EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG0528(02)

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran van toepassing zijn

OJ C 183, 28.5.2019, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 183/2


Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran van toepassing zijn

(2019/C 183/02)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1).

De rechtsgrond voor deze verwerking is Besluit 2010/413/GBVB van de Raad (2), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/870 van de Raad (3), en Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad (4), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/855 van de Raad (5).

De verwerkingsverantwoordelijke is de afdeling Relex.1.C. in het directoraat-generaal voor Buitenlandse Zaken, Uitbreiding en Civiele Bescherming — Relex van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR), waarmee contact kan worden opgenomen op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

Relex.1.C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het SGR op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsfunctionaris

data.protection@consilium.europa.eu

Doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen die aan beperkende maatregelen zijn onderworpen in overeenstemming met Besluit 2010/413/GBVB, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/870, en Verordening (EU) nr. 267/2012, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/855 van de Raad.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in Besluit 2010/413/GBVB en Verordening (EU) nr. 267/2012.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen uit hoofde van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725, worden de rechten van de betrokkenen, waaronder het recht van toegang, het recht op rectificatie en het recht van bezwaar, uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar na het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de beperkende maatregelen van toepassing zijn of de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures.

Onverminderd een eventueel gerechtelijk of administratief beroep of een buitengerechtelijke voorziening, kunnen betrokkenen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht indienen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

(2)  PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39.

(3)  PB L 140 van 28.5.2019, blz. 90.

(4)  PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.

(5)  PB L 140 van 28.5.2019, blz. 1.


Top