Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CG0002

Advies 2/15: Advies van het Hof (Voltallige zitting) van 16 mei 2017 — Europese Commissie (Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU — Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore — Nieuw type overeenkomst waarover na de inwerkingtreding van het VEU en het VWEU is onderhandeld — Bevoegdheid tot sluiting van de overeenkomst — Artikel 3, lid 1, onder e), VWEU — Gemeenschappelijke handelspolitiek — Artikel 207, lid 1, VWEU — Handel in goederen en diensten — Directe buitenlandse investeringen — Overheidsopdrachten — Handelsaspecten van intellectuele eigendom — Mededinging — Handel met derde landen en duurzame ontwikkeling — Sociale bescherming van werknemers — Milieubescherming — Artikel 207, lid 5, VWEU — Vervoersdiensten — Artikel 3, lid 2, VWEU — Internationale overeenkomst die gemeenschappelijke regels kan aantasten of de strekking daarvan kan wijzigen — Regels van afgeleid Unierecht inzake het vrij verrichten van vervoersdiensten — Andere dan directe buitenlandse investeringen — Artikel 216 VWEU — Overeenkomst die noodzakelijk is ter verwezenlijking van een van de doelstellingen van de Verdragen — Vrij kapitaal- en betalingsverkeer tussen lidstaten en derde landen — Opeenvolging van verdragen inzake investeringen — Vervanging van de investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en de Republiek Singapore — Institutionele bepalingen van de overeenkomst — Beslechting van geschillen tussen investeerders en staten — Beslechting van geschillen tussen de partijen)

OJ C 239, 24.7.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 239/3


Advies van het Hof (Voltallige zitting) van 16 mei 2017 — Europese Commissie

(Advies 2/15) (1)

((Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU - Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore - Nieuw type overeenkomst waarover na de inwerkingtreding van het VEU en het VWEU is onderhandeld - Bevoegdheid tot sluiting van de overeenkomst - Artikel 3, lid 1, onder e), VWEU - Gemeenschappelijke handelspolitiek - Artikel 207, lid 1, VWEU - Handel in goederen en diensten - Directe buitenlandse investeringen - Overheidsopdrachten - Handelsaspecten van intellectuele eigendom - Mededinging - Handel met derde landen en duurzame ontwikkeling - Sociale bescherming van werknemers - Milieubescherming - Artikel 207, lid 5, VWEU - Vervoersdiensten - Artikel 3, lid 2, VWEU - Internationale overeenkomst die gemeenschappelijke regels kan aantasten of de strekking daarvan kan wijzigen - Regels van afgeleid Unierecht inzake het vrij verrichten van vervoersdiensten - Andere dan directe buitenlandse investeringen - Artikel 216 VWEU - Overeenkomst die noodzakelijk is ter verwezenlijking van een van de doelstellingen van de Verdragen - Vrij kapitaal- en betalingsverkeer tussen lidstaten en derde landen - Opeenvolging van verdragen inzake investeringen - Vervanging van de investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en de Republiek Singapore - Institutionele bepalingen van de overeenkomst - Beslechting van geschillen tussen investeerders en staten - Beslechting van geschillen tussen de partijen))

(2017/C 239/03)

Procestaal: alle officiële talen

Verzoekende partij

Europese Commissie (vertegenwoordigers: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig en M. Kocjan, gemachtigden)

Dictum

De vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie, met uitzondering van de volgende bepalingen, die onder de gedeelde bevoegdheid van de Unie en de lidstaten vallen:

de bepalingen van afdeling A (Bescherming van investeringen) van hoofdstuk negen (Investeringen) van deze overeenkomst, voor zover deze betrekking hebben op andere dan directe investeringen tussen de Unie en de Republiek Singapore;

de bepalingen van afdeling B (Beslechting van geschillen tussen investeerders en staten) van hoofdstuk negen, en

de bepalingen van de hoofdstukken een (Doelstellingen en algemene definities), veertien (Transparantie), vijftien (Beslechting van geschillen tussen de partijen), zestien (Bemiddelingsmechanisme) en zeventien (Institutionele, algemene en slotbepalingen) van deze overeenkomst, voor zover deze verband houden met de bepalingen van hoofdstuk negen en voor zover laatstgenoemde bepalingen onder de gedeelde bevoegdheid van de Unie en de lidstaten vallen.


(1)  PB C 363 van 03.11.2015.


Top