EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004TJ0491

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 16 mei 2007.
Merant GmbH tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
Zaak T-491/04.

European Court Reports 2007 II-00045*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:141

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 16 mei 2007 – Merant / BHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS)

(Zaak T‑491/04)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord FOCUS – Ouder nationaal beeldmerk MICRO FOCUS – Verwarringsgevaar – Overeenstemmende merken – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”

Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 47‑65)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 18 oktober 2004 (zaak R 542/2002‑2) inzake een oppositieprocedure tussen Merant GmbH en Focus Magazin Verlag GmbH

Gegevens betreffende de zaak

Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

Focus Magazin Verlag GmbH

Betrokken gemeenschapsmerk:

woordmerk FOCUS voor waren en diensten van de klassen 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 en 42 – aanvraagnr. 453720

Houder van het merk of teken op basis waarvan oppositie is ingesteld:

Merant GmbH

Merk of teken op basis waarvan oppositie is ingesteld:

internationaal beeldmerk MICRO FOCUS voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42

Beslissing van de oppositieafdeling:

gedeeltelijke toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep:

toewijzing van het beroep van Focus Magazin Verlag GmbH en afwijzing van de oppositie van Merant GmbH


Dictum

 

De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 oktober 2004 (zaak R 542/2002‑2) wordt vernietigd.

 

Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen alsmede die van verzoekster, Merant GmbH.

 

Interveniënte, Focus Magazin Verlag GmbH, zal haar eigen kosten dragen.

Top