EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TA0552(01)

Zaak T-552/19 OP: Arrest van het Gerecht van 28 september 2022 — Malacalza Investimenti/ECB (“Toegang tot documenten – Besluit 2004/258/EG – Besluit van de ECB om Banca Carige onder tijdelijk bewind te stellen – Weigering van toegang – Uitzondering inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatie die als zodanig beschermd wordt op grond van Unierecht – Algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid – Uitzondering inzake de bescherming van commerciële belangen van een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van intellectuele eigendom – Begrip ‚vertrouwelijke gegevens’ – Motiveringsplicht – Verzet”)

PB C 463 van 5.12.2022, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 463/23


Arrest van het Gerecht van 28 september 2022 — Malacalza Investimenti/ECB

(Zaak T-552/19 OP) (1)

(“Toegang tot documenten - Besluit 2004/258/EG - Besluit van de ECB om Banca Carige onder tijdelijk bewind te stellen - Weigering van toegang - Uitzondering inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatie die als zodanig beschermd wordt op grond van Unierecht - Algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid - Uitzondering inzake de bescherming van commerciële belangen van een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van intellectuele eigendom - Begrip ‚vertrouwelijke gegevens’ - Motiveringsplicht - Verzet”)

(2022/C 463/31)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij in het hoofdgeding: Malacalza Investimenti Srl (Genua, Italië) (vertegenwoordigers: P. Ghiglione, E. De Giorgi, L. Amicarelli en S. Casini, advocaten)

Verwerende partij in het hoofdgeding: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: A. Riso, F. von Lindeiner en M. Van Hoecke, gemachtigden, bijgestaan door D. Sarmiento Ramírez-Escudero en O. Pollicino, advocaten)

Voorwerp

Met haar verzoek op grond van artikel 166, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft de Europese Centrale Bank (ECB) verzet ingesteld tegen het arrest van 25 juni 2020, Malacalza Investimenti/ECB (T-552/19, EU:T:2020:294), tot nietigverklaring van besluit LS/LdG/19/185 van de ECB van 12 juni 2019, houdende weigering van toegang tot het besluit van de Raad van bestuur van de ECB van 1 januari 2019 waarbij Banca Carige SpA onder tijdelijk bewind is gesteld, en tot een reeks daarmee verband houdende documenten.

Dictum

1)

Het verzet tegen het bij verstek gewezen arrest van 25 juni 2020, Malacalza Investimenti/ECB, T-552/19, EU:T:2020:294, tot nietigverklaring van het besluit van de ECB van 12 juni 2019 houdende weigering van toegang tot haar besluit van 1 januari 2019 waarbij Banca Carige SpA onder tijdelijk bewind is gesteld, en tot een reeks daarmee verband houdende documenten, wordt afgewezen, en dientengevolge wordt de in het bij verstek gewezen arrest uitgesproken nietigverklaring van het besluit van de ECB van 12 juni 2019 bevestigd.

2)

De ECB wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 328 van 30.9.2019.


Top