EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92003E001688

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1688/03 van Anders Wijkman (PPE-DE) aan de Commissie. Aanleg van de Ladia Galaska-weg in de provincie Atjeh, Indonesië.

OJ C 78E , 27.3.2004, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

27.3.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/44


(2004/C 78 E/0042)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1688/03

van Anders Wijkman (PPE-DE) aan de Commissie

(21 mei 2003)

Betreft:   Aanleg van de Ladia Galaska-weg in de provincie Atjeh, Indonesië

Het ecosysteem van het Leuser-Nationaal Park in de door oorlog verscheurde provincie Atjeh, Indonesië, herbergt een schat aan biodiversiteit waardoor het een van de belangrijkste habitatgebieden ter wereld is en van vitaal belang is voor de duurzame ontwikkeling van meer dan 4 miljoen mensen in de omgeving. De Europese Unie geeft al vele jaren steun voor instandhoudingsmaatregelen en heeft onlangs geïnvesteerd in het programma voor de ontwikkeling van het Leuser-Nationaal Park. In de EU-landenstrategie 2002-2006 voor Indonesië wordt een koppeling voorgesteld van de prioriteiten goed bestuur en instandhouding en duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen.

Het is bijzonder verontrustend dat de regering van Atjeh een groot wegennet wil aanleggen, de zgn. Ladia Galaska, dwars door het ecosysteem van het Leuser-Nationaal Park. Dat project zou leiden tot de eventuele vernietiging van het park, omdat de illegale houtkap en het stropen op bedreigde diersoorten door de aanleg van de weg worden vergemakkelijkt en, zoals de recente ervaring heeft uitgewezen, tot grote overstromingen. Het project is niet onderworpen geweest aan een eerlijke, objectieve en omvattende milieueffectrapportage en schendt diverse milieuwetten en -verordeningen.

Hoewel het bemoedigend is dat president Megawati van Indonesië een herijking van het project heeft verordonneerd, is de strijd om het behoud van het ecosysteem van het Leuser-Nationaal Park nog lang niet gestreden.

1.

Kan de Commissie, gelet op de investeringen van de EU in de regio, de beleidsprioriteiten van de EU voor Indonesië en het commitment van de EU van Götenburg om de teloorgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen, mededelen welke maatregelen zij zal nemen om de aanleg van de Ladia Galaska-weg te voorkomen?

2.

Kan de Commissie, gezien haar engagement om het milieu in alle vormen van beleid te integreren, verder de verzekering geven dat zij geen enkel infrastructuurproject zal financieren dat het ecosysteem van het Leuser-Nationaal Park dreigt te schaden?

3.

En tot slot, zal de Commissie bij de Indonesische regering, de regering van de provincie Atjeh en de regeringen van de plaatselijke districten invloed uitoefenen om te waarborgen dat de relevante wetgeving met betrekking tot de aanleg van infrastructuurprojecten in acht wordt genomen?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(20 juni 2003)

De Commissie is zich bewust van het ecologisch belang van het Leuser-gebied in Aceh en verleent dan ook steun aan deze regio middels het programma voor de ontwikkeling van het Leuser Park (met steun van de Gemeenschap ten bedrage van 31 000 000 EUR).

De Commissie heeft tevens steun verleend aan de oprichting en zelfvoorziening van de „Internationale Leuser Stichting” (LIF). Deze stichting is volgens haar namelijk van fundamenteel belang voor de duurzame bescherming van het Leuser Ecosysteem op lange termijn. Bij Ministerieel Decreet nr. 227 van 1995 kreeg de LIF het recht het beheer van de instandhouding van het Leuser Ecosysteem op zich te nemen. Dit werd versterkt bij het Presidentieel Decreet nr. 33 in 1998 toen dit recht werd verlengd tot 30 jaar. De EU-steun aan de Internationale Leuser Stichting helpt de regering bij haar inspanningen om ervoor te zorgen dat de bestaande wetgeving die gericht is op de instandhouding van het Leuser Ecosysteem naar behoren wordt nageleefd.

De Commissie beseft dat de aanleg van wegen en de aansluitende ontginning voor een dergelijk delicaat ecosysteem zouden leiden tot milieuafbraak en mogelijk nefaste gevolgen zouden hebben voor de door het Leuser Ecosysteem gesteunde duurzame economische groei op lange termijn en de sociale ontwikkeling en bovendien zeer wel de biodiversiteit in het gebied in het gedrang zouden kunnen brengen.

Om escalatie van milieuschade en economische verliezen te voorkomen werd in het kader van het programma voor de ontwikkeling van het Leuser gebied en de LIF actief gepleit bij de regering van Aceh, de districtbesturen, de donorgemeenschap en de centrale overheid om de voorstellen voor wegenaanleg opnieuw onder de loep te nemen en de meest omstreden plannen zelfs te annuleren.

De Delegatie van de Commissie heeft een actieplan uitgevoerd over dit thema in het kader waarvan een aantal ontmoetingen werden georganiseerd met vakministers. Doel hierbij was het standpunt van de Gemeenschap ten aanzien van Ladia Galaska te belichten en met eventuele gezamenlijke alternatieven voor het project te komen.

Omdat een vervoernetwerk over land ernstige schade zou toebrengen aan het gebied heeft de Commissie voorts steun verleend aan de aanleg van een landingsbaan in Kutacane. De regering van Aceh Tenggara beschouwt dit als een alternatief voor het verlies van voordelen die zij anders zou hebben ontvangen uit de aanleg van wegen door het Leuser ecosysteem. De steun voor de aanleg van deze landingsbaan in Kutacane is gekoppeld aan degelijke voorwaarden zowel op het gebied van het milieu, als van technische, juridische en financiële aard.

De Commissie zal trachten ervoor te zorgen dat haar fondsen niet worden aangewend voor infrastructuurprojecten die schade zouden kunnen toebrengen aan het Leuser Ecosysteem.


Top