EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0416(01)

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, punt 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

PB C 140 van 16.4.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 140/7


Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, punt 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (1)

(2019/C 140/05)

De publicatie van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, punt 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie) (2) is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 39 van de Schengengrenscode.

Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst regelmatig bijgewerkt op de website van het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken.

SPANJE

Vervanging van de informatie die is bekendgemaakt in PB C 186 van 31.5.2018

Bij besluit van het ministerie van Regeringszaken (Orden del Ministerio de la Presidencia) PRE/1282/2007 van 10 mei 2007 betreffende de middelen van bestaan waarover vreemdelingen vóór hun inreis in Spanje moeten kunnen bewijzen te beschikken, worden de middelen van bestaan vastgesteld waarover vreemdelingen moeten beschikken alvorens in Spanje binnen te reizen.

a)

Voor zijn levensonderhoud tijdens zijn verblijf in Spanje moet de vreemdeling kunnen bewijzen te beschikken over middelen van bestaan waarvan de som minstens 10 % bedraagt van het wettelijke brutominimumloon, berekend in euro (90 EUR), of een wettelijk gelijkwaardig bedrag in buitenlandse munt, vermenigvuldigd met het aantal dagen van het geplande verblijf in Spanje en vermenigvuldigd met het aantal personen dat te zijnen laste meereist. Ongeacht de voorziene verblijfsduur moet deze totale som per persoon in elk geval overeenstemmen met minstens 90 % van het op dat ogenblik geldige wettelijke brutominimumloon (810 EUR) of een wettelijk gelijkwaardig bedrag in buitenlandse munt.

b)

Voor terugkeer naar zijn land van herkomst of voor doorreis via derde landen moet de vreemdeling bewijzen te beschikken over een of meer op naam gestelde, onoverdraagbare en niet-verhandelbare reisbiljetten voor het vervoermiddel dat hij voornemens is te gebruiken.

De vreemdeling moet bewijzen over de bedoelde middelen van bestaan te beschikken door deze te tonen, voor zover hij deze bij zich draagt, of door overlegging van gewaarmerkte cheques, reischeques, betaalkaarten of kredietkaarten, die vergezeld dienen te gaan van een bankafschrift of een geactualiseerd bankrekeningboekje (bankeffecten of bankafschriften uit het internet worden niet aanvaard) of enig ander middel waarmee het beschikbare krediet van de genoemde kaart of bankrekening duidelijk kan worden aangetoond.

Lijst van eerdere publicaties

 

PB C 247 van 13.10.2006, blz. 19.

 

PB C 153 van 6.7.2007, blz. 22.

 

PB C 182 van 4.8.2007, blz. 18.

 

PB C 57 van 1.3.2008, blz. 38.

 

PB C 134 van 31.5.2008, blz. 19.

 

PB C 37 van 14.2.2009, blz. 8.

 

PB C 35 van 12.2.2010, blz. 7.

 

PB C 304 van 10.11.2010, blz. 5.

 

PB C 24 van 26.1.2011, blz. 6.

 

PB C 157 van 27.5.2011, blz. 8.

 

PB C 203 van 9.7.2011, blz. 16.

 

PB C 11 van 13.1.2012, blz. 13.

 

PB C 72 van 10.3.2012, blz. 44.

 

PB C 199 van 7.7.2012, blz. 8.

 

PB C 298 van 4.10.2012, blz. 3.

 

PB C 56 van 26.2.2013, blz. 13.

 

PB C 98 van 5.4.2013, blz. 3.

 

PB C 269 van 18.9.2013, blz. 2.

 

PB C 57 van 28.2.2014, blz. 1.

 

PB C 152 van 20.5.2014, blz. 25.

 

PB C 224 van 15.7.2014, blz. 31.

 

PB C 434 van 4.12.2014, blz. 3.

 

PB C 447 van 13.12.2014, blz. 32.

 

PB C 38 van 4.2.2015, blz. 20.

 

PB C 96 van 11.3.2016, blz. 7.

 

PB C 146 van 26.4.2016, blz. 12.

 

PB C 248 van 8.7.2016, blz. 12.

 

PB C 111 van 8.4.2017, blz. 11.

 

PB C 21 van 20.1.2018, blz. 3.

 

PB C 93 van 12.3.2018, blz. 4.

 

PB C 153 van 2.5.2018, blz. 8.

 

PB C 186 van 31.5.2018, blz. 10.

 

PB C 264 van 26.07.2018, blz. 6.

 

PB C 366 van 10.10.2018, blz. 12.

 

PB C 459 van 20.12.2018, blz. 38.


(1)  Zie de lijst van eerdere publicaties aan het eind van deze bijwerking.

(2)  PB L 77 van 23.3.2016, blz. 1.


Top