EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TA0185

Zaak T-185/18: Arrest van het Gerecht van 8 mei 2019 — Lucchini/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van betonstaal in staven of rollen — Beschikking houdende vaststelling, op grond van verordening (EG) nr. 1/2003, van een inbreuk op artikel 65 KS na expiratie van het EGKS-Verdrag — Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie — Afwijzing van een verzoek tot terugbetaling van de boete die is betaald ter uitvoering van de gedeeltelijk nietig verklaarde beschikking — Afwijzing van een verzoek om deel te nemen aan de administratieve procedure die is heropend als gevolg van de gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking — Rechten van de verdediging — Niet-bestaande handeling — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Verjaring”)

OJ C 230, 8.7.2019, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 230/39


Arrest van het Gerecht van 8 mei 2019 — Lucchini/Commissie

(Zaak T-185/18) (1)

(„Mededinging - Mededingingsregelingen - Markt van betonstaal in staven of rollen - Beschikking houdende vaststelling, op grond van verordening (EG) nr. 1/2003, van een inbreuk op artikel 65 KS na expiratie van het EGKS-Verdrag - Gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie - Afwijzing van een verzoek tot terugbetaling van de boete die is betaald ter uitvoering van de gedeeltelijk nietig verklaarde beschikking - Afwijzing van een verzoek om deel te nemen aan de administratieve procedure die is heropend als gevolg van de gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking - Rechten van de verdediging - Niet-bestaande handeling - Niet-contractuele aansprakelijkheid - Verjaring”)

(2019/C 230/48)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Lucchini SpA in AS (Piombino, Italië) (vertegenwoordiger: G. Belotti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Rossi, G. Conte en T. Vecchi, gemachtigden)

Voorwerp

Ten eerste verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot nietigverklaring van de brief van de Commissie van 17 januari 2018 waarbij afwijzend is gereageerd op verzoeksters verzoek tot terugbetaling van de boete van 14 350 000 EUR die overeenkomstig artikel 101 VWEU en artikel 53 EER-Overeenkomst aan haar was opgelegd bij beschikking C(2009) 7492 definitief van de Commissie van 30 september 2009 inzake een inbreuk op artikel 65 van het EGKS-Verdrag (Zaak COMP/37.956 — Betonstaal, nieuwe beschikking), en van de brief van de Commissie van 9 maart 2018 waarbij afwijzend is gereageerd op verzoeksters verzoek om aan de heropende procedure in deze zaak deel te nemen. Ten tweede verzoek krachtens artikel 268 VWEU strekkende tot vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden doordat de Commissie tijdens de procedure tot vaststelling van die beschikking artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft geschonden

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Lucchini SpA in AS wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 161 van 7.5.2018.


Top