EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CO0429

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 16 mei 2011.
X Technology Swiss GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).
Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Teken bestaande in gedeeltelijke kleur van waar - Oranje kleur voor punt van sok - Absolute weigeringsgrond - Geen onderscheidend vermogen - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 7, lid 1, sub b.
Zaak C-429/10 P.

European Court Reports 2011 I-00076*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:307

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 16 mei 2011 – X Technology Swiss/BHIM

(Zaak C‑429/10 P)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Teken bestaande in kleur van deel van waar – Oranje kleur van punt van sok – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 7, lid 1, sub b”

Hogere voorziening – Middelen – Onjuiste beoordeling van feiten en bewijsmateriaal – Niet-ontvankelijkheid – Toetsing door Hof van beoordeling van feiten en bewijsmateriaal – Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting (Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea) (cf. punt 41)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 juni 2010, X Technology Swiss/BHIM (T‑547/08), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 6 oktober 2008 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van het teken bestaande in de oranje kleur van de punt van een sok als gemeenschapsmerk voor waren van klasse 25 wordt geweigerd – Onderscheidend vermogen van een teken dat bestaat in de kleur van een deel van een waar

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

X Technology Swiss GmbH wordt verwezen in de kosten.

Top