EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61971CJ0008

Arrest van het Hof van 13 juli 1971.
Deutscher Komponistenverband e.V. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Zaak 8-71.

Jurisprudentie 1971 -00705

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1971:82

61971J0008

ARREST VAN HET HOF VAN 13 JULI 1971. - DEUTSCHER KOMPONISTENVERBAND E. V. TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - ZAAK NO. 8/71.

Jurisprudentie 1971 bladzijde 00705
Deense bijz. uitgave bladzijde 00163
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00893
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00247
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00593
Finse bijz. uitgave bladzijde 00595


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


++++

PROCEDURE - NALATEN VAN DE EXECUTIEVE - BEGRIP

( EEG-VERDRAG, ART . 175 )

Samenvatting


IN ARTIKEL 175 VAN HET EEG-VERDRAG WORDT GEDOELD OP EEN NALATEN VAN DE EXECUTIEVE DOOR ZICH TE ONTHOUDEN EEN BESLUIT TE NEMEN OF EEN STANDPUNT TE BEPALEN, EN NIET OP HET VERRICHTEN VAN EEN ANDERE HANDELING DAN DIE WELKE DE BETROKKENEN WENSTEN OF NOODZAKELIJK ACHTTEN .

Partijen


IN DE ZAAK 8-71

DEUTSCHER KOMPONISTENVERBAND E . V ., TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR VOORZITTERS PROF . W . EGK EN R . ROSENBERGER, BIJGESTAAN DOOR R . KREILE, ADVOCAAT TE MUENCHEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ E . ARENDT, 34 B, RUE PHILIPPE II,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . THIESING, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

Onderwerp


WAARIN BIJ EEN BEROEP WEGENS NALATEN OP GROND VAN ARTIKEL 175 EEG-VERDRAG WORDT VERZOCHT TE DOEN VASTSTELLEN DAT DE COMMISSIE IN STRIJD MET HAAR VERPLICHTING HEEFT NAGELATEN HET DEUTSCHE KOMPONISTENVERBAND TE HOREN IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN RECHTSPERSOON DIE AANNEMELIJK MAAKT IN VOLDOENDE MATE BELANG TE HEBBEN BIJ DE OP GROND VAN DE ARTIKELEN 85 EN 86 VAN HET EEG-VERDRAG INGELEIDE PROCEDURE TEGEN DE GESELLSCHAFT FUER MUSIKALISCHE AUFFUEHRUNGS - UND MECHANISCHE VERVIELFAELTIGUNGSRECHTE ( GEMA ),

Overwegingen van het arrest


1 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER OP 11 MAART 1971 BEROEP HEEFT INGESTELD KRACHTENS ARTIKEL 175 VAN HET VERDRAG TENEINDE TE DOEN VASTSTELLEN, DAT DE COMMISSIE IN STRIJD MET HAAR VERPLICHTING HEEFT NAGELATEN HEM TE HOREN IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN RECHTSPERSOON DIE AANNEMELIJK MAAKT IN VOLDOENDE MATE BELANG TE HEBBEN BIJ DE OP GROND VAN DE ARTIKELEN 85 EN 86 VAN HET VERDRAG INGELEIDE PROCEDURE TEGEN DE GESELLSCHAFT FUER MUSIKALISCHE AUFFUEHRUNGS - UND MECHANISCHE VERVIELFAELTIGUNGSRECHTE;

DAT VERWEERSTER KRACHTENS ARTIKEL 91 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BIJ MEMORIE VAN 23 APRIL 1971 EEN OP ARTIKEL 175 GEBASEERDE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HEEFT OPGEWORPEN;

2 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 175, DERDE ALINEA, IEDERE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON ONDER DE IN DE VOORGAANDE ALINEA'S VASTGESTELDE VOORWAARDEN BIJ HET HOF ZIJN BEZWAREN KAN INDIENEN TEGEN HET FEIT DAT EEN DER INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAP HEEFT NAGELATEN TE ZIJNEN AANZIEN EEN ANDERE HANDELING TE VERRICHTEN DAN HET GEVEN VAN EEN AANBEVELING OF EEN ADVIES;

DAT UIT HET REDEVERBAND, MET NAME DE EERSTE ALINEA, BLIJKT DAT MET DE WOORDEN "HEEFT NAGELATEN TE ZIJNEN AANZIEN EEN HANDELING TE VERRICHTEN" IN DIT ARTIKEL WORDT GEDOELD OP EEN NALATEN DOOR ZICH TE ONTHOUDEN EEN BESLUIT TE NEMEN OF EEN STANDPUNT TE BEPALEN, EN NIET OP HET VERRICHTEN VAN EEN ANDERE HANDELING DAN DIE WELKE DE BETROKKENEN WENSTEN OF NOODZAKELIJK ACHTTEN;

3 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BIJ TELEXBERICHT VAN 13 NOVEMBER 1970 HEEFT GEVRAAGD OP GROND VAN ARTIKEL 19, LID 2 , VAN VERORDENING NR . 17, JUNCTO ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 99/63 TE WORDEN GEHOORD IN DE VERSCHILLENDE TEGEN DE GEMA LOPENDE PROCEDURES;

DAT DE COMMISSIE HEM BIJ BRIEF VAN 17 NOVEMBER 1970 HEEFT GEANTWOORD DAT, AFGEZIEN VAN DE VRAAG OF HIJ BELANGHEBBENDE WAS IN DE ZIN VAN GENOEMDE BEPALINGEN, HIJ DE GELEGENHEID KREEG ZIJN STANDPUNT SCHRIFTELIJK KENBAAR TE MAKEN BINNEN DE TERMIJN VAN EEN MAAND, WELKE TERMIJN VERVOLGENS TWEEMAAL IS VERLENGD;

DAT DE COMMISSIE ALDUS HEEFT GEHANDELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 99/63 INZAKE HET HOREN, BEDOELD IN ARTIKEL 19 VAN VERORDENING NR . 17;

DAT HIERUIT VOLGT, DAT DE COMMISSIE IN CASU NIET HEEFT NAGELATEN EEN BESLUIT TE NEMEN AANGAANDE DE VRAAG VAN VERZOEKER;

DAT BIJGEVOLG DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 175 IN CASU NIET ZIJN VERVULD;

4 DAT HET BEROEP DERHALVE NIET-ONTVANKELIJK DIENT TE WORDEN VERKLAARD;

Beslissing inzake de kosten


5 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PAR . 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN;

DAT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK IS VERKLAARD;

DAT VERZOEKER DERHALVE IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK;

2 . VERWIJST VERZOEKER IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

Top