EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TO0564

Beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 5 september 2012.
Nigel Paul Farage tegen Europees Parlement en Jerzy Buzek.
Institutioneel recht – Besluit van de Voorzitter van het Parlement waarbij aan Europees afgevaardigde voor duur van tien dagen straf van verlies van recht op dagvergoeding wordt opgelegd – Besluit van de Commissie Juridische Zaken van het Parlement houdende niet-ontvankelijkverklaring van verzoek van afgevaardigde, zijn parlementaire immuniteit te verdedigen – Kennelijke onbevoegdheid van het Gerecht – Kennelijke niet-ontvankelijkheid.
Zaak T-564/11.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:403

  The document is unavailable in your User interface language.

Beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 5 september 2012 – Farage/Parlement en Buzek

(Zaak T-564/11)

„Institutioneel recht – Besluit van de Voorzitter van het Parlement waarbij aan Europees afgevaardigde voor duur van tien dagen straf van verlies van recht op dagvergoeding wordt opgelegd – Besluit van de Commissie Juridische Zaken van het Parlement houdende niet-ontvankelijkverklaring van verzoek van afgevaardigde, zijn parlementaire immuniteit te verdedigen – Kennelijke onbevoegdheid van het Gerecht – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”

1.                     Beroep tot nietigverklaring – Bevoegdheid van de Unierechter – Beroep tegen orgaan van instelling die bevoegd is bestreden besluit vast te stellen – Niet-ontvankelijkheid – Beroep dat moet gericht zijn tegen instelling die handeling heeft verricht (Art. 263 VWEU) (cf. punt 18)

2.                     Beroep tot nietigverklaring – Termijnen – Regels van openbare orde – Ambtshalve onderzoek door de Unierechter – Tardief verzoekschrift – Verval van recht (Art. 263, zesde alinea, VWEU) (cf. punten 20-23)

3.                     Beroep tot nietigverklaring – Handelingen waartegen beroep kan worden ingesteld – Begrip – Handelingen die bindende rechtsgevolgen sorteren – Besluit inzake verdediging van immuniteit dat het Parlement vaststelt op verzoek van betrokken afgevaardigde – Besluit zonder bindende gevolgen jegens nationale rechterlijke instanties – Niet-ontvankelijkheid van beroep (Art. 263 VWEU) (cf. punten 27, 28)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring, in de eerste plaats van het besluit van 2 maart 2010 van de Voorzitter van het Europees Parlement waarbij verzoeker gedurende tien dagen de dagvergoeding is ontzegd, in de tweede plaats van het besluit van 24 maart 2010 van het Bureau van het Parlement houdende bevestiging van voormeld besluit van de voorzitter van het Parlement, in de derde plaats van het besluit van de Commissie Juridische Zaken van het Parlement houdende niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek van verzoeker om verdediging van zijn immuniteit, en in de vierde plaats van het niet nader aangeduide besluit van het Parlement

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Nigel Paul Farage zal zijn eigen kosten en die van het Europees Parlement dragen.

Top