EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2000/071/03

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (Voor de EER relevante tekst)

OJ C 71, 11.3.2000, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

C2000/071/03

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 071 van 11/03/2000 blz. 0003 - 0005


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

(2000/C 71/03)

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 4) bestaat daarom uit EN CCCCC:YY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

Voorbeeld: Voor EN 50014:1997 geldt het volgende:

CENELEC | EN 50014:1997 Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Algemene eisen (De norm waarnaar verwezen wordt is EN 50014:1997) | | Geen (Er is geen vervangen norm) | — |

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 50014:1997 (De norm waarnaar verwezen wordt is EN 50014:1997 + A1:1999 bij EN 50014:1997) | | Noot 3 (De vervangen norm is EN 50014:1997) | — |

Wijzigingsblad A2:1999 bij EN 50014:1997 (De norm waarnaar verwezen wordt is EN 50014:1997 + A1:1999 bij EN 50014:1997 + A2:1999 bij EN 50014:1997) | | Noot 3 (De vervangen norm is EN 50014:1997 + A1:1999 bij EN 50014:1997) | — |

Europees normalisatie-instituut [1] | Referentienummer en titel van de norm | Referentiedocument | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt Noot 1 |

CEN | EN 1127-1:1997 Ontploffings-gevaarlijke atmospheren — Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen — Deel 1: basisbegrippen en methodologie | | Geen | — |

CENELEC | EN 50014:1997 Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Algemene bepalingen | | Geen | — |

Wijzigingsblad A2:1999 bij EN 50014:1997 | | Noot 3 | — |

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 50014:1997 | | Noot 3 | — |

CENELEC | EN 50015:1998 Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Olievulling o | | Geen | — |

CENELEC | EN 50017:1998 Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Zandvulling q | | Geen | — |

CENELEC | EN 50021:1999 Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Beschermingswijze n | | Geen | — |

CENELEC | EN 50054:1998 Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen — Algemene eisen en beproevingsmethoden | | Geen | — |

CENELEC | EN 50055:1998 Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen — Gebruikseigenschappen van materieel van groep I met een meetgebied van 5 % (v/v) methaan in lucht | | Geen | — |

CENELEC | EN 50056:1998 Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen — Gebruikseigenschappen van materieel van groep I (mijngas) met een meetgebied van 100 % (v/v) methaan in lucht | | Geen | — |

CENELEC | EN 50057:1998 Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen — Gebruikseigenschappen van materieel van groep II met een meetgebied tot 100 % van de onderste ontstekingsgrens | | Geen | — |

CENELEC | EN 50058:1998 Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen — Gebruikseigenschappen van materieel van groep II met een meetbereik tot 100 % (v/v) gas | | Geen | — |

CENELEC | EN 50104:1998 Elektrisch materieel voor de detectie en meting van zuurstof — Gebruikseigenschappen en beproevingsmethoden | | Geen | — |

CENELEC | EN 50241-1:1999 Specificatie voor apparatuur die gebruik maakt van een optische weg voor de detectie van brandbare of giftige gassen en dampen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden | | Geen | — |

CENELEC | EN 50241-2:1999 Specificatie voor apparatuur die gebruik maakt van een optische weg voor de detectie van brandbare of giftige gassen en dampen — Deel 2: Gebruikseisen voor de detectie van brandbare gassen | | Geen | — |

CENELEC | EN 50281-1-1:1998 Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbaar stof — Deel 1-1: Elektrische toestellen beschermd door omhulsels — Constructie en beproeving | | Geen | — |

CENELEC | EN 50281-1-2:1998 Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbaar stof — Deel 1-2: Elektrische toestellen beschermd door omhulsels — Selectie, opstelling en onderhoud En correctieblad december 1999 van EN 50821-1-2:1998 | | Geen | — |

CENELEC | EN 50281-2-1:1998 Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbaar stof — Deel 2-1: Beproevingsmethoden — Methoden voor de bepaling van de minimumontvlammingstemperatuur van stof | | Geen | — |

CENELEC | EN 50284:1999 Bijzondere eisen voor de bouw en de beproeving van en het aanbrengen van aanduidingen op elektrisch materieel van uitrustingsgroep II, categorie 1 G | | Geen | — |

WAARSCHUWING:

- Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn 98/34/EG van de Raad [2] gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG [3].

- De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

- De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

- Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd werden.

[1] OEN: Europees Normalisatie-instituut

- CEN: De Stassartstraat 36, B-1050.

- CENELEC: De Stassartstraat 35, B-1050.

- ETSI: BP 152, F-06561.

[2] PB L 204 van 21.7.1998.

[3] PB L 217 van 5.8.1998.

--------------------------------------------------

Top