Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9523

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

OJ C 307, 11.9.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 307/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 307/06)

1.   

Op 2 september 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”, Duitsland),

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A (“DIF”), die onder zeggenschap staat van DIF Management Holding BV (Nederland),

Green Investment Group Limited (“GIG”, Verenigd Koninkrijk), die onder zeggenschap staat van Macquarie Group (Australië),

Covanta Holding Corporation (“Covanta”, Verenigde Staten),

Covanta Europe Assets Limited (“energieterugwinningscentrale Dublin”, Ierland).

Munich Re, DIF, GIG en Covanta verkrijgen zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over de energieterugwinningscentrale Dublin. De energieterugwinningscentrale Dublin staat momenteel onder gezamenlijke zeggenschap van DIF, GIG en Covanta.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Munich Re: hoofdzakelijk actief in de herverzekerings- en verzekeringssectoren;

—   DIF: fonds voor infrastructuurinvesteringen;

—   GIG: gespecialiseerd in principal investment in groene infrastructuur, projectuitvoering, portefeuillebeheer en aanverwante diensten;

—   Covanta: houdt zich hoofdzakelijk bezig met afvalverwerking en energiesectoren;

—   de energieterugwinningscentrale Dublin: afvalverwerking en opwekking van elektriciteit.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility

Opmerkingen kunnen aan de Commissie per e-mail, per fax of per post worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Top