Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0037

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juni 2010.
Europese Commissie tegen Portugese Republiek.
Niet-nakoming - Leefmilieu - Beheer van illegale lozing van afvalstoffen - Richtlijn 2006/12/EG - Richtlijn 80/68/EEG.
Zaak C-37/09.

European Court Reports 2010 I-00076*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:331

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juni 2010 – Commissie/Portugal

(Zaak C‑37/09)

„Niet-nakoming – Milieu – Beheer van illegaal geloosde afvalstoffen – Richtlijn 2006/12/EG – Richtlijn 80/68/EEG”

1.                     Beroep wegens niet-nakoming – Bewijs van niet-nakoming – Bewijslast rustend op Commissie – Vermoedens – Ontoelaatbaarheid (Art. 226 EG) (cf. punt 28)

2.                     Milieu – Afvalstoffen – Richtlijn 2006/12 – Verplichting van lidstaten om te zorgen voor nuttige toepassing of verwijdering afvalstoffen – Resultaatsverplichting – Beoordelingsmarge van lidstaten ter zake van te treffen maatregelen – Grenzen (Richtlijn 2006/12 van het Europees Parlement en de Raad, art. 4) (cf. punten 35‑39, 44)

3.                     Milieu – Afvalstoffen – Richtlijn 2006/12 – Verplichtingen van lidstaten jegens houders van afvalstoffen – Begrip houder van afvalstoffen – Houders van stortplaatsen waarvoor geen vergunning is verleend – Daaronder begrepen (Art. 174, lid 2, EG; richtlijn 2006/12 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8) (cf. punten 46‑51, 53‑55)

4.                     Harmonisatie van wetgevingen – Bescherming van grondwater – Richtlijn 80/68 – Werkingssfeer – Handelingen die indirecte lozing van op lijst II van richtlijn opgevoerde stoffen tot gevolg kunnen hebben – Daaronder begrepen (Art. 174, lid 2, EG; richtlijn 80/68 van de Raad, art. 3 en 5) (cf. punten 64‑66)

5.                     Harmonisatie van wetgevingen – Bescherming van grondwater – Richtlijn 80/68 – Verplichting van lidstaten om inleiding in grondwater van op lijst II van richtlijn opgevoerde stoffen te beperken – Verplichting om elke rechtstreekse lozing van deze stoffen aan voorafgaand onderzoek te onderwerpen – Begraven van afvalstoffen zonder technische voorzorgen te nemen om verontreiniging van grondwater te voorkomen – Niet-nakoming (Richtlijn 80/68 van de Raad, art. 3, sub b, en 5) (cf. punten 74‑78)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 4 en 8 van richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen (PB L 114, blz. 9), waarbij richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen is gecodificeerd, en van de artikelen 3 en 5 van richtlijn 80/68/EEG van de Raad van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen (PB L 20, blz. 43) – Lozing van afvalstoffen in stilgelegde steengroeven – Steengroeven „dos Limas, dos Linos e dos Barreiras” [Lourosa] – Ontbreken van toezicht

Dictum

1)

De Portugese Republiek is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 4 en 8 van richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen, waarbij richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen is gecodificeerd, en de artikelen 3, sub b, en 5 van richtlijn 80/68/EEG van de Raad van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen, door niet de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn in het kader van het beheer van afvalstoffen die illegaal zijn geloosd in de oude steengroeven van Limas en Linos in de gemeente Lourosa.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Portugese Republiek wordt verwezen in haar eigen kosten en in twee derde van de kosten van de Europese Commissie. De Commissie draagt één derde van haar eigen kosten.

Top