Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0180

Zaak C-180/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Diikitiko Efeteio te Thessaloniki (Griekenland) op 28 april 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (academisch ziekenhuis van Thessaloniki)

OJ C 171, 5.7.2008, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 171/25


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Diikitiko Efeteio te Thessaloniki (Griekenland) op 28 april 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (academisch ziekenhuis van Thessaloniki)

(Zaak C-180/08)

(2008/C 171/38)

Procestaal: Grieks

Verwijzende rechter

Diikitiko Efeteio te Thessaloniki

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Maria Kastrinaki

Verwerende partij: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (academisch ziekenhuis van Thessaloniki)

Prejudiciële vragen

1)

Wanneer een onderdaan van een lidstaat op grond van een opleidingstitel die als zodanig valt binnen het toepassingsgebied van richtlijn 89/48, in dienst is genomen van een publiekrechtelijke rechtspersoon en in het land van ontvangst een wettelijk gereglementeerd beroep uitoefent op basis van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en hij zich ambtelijk en naar salariëring heeft ontwikkeld in overeenstemming met deze titel, kunnen de bevoegde instanties hem vervolgens, gelet op de artikelen 1, 2, 3 en 4 van genoemde richtlijn, uitgelegd in het licht van de artikelen 149 en 150 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, uitsluiten van de uitoefening van de aan zijn beroep verbonden rechten omdat de academische gelijkwaardigheid van het voorgelegde diploma niet kan worden erkend voor de indeling in een ermee overeenkomende functiegroep en salarisschaal, om de enkele reden dat het weliswaar is afgegeven door een instantie van de lidstaat van herkomst, maar dat een deel van de eraan voorafgaande opleiding, uit hoofde van een franchise-overeenkomst, is genoten in de lidstaat van ontvangst aan een instelling die weliswaar onbelemmerd in de lidstaat van ontvangst werkzaam is, maar op grond van een desbetreffende algemene wettelijke bepaling in die lidstaat niet als onderwijsinstelling wordt erkend?

2)

Kunnen de bevoegde instanties, gelet op richtlijn 89/48/EEG zoals deze is omgezet in de Griekse rechtsorde bij gezamenlijk ministerieel besluit nr. Α4/4112/247/1992, uitgelegd in het licht van de artikelen 39, lid 1, 40, lid 1, 43, 47, lid 1, 49 en 55 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, een onderdaan van een lidstaat die op grond van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werkzaam is bij een publiekrechtelijke rechtspersoon en is toegelaten tot de uitoefening van een beroep overeenkomstig richtlijn 89/48/EEG, zoals omgezet in de Griekse rechtsorde bij gezamenlijk ministerieel besluit nr. Α4/4112/247/1992, uitsluiten van de uitoefening van de aan het beroep verbonden rechten die voortvloeien uit de verleende toelating tot uitoefening van dat beroep, op grond van het feit dat niet tevens de academische gelijkwaardigheid van zijn opleidingstitel is erkend?


Top