EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

OJ C 71, 9.3.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/32


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 71/09

1.

Op 5 maart 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Sortiva B.V. („Sortiva”, Nederland) en Remondis Nederland B.V. („Remondis”, Nederland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K”, Nederland) en Stam Papier-Recycling B.V. („Stam”, Nederland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Remondis: inzameling, scheiding en sortering van papier, karton en andere afvalstromen,

Sortiva: scheiding, sortering en recycling van niet-gevaarlijke afvalstromen, met name hout en puin,

Sortiva P&K: scheiding en sortering van papier en karton,

Stam: inzameling, scheiding en sortering van papier en karton, en archiefvernietiging.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).


Top