Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0477

Zaak T-477/16: Beroep ingesteld op 26 augustus 2016 — Epsilon International/Commissie

OJ C 402, 31.10.2016, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 402/49


Beroep ingesteld op 26 augustus 2016 — Epsilon International/Commissie

(Zaak T-477/16)

(2016/C 402/58)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Epsilon International SA (Marousi, Griekenland) (vertegenwoordigers: D. Bogaert en A. Guillerme, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

1)

Krachtens artikel 272 VWEU:

te verklaren dat de bedragen die de Europese Commissie aan Epsilon heeft betaald uit hoofde van de subsidieovereenkomsten BRISEIDE, i-SCOPE en SMART-ISLANDS, voor subsidie in aanmerking komende kosten vormen, en dat Epsilon zich niet schuldig heeft gemaakt aan stelselmatige onjuistheden bij de uitvoering van die overeenkomsten;

te verklaren dat te terugvordering door de Commissie van de uit hoofde van de BRISEIDE-overeenkomst betaalde bedragen volledig ongegrond is en dat die bedragen niet aan de Europese Commissie hoeven te worden terugbetaald;

te verklaren dat de besluiten van de Europese Commissie om de betalingen in verband met de subsidieovereenkomsten i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity en c-SPACE op te schorten, ongegrond zijn;

de Commissie te veroordelen tot vergoeding van de kosten die Epsilon heeft gemaakt voor aanvullende financiële onderzoeken om de onjuiste conclusies van de door de Commissie ingeschakelde audits te weerleggen en tot vergoeding van de door Epsilon geleden, voorlopig ex aequo et bono op een bedrag van 10 000 EUR geraamde morele schade.

2)

Krachtens artikel 263 VWEU nietig te verklaren het besluit van de Europese Commissie van 17 juni 2016 (ref. Ares (2016)2835215) om Epsilon op te nemen in de Early Detection and Exclusion System databank (systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting) (EDES).

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van de op artikel 272 VWEU gebaseerde vordering betoogt Epsilon dat de door de Commissie beaamde conclusies van de audits betreffende de personeelskosten voor de uitvoering van de projecten BRISEIDE, SMART-ISLANDS en i-SCOPE onjuist zijn. Meer in het bijzonder merkt Epsilon op dat geen sprake is van onregelmatigheden op het gebied van het systeem voor tijdopname, de berekeningen van de productieve uren en de uurtarieven, het ontbreken van rekeningen voor het werk van de eigenaren en het feit dat de met de interne adviseurs gesloten overeenkomsten niet waren opgegeven bij de belastingdienst. Hoe dan ook kunnen kleinere onjuistheden in verband met de uitvoering van die overeenkomsten niet als stelselmatige onjuistheden worden beschouwd.

Voorts komt Epsilon op tegen het besluit van de Commissie, de betalingen voor de uitvoering van de door de EU gefinancierde projecten i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity enc-SPACE op te schorten, met het betoog dat zij rechtens ongegrond zijn.

Tot slot vordert Epsilon een financiële vergoeding voor de materiële en immateriële schade die zij door de besluiten van de Commissie heeft geleden.

Tot staving van de op artikel 263 VWEU gebaseerde vordering verzoekt Epsilon het Gerecht, het besluit van de Commissie om Epsilon in de Early Detection and Exclusion System databank (EDES) op te nemen op grond van de beweerdelijk stelselmatige onjuistheden bij de uitvoering van bovenbedoelde projecten nietig te verklaren. Volgens verzoekster is dat besluit in strijd met het evenredigheidsbeginsel en de rechten van verweer.


Top