EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10246

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10246 - Hellman & Friedman/Cordis) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 170/06

PUB/2021/343

PB C 170 van 6.5.2021, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10246 - Hellman & Friedman/Cordis)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 170/06)

1.   

Op 29 april 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen, na een verwijzing overeenkomstig artikel 4, lid 5, van die verordening.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Hellman & Friedman LLC (“H&F”, Verenigde Staten), en

de Cordis-activiteiten van Cardinal Health, Inc. (“Cordis”, Verenigde Staten), die onder zeggenschap staat van Cardinal Health, Inc. (“Cardinal Health”, Verenigde Staten).

H&F verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van Cordis.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van voorraad en vermogensbestanddelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

H&F: wereldwijde private-equityonderneming met investeringen in verschillende sectoren;

Cordis: ontwikkelt en levert interventionele vasculaire technologie over de hele wereld.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10246 - Hellman & Friedman/Cordis

Opmerkingen kunnen per email, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Top