EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG1216(01)

Kennisgeving aan de personen, entiteiten of lichamen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/2431 van de Raad, en van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2429 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea 2022/C 478/04

ST/15565/2022/INIT

OJ C 478, 16.12.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 478/15


Kennisgeving aan de personen, entiteiten of lichamen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/2431 van de Raad, en van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2429 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

(2022/C 478/04)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen, entiteiten en lichamen die worden genoemd in bijlagen II en III bij Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad (1), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/2431 van de Raad (2), en in bijlagen XV en XVI bij Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2429 van de Raad (4) betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea.

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat de personen, entiteiten en lichamen moeten worden opgenomen op de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/849 en Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Korea. De redenen voor de aanwijzing van deze personen, entiteiten en lichamen staan in de desbetreffende vermeldingen in die bijlagen.

Tevens worden de betrokken personen erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (of lidstaten), vermeld op de websites in bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea, om een machtiging tot gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen te verkrijgen (zie artikel 35 van de verordening).

De betrokken personen kunnen vóór 28 februari 2023, onder overlegging van bewijsstukken, op onderstaand adres een verzoek tot de Raad richten om het besluit hen op bovengenoemde lijsten te plaatsen, te heroverwegen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Met ingekomen opmerkingen zal rekening worden gehouden in het kader van de regelmatige toetsing door de Raad, overeenkomstig artikel 36, lid 2, van Besluit (GBVB) 2016/849 en artikel 47, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1509.

Tevens worden de betrokken personen erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 275, tweede alinea, en artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)  PB L 141 van 28.5.2016, blz. 79.

(2)  PB L 318 I van 12.12.2022, blz. 25.

(3)  PB L 224 van 31.8.2017, blz. 1.

(4)  PB L 318 I van 12.12.2022, blz. 13.


Top