EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0568

Zaak C-568/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 december 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten voor diensten — Richtlijn 92/50/EEG — Artikelen 1, sub c, en 37 — Richtlijn 2004/18/EG — Artikelen 1, lid 8, eerste alinea, en 55 — Begrippen „dienstverlener” en „ondernemer”  — Openbaar universitair ziekenhuis — Bedrijf met rechtspersoonlijkheid en autonomie op het gebied van de bedrijfsvoering en de organisatie — Activiteit waarmee niet hoofdzakelijk winst wordt nagestreefd — Institutioneel doel bestaande in het aanbieden van gezondheidsdiensten — Mogelijkheid om soortgelijke diensten op de markt aan te bieden — Toelating tot deelname aan een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht)

OJ C 65, 23.2.2015, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 65/14


Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 december 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

(Zaak C-568/13) (1)

((Prejudiciële verwijzing - Overheidsopdrachten voor diensten - Richtlijn 92/50/EEG - Artikelen 1, sub c, en 37 - Richtlijn 2004/18/EG - Artikelen 1, lid 8, eerste alinea, en 55 - Begrippen „dienstverlener” en „ondernemer” - Openbaar universitair ziekenhuis - Bedrijf met rechtspersoonlijkheid en autonomie op het gebied van de bedrijfsvoering en de organisatie - Activiteit waarmee niet hoofdzakelijk winst wordt nagestreefd - Institutioneel doel bestaande in het aanbieden van gezondheidsdiensten - Mogelijkheid om soortgelijke diensten op de markt aan te bieden - Toelating tot deelname aan een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht))

(2015/C 065/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Verwerende partij: Data Medical Service srl

Dictum

1)

Artikel 1, sub c, van richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening staat in de weg aan een nationale wettelijke regeling op grond waarvan een openbaar ziekenhuis, zoals de in het hoofdgeding aan de orde zijnde instelling, wordt uitgesloten van deelname aan gunningsprocedures voor overheidsopdrachten wegens zijn hoedanigheid van op economische leest geschoeid openbaar lichaam, indien en voor zover het die instelling overeenkomstig haar institutionele en statutaire doelstellingen is toegestaan op de markt actief te zijn.

2)

De bepalingen van richtlijn 92/50, en in het bijzonder de algemene beginselen van vrije mededinging, non-discriminatie en evenredigheid waarop deze richtlijn berust, moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een nationale wettelijke regeling die een openbaar ziekenhuis, zoals de in het hoofdgeding aan de orde zijnde instelling, dat deelneemt aan een aanbesteding, toestaat een aanbieding in te dienen waar geen enkele concurrent tegenop kan bieden als gevolg van de overheidsfinanciering die het ontvangt. Wanneer de aanbestedende dienst op grond van artikel 37 van die richtlijn onderzoekt of een aanbieding abnormaal laag is, kan hij evenwel, met het oog op de mogelijkheid om de aanbieding af te wijzen, rekening houden met het feit dat een dergelijke instelling overheidsfinanciering heeft ontvangen.


(1)  PB C 52 van 22.2.2014.


Top