Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0255

Zaak C-255/08: Beroep ingesteld op 13 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden

OJ C 223, 30.8.2008, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 223/26


Beroep ingesteld op 13 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden

(Zaak C-255/08)

(2008/C 223/40)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: M. van Beek en J.-B. Laignelot, gemachtigden)

Verweerder: Koninkrijk der Nederlanden

Conclusies

vast te stellen dat het Koninkrijk der Nederlanden door niet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan artikel 4, leden 2 en 3, in samenhang met bijlagen II en III van Richtlijn 85/337/EEG (1) van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG (2) en 2003/35/EG (3), de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

het Koninkrijk der Nederlanden in de kosten te verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

1.

Volgens artikel 249, derde alinea, EG is een richtlijn verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch wordt aan de nationale instanties de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

2.

De lidstaten moeten dan ook de nodige maatregelen treffen om richtlijnen binnen de daarin voorgeschreven termijn in het nationale recht om te zetten en de Commissie onverwijld van deze maatregelen in kennis te stellen.

3.

In de onderhavige zaak bepaald artikel 3, lid 1, van Richtlijn 97/11/EG dat de lidstaten de nodige bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 14 maart 1999 aan deze richtlijn te voldoen en dat zij de Commissie daarvan onverwijld in kennis stellen. Nederland heeft hier evenwel niet aan voldaan.

4.

Op grond van het voorgaande moet de Commissie concluderen dat Nederland tot op heden heeft nagelaten de maatregelen te nemen die nodig zijn om artikel 4, leden 2 en 3, in samenhang met de bijlagen II en III van Richtlijn 85/337, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11 en 2003/35, correct om te zetten door niet alle criteria van bijlage III van de richtlijn toe te passen op alle projecten van bijlage II van de richtlijn.


(1)  PB L 175, blz. 40.

(2)  PB L 73, blz. 5.

(3)  PB L 156, blz. 17.


Top