Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG0305(02)

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2014/119/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Oekraïne, van toepassing zijn

OJ C 83, 5.3.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 83/3


Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2014/119/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Oekraïne, van toepassing zijn

(2019/C 83/03)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1):

De rechtsgrond voor deze verwerking wordt gevormd door Besluit 2014/119/GBVB (2), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/354 van de Raad (3), en Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad (4), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/352 van de Raad (5).

De verantwoordelijke voor de verwerking is de afdeling RELEX.1.C van het directoraat-generaal Buitenlandse Zaken, Uitbreiding en Civiele Bescherming — Relex van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR), waarmee contact kan worden opgenomen op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1.C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

De functionaris voor gegevensbescherming van het SGR kan worden gecontacteerd op het volgende adres:

Functionaris voor gegevensbescherming

data.protection@consilium.europa.eu

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn in overeenstemming met Besluit 2014/119/GBVB, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/354, en Verordening (EU) nr. 208/2014, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/352.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in Besluit 2014/119/GBVB en Verordening (EU) nr. 208/2014.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden gedeeld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen uit hoofde van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 worden de rechten van de betrokkenen, waaronder het recht van inzage, het recht op rectificatie en het recht van bezwaar, uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de beperkende maatregelen van toepassing zijn of de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures.

Onverminderd een eventuele voorziening in rechte, een administratief beroep of een buitengerechtelijk beroep, kunnen betrokkenen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht indienen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

(2)  PB L 66 van 6.3.2014, blz. 26.

(3)  PB L 64 van 5.3.2019, blz. 7.

(4)  PB L 66 van 6.3.2014, blz. 1.

(5)  PB L 64 van 5.3.2019, blz. 1.


Top