Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0215

Zaak C-215/06: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland (Niet-nakoming — Geen milieueffectbeoordeling van projecten die binnen de werkingssfeer van richtlijn 85/337/EEG vallen — Regularisatie achteraf)

OJ C 260, 11.10.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 260/3


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 juli 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland

(Zaak C-215/06) (1)

(Niet-nakoming - Geen milieueffectbeoordeling van projecten die binnen de werkingssfeer van richtlijn 85/337/EEG vallen - Regularisatie achteraf)

(2008/C 260/03)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Recchia en D. Lawunmi, gemachtigden)

Verwerende partij: Ierland (vertegenwoordigers: D. O'Hagan, gemachtigde, J. Connolly, SC, en G. Simons, BL)

Voorwerp

Niet-nakoming — Artikelen 2, 4 en 5 tot en met 10 van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40) — Verzuim om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat projecten die binnen werkingssfeer van richtlijn vallen, aan milieu-effectbeoordeling worden onderworpen

Dictum

1)

Door niet alle nodige maatregelen te hebben getroffen om ervoor te zorgen dat:

projecten die vallen binnen de werkingssfeer van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, als luidend zowel vóór als na de wijziging bij richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997, voordat zij geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden onderzocht wat de noodzaak van een milieueffectbeoordeling betreft, en vervolgens, wanneer zij een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben gezien hun aard, omvang of locatie, worden onderworpen aan een effectbeoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 van richtlijn 85/337, en

de afgifte van de vergunningen voor de bouw van een windturbinepark en de daarmee verbonden activiteiten te Derrybrien, County Galway, en de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden, werd voorafgegaan door een milieueffectbeoordeling van het project overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 van richtlijn 85/337 als luidend zowel vóór als na de wijziging bij richtlijn 97/11, is Ierland de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen 2, 4 en 5 tot en met 10 van die richtlijn.

2)

Ierland wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 178 van 29.7.2006.


Top