EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/366/06

Open uitnodiging tot het indienen van voorstellen — GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15 — ReferNet — Cedefops Europese netwerk voor informatie over beroepsonderwijs en –opleiding

OJ C 366, 5.11.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 366/8


Open uitnodiging tot het indienen van voorstellen — GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15

ReferNet — Cedefops Europese netwerk voor informatie over beroepsonderwijs en –opleiding

(2015/C 366/06)

1.   Doelstellingen en beschrijving

Met het oog op de totstandbrenging van een Europees netwerk voor informatie over beroepsonderwijs en -opleiding, ReferNet, is deze oproep gericht op de selectie van één aanvrager in Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland en Malta waarmee Cedefop een kaderpartnerschapsovereenkomst met een looptijd van vier jaar zal sluiten. Daarnaast wil Cedefop met elke succesvolle aanvrager een specifieke subsidieovereenkomst afsluiten voor een werkplan dat in 2016 moet worden uitgevoerd.

Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) is een agentschap van de Europese Unie (EU) dat is opgericht in 1975 en sinds 1995 gevestigd is in Griekenland. Het centrum geniet erkenning als gezaghebbende informatiebron en als expertisecentrum inzake beroepsonderwijs en -opleiding, vaardigheden en competenties, en heeft als missie ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van Europees beleid voor beroepsonderwijs en -opleiding en een bijdrage te leveren aan de uitvoering van dat beleid.

ReferNet is het Europese netwerk voor informatie over beroepsonderwijs en -opleiding van Cedefop. ReferNet heeft als taak Cedefop te ondersteunen door rapporten uit te brengen over nationale systemen en beleidsontwikkelingen inzake beroepsonderwijs en -opleiding en door de zichtbaarheid daarvan en van de producten van Cedefop te vergroten. Het netwerk omvat dertig leden — de nationale partners van ReferNet — die afkomstig zijn uit een EU-lidstaat, IJsland of Noorwegen. De nationale partners van ReferNet zijn belangrijke instellingen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding of arbeidsmarktbeleid in het land dat ze vertegenwoordigen.

Kaderpartnerschapsovereenkomsten worden uitgevoerd door middel van jaarlijkse specifieke subsidieovereenkomsten. Aanvragers moeten dan ook niet alleen een voorstel voor het vierjarige kaderpartnerschap indienen (dat, als het succesvol is, zal leiden tot de ondertekening van een kaderpartnerschapsovereenkomst voor de jaren 2016 t/m 2019), maar ook de subsidieaanvraag voor de werkzaamheden voor 2016 (dat kan leiden tot de ondertekening van een specifieke subsidieovereenkomst voor het jaar 2016) De aanvrager moet aantonen dat hij in staat is alle activiteiten uit te voeren die gepland zijn voor de periode van vier jaar en zorg dragen voor een adequate medefinanciering voor de uitvoering van de verzochte taken.

2.   Begroting en projectduur

De beschikbare begroting voor de looptijd van vier jaar van de kaderpartnerschapsovereenkomsten wordt geraamd op 4 000 000 EUR, afhankelijk van de jaarlijkse besluiten van de begrotingsautoriteit.

De totale beschikbare begroting voor het werkplan voor 2016 (projectduur: twaalf maanden) bedraagt 980 000 EUR voor de dertig partners (uit de 28 EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen).

De subsidie varieert naargelang van de bevolkingsomvang van een land en wordt toegekend voor het uitvoeren van een jaarlijks werkplan. De totale beschikbare begroting voor het werkplan voor 2016 wordt naar rato van de bevolkingsomvang verdeeld op basis van een indeling in drie groepen:

—   Landengroep 1: Cyprus, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Slovenië en IJsland. Maximumsubsidiebedrag: 23 615 EUR.

—   Landengroep 2: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Noorwegen. Maximumsubsidiebedrag: 33 625 EUR.

—   Landengroep 3: Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk. Maximumsubsidiebedrag: 43 620 EUR.

De subsidie van de Unie is een financiële bijdrage in de kosten van de begunstigde (en eventueel medebegunstigden) en dient te worden aangevuld met een eigen financiële bijdrage en/of bijdragen van gemeentelijke, regionale of nationale autoriteiten en/of van particulieren of bedrijven. De totale bijdrage van de Unie bedraagt ten hoogste 70 % van de voor steun in aanmerking komende kosten.

Cedefop behoudt zich het recht voor minder dan de totaal beschikbare begroting toe te kennen.

3.   Ontvankelijkheidscriteria

Om voor beoordeling in aanmerking te komen dienen aanvragers aan de volgende vereisten te voldoen:

a)

een publieke of privaatrechtelijke organisatie zijn, met een eigen rechtsvorm en rechtspersoonlijkheid (natuurlijke personen, d.w.z. individuen, komen niet in aanmerking);

b)

gevestigd zijn in een land waar de subsidie wordt aangevraagd, d.w.z. in een van de volgende landen:

Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Malta.

4.   Indieningstermijn

Aanvragen voor de kaderpartnerschapsovereenkomst EN het werkplan voor 2016 dienen uiterlijk op 2 december 2015 te worden ingediend.

5.   Nadere informatie

De volledige tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen, het aanvraagformulier en de bijlagen daarbij zijn vanaf 4 november 2015 te vinden op de website van Cedefop op het volgende adres:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement.

Aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals geformuleerd in de volledige tekst van de uitnodiging en voor de indiening ervan dienen de daarvoor ter beschikking gestelde officiële formulieren te worden gebruikt.

Bij de beoordeling van de voorstellen zal worden uitgegaan van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling.

Alle ingediende aanvragen zullen door een commissie van deskundigen worden beoordeeld volgens de ontvankelijkheids-, uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria zoals vastgelegd in de volledige tekst van de uitnodiging.


Top