EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0131

Zaak C-131/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 21 maart 2014 — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

OJ C 194, 24.6.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 194/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 21 maart 2014 — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Zaak C-131/14)

2014/C 194/13

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Corte suprema di cassazione

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Verwerende partijen: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

Prejudiciële vraag

Moeten verordening nr. 1047/2001 (1) en verordening nr. 2988/95 (2) aldus worden uitgelegd dat als verboden onrechtmatige praktijken en rechtsmisbruik ter ontduiking van douanerechten moeten worden beschouwd, de verrichtingen waarmee communautaire marktdeelnemer A (Malvi sas), die niet over een invoercertificaat beschikte of zijn eigen contingentenaandeel reeds had gebruikt, bepaalde hoeveelheden goederen kocht van communautaire marktdeelnemer B (Tonini Roberto & C. sas), die deze goederen op zijn beurt van de niet in de Unie gevestigde leverancier (Bananaservice srl) had verkregen en vervolgens in een derde land had overgedragen aan een andere communautaire marktdeelnemer C (L’Olivo Maria), aan wie, aangezien hij de ter zake gestelde voorwaarden vervulde, een nieuw invoercertificaat krachtens de GATT-tariefcontingentenregeling is afgegeven, zonder dat hij zijn eigen certificaat overdroeg, en die de betrokken goederen in de Europese Unie in het vrije verkeer heeft gebracht om deze goederen in ruil voor een passende vergoeding, zodra de douaneformaliteiten waren vervuld, door te verkopen, tegen een lagere kostprijs dan de specifieke heffing die op invoer buiten de contingentenregeling wordt toegepast, aan voornoemde communautaire marktdeelnemer B (Tonini Roberto & C. sas), die ten slotte tot de wederverkoop van de goederen aan communautaire marktdeelnemer A (Malvi sas) overging?


(1)  Verordening (EG) nr. 1047/2001 van de Commissie van 30 mei 2001 tot invoering van een stelsel van invoer- en oorsprongscertificaten en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook (PB L 145, blz. 35).

(2)  Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312, blz. 1).


Top