Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0517

Zaak C-517/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door tribunal de première instance de Namur (België) op 27 september 2013 — Belgacom NV, die het door Belgacom Mobile NV ingeleide geding voortzet/Provincie Namen

OJ C 352, 30.11.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 352/9


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door tribunal de première instance de Namur (België) op 27 september 2013 — Belgacom NV, die het door Belgacom Mobile NV ingeleide geding voortzet/Provincie Namen

(Zaak C-517/13)

2013/C 352/17

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal de première instance de Namur

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Belgacom NV, die het door Belgacom Mobile NV ingeleide geding voortzet

Verwerende partij: Provincie Namen

Prejudiciële vragen

1)

Moet artikel 13 van richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) (1) aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een regeling van een nationale autoriteit of een territoriaal lichaam om budgettaire redenen die niets te maken hebben met de doelstellingen van deze machtiging, een belasting vestigt op de infrastructuur voor mobiele communicatie die wordt gebruikt bij de uitoefening van de activiteiten waarvoor ter uitvoering van deze richtlijn een algemene machtiging is verleend (en moet daarbij in voorkomend geval een onderscheid worden gemaakt tussen het geval waarin deze infrastructuur op particuliere eigendom is gevestigd en het geval waarin zij op openbare eigendom is gevestigd)?

2)

Moet artikel 6, lid 1, van richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een regeling van een nationale autoriteit of een territoriaal lichaam om budgettaire redenen die niets te maken hebben met de doelstellingen van deze machtiging, op de infrastructuur voor mobiele communicatie een belasting vestigt die niet valt onder de voorwaarden die zijn vermeld in deel A van de bijlage bij deze richtlijn, in het bijzonder omdat zij geen administratieve bijdrage is in de zin van artikel 12?


(1)  PB L 108, blz. 21.


Top