EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/344/10

Oproep tot het indienen van voorstellen 2015 — EAC/A04/2014 — Erasmus+ -programma

OJ C 344, 2.10.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 344/15


Oproep tot het indienen van voorstellen 2015 — EAC/A04/2014

Erasmus+ -programma

2014/C 344/10

1.   Inleiding en doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Erasmus+”: het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport en op het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ voor 2014 — Internationale dimensie van het hoger onderwijs (rubriek 4) en het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ voor 2015. Het programma bestrijkt de periode 2014-2020. De specifieke doelstellingen van het Erasmus+ -programma zijn genoemd in de artikelen 5, 11 en 16 van de verordening.

2.   Acties

Deze oproep tot het indienen van voorstellen betreft de volgende acties van het Erasmus+ -programma:

Kernactie 1 (KA1) — Individuele leermobiliteit

Individuele leermobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Gezamenlijke mastertitels Erasmus Mundus

Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk

Kernactie 2 (KA2) — Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Kennisallianties

Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

Kernactie 3 (KA3) — Ondersteuning van beleidshervormingen

Gestructureerde dialoog: Ontmoetingen tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

Jean Monnet-activiteiten

Jean Monnet-leerstoelen

Jean Monnet-modules

Jean Monnet-expertisecentra

Jean Monnet-steun aan instellingen en verenigingen

Jean Monnet-netwerken

Jean Monnet-projecten

Sport

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

3.   Toepassingsgebied

Elke publieke of particuliere organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport kan financiële steun aanvragen in het kader van het Erasmus+ -programma. Voorts kunnen groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk, maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie, financiële steun aanvragen voor leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers en voor strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken.

Het Erasmus+ -programma staat open voor deelname van de volgende landen (1):

De volgende programmalanden kunnen volledig deelnemen aan alle acties van het Erasmus+ -programma:

de 28 lidstaten van de Europese Unie,

de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen,

de kandidaat-lidstaten van de EU: Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Voorts staan bepaalde acties van het Erasmus+ -programma open voor organisaties uit partnerlanden.

Voor meer informatie over de regels voor deelname, zie de Erasmus+ -programmagids.

4.   Budget en duur van de projecten

Het totale budget dat voor deze oproep tot het indienen van voorstellen is uitgetrokken, wordt geraamd op 1 736,4 miljoen EUR:

Onderwijs en opleiding

:

1 536,5 miljoen EUR (2)

Jeugdzaken

:

171,7 miljoen EUR

Jean Monnet

:

11,4 miljoen EUR

Sport

:

16,8 miljoen EUR

Het totale budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan is indicatief en kan worden gewijzigd onder voorbehoud van een wijziging van het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+. Potentiële aanvragers wordt verzocht om de jaarlijkse werkprogramma's van Erasmus+ en de wijzigingen ervan regelmatig te raadplegen:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

om na te gaan welk budget voor elke onder deze oproep vallende actie beschikbaar is.

De hoogte van de toegekende financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.

5.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle hieronder opgegeven termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 12.00 uur (Brusselse tijd).

Kernactie 1

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken

4 februari 2015

Individuele leermobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding

4 maart 2015

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken

30 april 2015

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken

1 oktober 2015

Gezamenlijke mastertitels Erasmus Mundus

4 maart 2015

Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk

3 april 2015

Kernactie 2

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

4 februari 2015

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

30 april 2015

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

1 oktober 2015

Kennisallianties, allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden

26 februari 2015

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

10 februari 2015

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

3 april 2015

2 september 2015

Kernactie 3

Ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

4 februari 2015

30 april 2015

1 oktober 2015

Jean Monnet-acties

Leerstoelen, modules, expertisecentra, steun aan instellingen en verenigingen, netwerken, projecten

26 februari 2015

Sportacties

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport, uitsluitend in verband met de Europese week van de sport 2015

22 januari 2015

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport, niet in verband met de Europese week van de sport 2015

14 mei 2015

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk, uitsluitend in verband met de Europese week van de sport 2015

22 januari 2015

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk, niet in verband met de Europese week van de sport 2015

14 mei 2015

Voor gedetailleerde instructies over de indiening van aanvragen zie de Erasmus+ -programmagids.

6.   Volledige gegevens

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten, zijn te vinden in de Erasmus+ -programmagids op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

De Erasmus+ -programmagids vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.


(1)  Behalve voor de Jean Monnet-acties die voor hogeronderwijsinstellingen uit de hele wereld openstaan.

(2)  Dit bedrag omvat de middelen voor de internationale dimensie van hoger onderwijs (in totaal 267,7 miljoen EUR).


Top