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 437/10


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8280 — Deutsche Post DHL/UK Mail)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2016/C 437/07)

1.

Op 14 november 2016 heeft de Europese Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Deutsche Post AG, actief onder de naam Deutsche Post DHL Group („DPDHL”, Duitsland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over UK Mail Group plc en haar dochterondernemingen („UK Mail”, Verenigd Koninkrijk) door een openbaar bod.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   DPDHL: wereldwijde post- en logistieke onderneming met hoofdkantoor in Duitsland. De groep is actief onder twee merken (Deutsche Post en DHL) en levert wereldwijd diensten aan klanten in meer dan 220 landen en gebieden. De postdivisie van DPDHL, Deutsche Post, houdt zich bezig met de nationale postbedeling in Duitsland. DHL biedt een omvangrijk gamma diensten aan, zoals internationale expresdiensten, vrachtvervoer, e-handel en beheer van de toeleveringsketen;

—   UK Mail: in het Verenigd Koninkrijk gevestigde koerieronderneming met een wereldwijd netwerk van meer dan 50 sites en 2 400 voertuigen. Zij biedt oplossingen op het gebied van pakket- en postbezorging aan, zowel lokaal als over de hele wereld.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8280 — Deutsche Post DHL/UK Mail, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Top