EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10560(02)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10560 - SIKA / MBCC GROUP) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 484/29

PUB/2022/1632

OJ C 484, 20.12.2022, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 484/47


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10560 - SIKA / MBCC GROUP)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 484/29)

1.   

Op 12 december 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Sika International AG (“Sika”, Zwitserland), een volle dochteronderneming van SIKA AG (“Sika AG”, Zwitserland),

LSF11 Skyscraper Holdco S.à.r.l. (“MBCC”, Luxemburg), de uiteindelijke moederonderneming van MBCC Group.

Sika zal zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening verkrijgen over het geheel van MBCC.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

Dezelfde concentratie werd reeds op 7 juni 2022 (2) bij de Commissie aangemeld, maar de aanmelding werd vervolgens op 4 juli 2022 (3) ingetrokken.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Sika is een groep die wereldwijd actief is op het gebied van de ontwikkeling, productie en levering van chemische mengsels, species, afdichtingsmiddelen en kleefstoffen, dempings- en versterkingsmaterialen, structurele versterkingssystemen, industriële vloerbedekking en dak- en waterbestendige systemen die in de bouwsector en de be- en verwerkende industrie worden gebruikt;

MBCC is een groep bestaande uit twee bedrijfseenheden die wereldwijd actief zijn, namelijk de eenheid “chemische mengsels”, die oplossingen biedt aan klanten in de sectoren betonproductie, cement en ondergrondse bouw, en ii) de eenheid “bouwsystemen”, die oplossingen biedt voor de bescherming en reparatie van gebouwen en structuren.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet steeds worden vermeld:

M.10560 - SIKA / MBCC GROUP

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +322 2964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 234 van 17.6.2022, blz. 5.

(3)  PB C 265 van 11.7.2022, blz. 8.


Top