EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9090

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

OJ C 312, 4.9.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 312/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 312/03)

1.   

Op 27 augustus 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

British Columbia Investment Management Corporation („BCI”, Canada), die zeggenschap heeft over Island Timberlands Limited Partnership („ITLP”, Canada)

Public Sector Pension Investment Board („PSP”, Canada).

BCI en PSP verkrijgen de gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over het geheel van ITLP. De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.   

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   BCI: Canadese institutionele belegger die namens cliënten uit de overheidssector belegt in vastrentende effecten, hypotheken, aandelen- en private-equitymarkten, vastgoed, infrastructuur en hernieuwbare hulpbronnen. BCI heeft momenteel zeggenschap over ITLP, een particulier bosbouwbedrijf dat zich richt op het duurzaam beheer van hout en andere bosproducten uit de kustgebieden van Brits-Columbia (Canada);

—   PSP: beheert een gediversifieerde, wereldwijd gespreide portefeuille bestaande uit aandelen, obligaties en andere vastrentende effecten, alsmede uit beleggingen in private equity, vastgoed, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen en particuliere schuldfinanciering. PSP is de beheerder van de pensioenregelingen van de Canadian Federal Public Service, de Canadian Forces, de Royal Canadian Mounted Police en de Reserve Force.

3.   

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.   

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9090 — PSPIB/BCI/Island Timberlands

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Top