EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/376/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

OJ C 376, 21.12.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 376/24


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 376/15

1.

Op 16 december 2013 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Investindustrial IV, LP („Investindustrial”, Verenigd Koninkrijk) en KKR & Co., LP („KKR”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Resort Holdings BV („Resort Holdings”, Nederland), die zeggenschap heeft over Port Aventura Entertainment, SAU (Spanje), door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Investindustrial: private-equityfonds dat investeert in kleine en middelgrote ondernemingen en hoofdzakelijk actief is in Zuid-Europa,

KKR: private-equity-investeringsfonds dat alternatieve activabeheerdiensten en kapitaalmarktoplossingen aanbiedt,

Resort Holdings: pret- en themaparken in Spanje.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).


Top