Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/210/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

OJ C 210, 1.9.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 210/44


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2006/C 210/08)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 24 augustus 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen RREEF Fund II („REOF”, VS), die onder zeggenschap staat van Deutsche Bank AG („Deutsche Bank”, Duitsland) en de heer Borletti („Borletti”, Italië/VK) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming France Printemps SA („Printemps”, Frankrijk), door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor REOF: investeringsfonds met beleggingen in onroerend goedmaatschappijen in Europa, Azië en de Stille Zuidzeelanden en in Noord en Zuid Amerika;

voor Deutsche Bank: zakenbank met wereldwijde activiteiten in investeringen/beleggingen, financiële en aanverwante producten en diensten;

voor Borletti: deelnemingen in beleggingen zoals tourisme, hotelbeheer, landbouw en onroerend goed;

voor Printemps: detailhandel in niet-voedingswaren en sportartikelenverkoop via speciaalzaken in Frankrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


Top