Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0276

Zaak C-276/09: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales) (Verenigd Koninkrijk) op 20 juli 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

OJ C 267, 7.11.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 267/29


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales) (Verenigd Koninkrijk) op 20 juli 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Zaak C-276/09)

2009/C 267/52

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: T-Mobile (UK) Ltd

Verwerende partij: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Prejudiciële vragen

1)

Wat zijn de kenmerken van een vrijgestelde dienst die „tot een overmaking van geld [leidt] en juridische en financiële wijzigingen meebreng[t]”?

Met name:

a)

Geldt de vrijstelling voor diensten die anders niet zouden behoeven te worden verricht door een van de financiële instellingen die i) een rekening voor een bepaald bedrag debiteren, ii) een andere rekening voor hetzelfde bedrag crediteren, of iii) een taak uitvoeren tussen i) en ii)?

b)

Geldt de vrijstelling voor diensten die, ook al omvatten zij niet het afboeken van een bedrag van de ene rekening en het bijschrijven van hetzelfde bedrag op de andere rekening, wel in een overmaking van geld resulteren en om die reden achteraf als de oorzaak van die overmaking kunnen worden gezien?

2)

Geldt de vrijstelling voor „handelingen […] betreffende […]betalingen [of] overmakingen” van artikel 13, B, sub d, punt 3, van de Zesde richtlijn( (1)) voor een dienst die bestaat in het verkrijgen en verwerken van betalingen per krediet- of debetkaart, zoals door de belastingplichtige in het onderhavige geval uitgevoerd? Inzonderheid, vallen deze diensten onder artikel 13, B, sub d, punt 3, wanneer de transmissie van afwikkelingsbestanden aan het einde van elke dag door de belastingplichtige ertoe leidt dat de rekening van de klant automatisch wordt gedebiteerd en de rekening van de belastingplichtige wordt gecrediteerd?

3)

Maakt het voor het antwoord op de tweede vraag verschil of de belastingplichtige zelf dan wel door de tussenkomst van zijn acquiring bank de autorisatiecodes voor verdere transmissie verkrijgt?

4)

Geldt de vrijstelling voor „bemiddeling inzake kredieten” van artikel 13, B, sub d, punt 1, van de Zesde richtlijn voor diensten zoals de belastingplichtige in het onderhavige geval aanbiedt bij kredietkaartbetalingen, waarbij de kredietkaart van de klant als gevolg van deze diensten wordt gedebiteerd met een verder kredietbedrag?

5)

Geldt de vrijstelling voor „handelingen […] betreffende […] betalingen [of] overmakingen” voor de diensten van aanvaarding en verwerking van betalingen via derden die als agent optreden, zoals de diensten die in casu door de belastingplichtige via het postkantoor en PayPoint worden geboden?

6)

Geldt de vrijstelling voor „handelingen […] betreffende […] betalingen [of] overmakingen” voor de diensten van verkrijging en verwerking van betalingen per cheque die met de post naar de belastingplichtige of zijn agent wordt verzonden, welke betalingen door de belastingplichtige en zijn bank moeten worden verwerkt?

7)

Geldt de vrijstelling voor „handelingen […] betreffende […] betalingen [of] overmakingen” voor de diensten die de belastingplichtige in het onderhavige geval aanbiedt, namelijk de inontvangstneming en verwerking van aan de balie van een bank verrichte betalingen die via het bankenstelsel op de bankrekening van de belastingplichtige worden bijgeschreven?

8)

Welke factoren moeten in aanmerking worden genomen bij de beslissing of een heffing (zoals de heffing voor de verwerking van een betaling in het onderhavige geval) die een belastingplichtige zijn klant oplegt wanneer de klant ervoor kiest de belastingplichtige te betalen door middel van een bepaalde betalingsmethode, en die apart is aangegeven in de overeenkomst en afzonderlijk gespecificeerd op de klantenfacturen, een afzonderlijke dienstverrichting voor de toepassing van de btw is?


(1)  Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1).


Top