Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8693

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8693 — EDF/Canadian Solar/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

OJ C 14, 16.1.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 14/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8693 — EDF/Canadian Solar/JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 14/10)

1.

Op 9 januari 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Canadian Solar Inc („Canadian Solar”, Canada);

EDF ENR PWT („EDF ENR”, Frankrijk), die deel uitmaakt van de EDF-groep (Frankrijk);

de nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming Newco (Frankrijk).

Canadian Solar en EDF ENR verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en lid 4 van de concentratieverordening over Newco.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte onderneming die een gemeenschappelijke onderneming vormt.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

EDF ENR: gespecialiseerd in de productie van fotovoltaïsche ingots, bakstenen, wafers, cellen en modules. Zij is een volle indirecte dochteronderneming van EDF Group, een energieonderneming die zich bezighoudt met de opwekking en wholesalelevering van elektriciteit, de transmissie, de distributie en retaillevering van elektriciteit;

Canadian Solar: internationaal actief in de productie en de levering van fotovoltaïsche modules en de ontwikkeling, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche energieprojecten.

Newco zal zonne-ingots, -bakstenen en -wafers ontwikkelen, produceren en verkopen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8693 — EDF/Canadian Solar/JV

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Top