Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/347/06

Oproep tot het indienen van voorstellen 2016 — EAC/A04/2015 — Erasmus+-programma

OJ C 347, 20.10.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 347/7


Oproep tot het indienen van voorstellen 2016 — EAC/A04/2015

Erasmus+-programma

(2015/C 347/06)

1.   Inleiding en doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1) tot vaststelling van „Erasmus+”: het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport en op de jaarlijkse werkprogramma’s van Erasmus+ voor 2015 en 2016. Het programma bestrijkt de periode 2014-2020. De algemene en specifieke doelstellingen van het Erasmus+-programma zijn genoemd in de artikelen 4, 5, 11 en 16 van de verordening.

2.   Acties

Deze oproep tot het indienen van voorstellen betreft de volgende acties van het Erasmus+-programma:

Kernactie 1 (KA1) — Individuele leermobiliteit

Individuele leermobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Gezamenlijke mastertitels in het kader van Erasmus Mundus

Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk

Kernactie 2 (KA2) — Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Kennisallianties

Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheiden

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

Kernactie 3 (KA3) — Ondersteuning van beleidshervormingen

Gestructureerde dialoog: Ontmoetingen tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

Jean Monnet-activiteiten

Jean Monnetleerstoelen

Jean Monnetmodules

Jean Monnetexpertisecentra

Jean Monnet-steun aan verenigingen

Jean Monnetnetwerken

Jean Monnetprojecten

Sport

Samenwerkingspartnerschappen

Kleine samenwerkingspartnerschappen

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

3.   Toepassingsgebied

Elke publieke of particuliere organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport kan financiële steun aanvragen in het kader van het Erasmus+-programma. Voorts kunnen groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk, maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie, financiële steun aanvragen voor leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers en voor strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken.

Het Erasmus+-programma staat open voor deelname van de volgende landen (2):

De volgende programmalanden kunnen volledig deelnemen aan alle acties van het Erasmus+-programma:

de 28 lidstaten van de Europese Unie,

de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen,

de kandidaat-lidstaten van de EU: Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Voorts staan bepaalde acties van het Erasmus+-programma open voor organisaties uit partnerlanden.

Voor meer informatie over de regels voor deelname, zie de Erasmus+-programmagids.

4.   Budget en duur van de projecten

Het totale budget dat voor deze oproep tot het indienen van voorstellen is uitgetrokken, wordt geraamd op 1 871,1 miljoen EUR:

Onderwijs en opleiding

:

1 645,6 miljoen EUR (3)

Jeugdzaken

:

186,7 miljoen EUR

Jean Monnet

:

11,4 miljoen EUR

Sport

:

27,4 miljoen EUR

Het totale budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan is indicatief en kan worden gewijzigd onder voorbehoud van een wijziging van het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+. Potentiële aanvragers wordt verzocht om de jaarlijkse werkprogramma’s van Erasmus+ en de wijzigingen ervan regelmatig te raadplegen:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

om na te gaan welk budget voor elke onder deze oproep vallende actie beschikbaar is.

De hoogte van de toegekende financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.

5.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle hieronder opgegeven termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 12.00 uur (Brusselse tijd).

Kernactie 1

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken

2 februari 2016

Individuele leermobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding

2 februari 2016

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken

26 april 2016

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken

4 oktober 2016

Gezamenlijke mastertitels in het kader van Erasmus Mundus

18 februari 2016

Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk

1 april 2016

Kernactie 2

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

2 februari 2016

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

26 april 2016

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

4 oktober 2016

Kennisallianties, allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden

26 februari 2016

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

10 februari 2016

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

2 februari 2016

1 juli 2016

Kernactie 3

Ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

2 februari 2016

26 april 2016

4 oktober 2016

Jean Monnetacties

Leerstoelen, modules, expertisecentra, steun aan verenigingen, netwerken, projecten

25 februari 2016

Sportacties

Samenwerkingspartnerschappen uitsluitend in verband met de Europese week van de sport 2016

21 januari 2016

Samenwerkingspartnerschappen niet in verband met de Europese week van de sport 2016

12 mei 2016

Kleine samenwerkingspartnerschappen

12 mei 2016

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk, uitsluitend in verband met de Europese week van de sport 2016

21 januari 2016

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk, niet in verband met de Europese week van de sport 2016

12 mei 2016

Voor gedetailleerde instructies over de indiening van aanvragen zie de Erasmus+-programmagids.

6.   Volledige gegevens

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten, zijn te vinden in de Erasmus+-programmagids op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

De Erasmus+-programmagids vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50.

(2)  Behalve voor de Jean Monnetacties die voor organisaties uit de hele wereld openstaan.

(3)  Dit bedrag omvat de middelen voor de internationale dimensie van hoger onderwijs (in totaal 276,5 miljoen EUR).


Top