EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0435

Zaak T-435/14: Arrest van het Gerecht van 22 september 2016 — Tose’e Ta’avon Bank/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Exceptie van onwettigheid — Toekenning van uitvoeringsbevoegdheid aan de Raad — Criterium betreffende entiteiten die steun verlenen aan de Iraanse regering — Onjuiste toepassing van het recht — Onjuiste opvatting van de feiten — Motiveringsplicht — Evenredigheid — Grondrechten”)

PB C 410 van 7.11.2016, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 410/11


Arrest van het Gerecht van 22 september 2016 — Tose’e Ta’avon Bank/Raad

(Zaak T-435/14) (1)

((„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie - Bevriezing van tegoeden - Exceptie van onwettigheid - Toekenning van uitvoeringsbevoegdheid aan de Raad - Criterium betreffende entiteiten die steun verlenen aan de Iraanse regering - Onjuiste toepassing van het recht - Onjuiste opvatting van de feiten - Motiveringsplicht - Evenredigheid - Grondrechten”))

(2016/C 410/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Tose’e Ta’avon Bank (Teheran, Iran) (vertegenwoordiger: J.-M. Thouvenin, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: A. Vitro en M. Bishop, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van de Europese Unie om verzoeksters naam te handhaven in de lijst van bijlage II bij besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van gemeenschappelijk standpunt 2007/140/GBVB (PB 2010, L 195, blz. 39) en in de lijst van bijlage IX bij verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van verordening (EU) nr. 961/2010 (PB 2012, L 88, blz. 1), zoals bekendgemaakt door middel van een kennisgeving van 15 maart 2014

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Tose’e Ta’avon Bank wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 253 van 4.8.2014.


Top