EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CO0076

Beschikking van de president van het Hof van 24 april 2008.
Europese Commissie tegen Republiek Malta.
Zaak C-76/08 R.

European Court Reports 2008 I-00064*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:252

Beschikking van de president van het Hof van 24 april 2008 – Commissie / Malta

(Zaak C‑76/08 R)

„Kort geding – Verzoek om voorlopige maatregelen – Behoud van vogelstand – Richtlijn 79/409/EEG – Lentejacht – Verbod – Afwijkingen van beschermingsregeling – Voorwaarde van ontbreken van ‚andere bevredigende oplossing’ – Spoedeisendheid”

1.                     Kort geding – Voorwaarden voor ontvankelijkheid – Ontvankelijkheid van beroep in hoofdzaak – Irrelevant – Grenzen (Art. 242 EG en 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 83, lid 1) (cf. punt 15)

2.                     Kort geding – Voorlopige maatregelen – Verzoek om lidstaat te gelasten, voor lenteperiode geen maatregelen te treffen waarbij wordt afgeweken van regeling ter bescherming van vogelstand waarin richtlijn 79/409 voorziet – Ontvankelijkheid (Art. 243 EG; richtlijn 79/409 van de Raad, art. 7, lid 3, en 9, lid 1) (cf. punten 17‑19)

3.                     Kort geding – Voorlopige maatregelen – Voorwaarden voor toekenning – „Fumus boni juris” – Spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade – Cumulatieve voorwaarden – Afweging van alle betrokken belangen (Art. 243 EG) (cf. punten 21‑22)

4.                     Milieu – Behoud van vogelstand – Richtlijn 79/409 (Richtlijn 79/409 van de Raad, art. 7, lid 3, en 9, lid 1) (cf. punten 28‑29)

5.                     Kort geding – Voorlopige maatregelen – Voorwaarden voor toekenning – Spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade (Art. 243 EG; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 83, lid 2; richtlijn 79/409 van de Raad) (cf. punten 31‑32, 37-43)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van artikel 9 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103, blz. 1) – Niet-inachtneming van in de richtlijn gestelde criteria voor het verlenen van een afwijking op basis waarvan in de lente mag worden gejaagd op de kwartel en de zomertortel

Dictum

1)

De Republiek Malta dient na te laten de maatregelen te treffen die nodig zijn voor toepassing van de afwijking bedoeld in artikel 9 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, zoals gewijzigd bij richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de richtlijnen 73/239/EEG, 74/557/EEG en 2002/83/EG op het gebied van het milieu in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië, voor de jacht op de kwartel (Coturnix coturnix) en de zomertortel (Streptopelia turtur) tijdens de lentetrek in 2008.

2)

Het verzoek om voorlopige maatregelen wordt afgewezen voor het overige.

3)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

Top