Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0908(04)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)Voor de EER relevante tekst.

OJ C 298, 8.9.2017, p. 14–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 298/14


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 298/02)

ENO (1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking Publicatieblad

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 11252:2013

Lasers en laserapparatuur — Lasertoestel — Minimumeisen voor documentatie (ISO 11252:2013)

8.7.2016

 

 

CEN

EN 13637:2015

Hang- en sluitwerk — Elektrisch bestuurde uitgangssystemen gebruikt voor vluchtroutes — Eisen en beproevingsmethoden

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 308 S2:2001

Aanduiding van aders van kabels en buigzame leidingen

8.7.2016

HD 308 S1:1976

Noot 2.1

 

Cenelec

HD 361 S3:1999

Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom — Systemen voor de aanduidingen van leidingtypen

8.7.2016

 

 

 

HD 361 S3:1999/A1:2006

8.7.2016

Noot 3

1.6.2009

 

HD 361 S3:1999/AC:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 368 S1:1978

Direct registrerende elektrische meetinstrumenten en toebehoren

IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 516 S2:1997

Het gebruik van geharmoniseerde leidingen voor laagspanning

8.7.2016

 

 

 

HD 516 S2:1997/A2:2008

8.7.2016

Noot 3

1.9.2010

 

HD 516 S2:1997/A1:2003

8.7.2016

Noot 3

1.2.2005

Cenelec

HD 549 S1:1989

Vergaderinstallaties. Elektrische eisen en audio-eisen

IEC 60914:1988

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 597 S1:1992

Koppelcondensatoren en capacitieve spanningsdelers

IEC 60358:1990

8.7.2016

 

 

 

HD 597 S1:1992/AC:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 603 S1:1994

Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6 /1 kV

8.7.2016

 

 

 

HD 603 S1:1994/A2:2003

8.7.2016

Noot 3

 

 

HD 603 S1:1994/A3:2007

8.7.2016

Noot 3

 

 

HD 603 S1:1994/A1:1997

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

HD 604 S1:1994

Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand voor elektriciteitscentrales en met een nominale spanning van 0,6 /1 kV en 1,9 /3,3  kV

8.7.2016

 

 

 

HD 604 S1:1994/A2:2002

8.7.2016

Noot 3

 

 

HD 604 S1:1994/A3:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

HD 604 S1:1994/A1:1997

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

HD 605 S2:2008

Elektrische leidingen — Aanvullende beproevingsmethoden

8.7.2016

HD 605 S1:1994

+ A1:1996

+ A2:2001

+ A3:2002

+ A4:2004

Noot 2.1

1.3.2009

 

HD 605 S2:208.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 626 S1:1996

Kabels met een nominale spanning Uo/U (Um) van 0,6 , 1 (1,2 ) kV voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie

8.7.2016

 

 

 

HD 626 S1:1996/A1:1997

8.7.2016

Noot 3

 

 

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

HD 627 S1:1996

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor aanleg bovenen in de grond

8.7.2016

 

 

 

HD 627 S1:1996/A1:2000

8.7.2016

Noot 3

 

 

HD 627 S1:1996/A2:2005

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

HD 639 S1:2002

Elektrisch installatiematerieel — Losse aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

IEC 61540:1997 (Gewijzigd) + A1:1998 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:202.A1:2003

8.7.2016

Noot 3

 

 

HD 639 S1:202.AC:2003

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:202.A2:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 41003:2008

Specifieke veiligheidseisen voor apparatuur die op telecommunicatienetten kan worden aangesloten en/of een kabel distributiesysteem

8.7.2016

EN 41003:1998

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz en 1,6  MHz tot 30 KHz — Deel 4-2: Laagspanningsontkoppelfilters — Veiligheidseisen

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-2:201.A2:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 50065-4-2:201.A1:2003

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kH z tot 148,5 kHz en 1,6  MHz tot 30 MHz — Deel 4-7: Draagbare laagspanningsontkoppelfilters — Veiligheidseisen

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-7:205.AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-1:2005

Systemen van kabelgoten en systemen van kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

8.7.2016

EN 50085-1:1997

Noot 2.1

 

 

EN 50085-1:205.A1:2013

8.7.2016

Noot 3

20.5.2016

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Systemen van kabelgoten en kabelkodkers voor elektrische installaties — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor kabelgoten en kabelkokers bestemd voor bevestiging op wanden en/of plafonds

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-2-1:206.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Systemen van kabelgoten en kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor kabelgoten en kabelkokers bestemd voor bevestiging onder, in, of op loopvloeren

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Systemen van kabelgoten en van kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor kabelgoten met sleuven bestemd voor installatie in kasten

8.7.2016

EN 50085-2-3:1999

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Systemen van kabelgoten en systemen van kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor servicezuilen en serviceposten

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50106:2008

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Regels voor routinebeproevingen voor toestellen binnen het gebruiksbereik van EN 60335-1

8.7.2016

EN 50106:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50117-1:2002

Coaxiale kabels — Deel 1: Hoofdspecificatie

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-1:202.A2:2013

8.7.2016

Noot 3

17.6.2016

 

EN 50117-1:202.A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Coaxiale kabels- Deel 2-1: Specificatie van kabelsecties toegepast in kabeldistributienetwerken — Binnen „drop-cables” voor 5 MHz — 1 000 MHz systemen

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-1:205.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 50117-2-1:205.A2:2013

8.7.2016

Noot 3

1.7.2016

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Coaxiale kabels- Deel 2-2: Specificatie van kabelsecties toegepast in kabeldistributienetwerken — Buiten „drop-cables” voor 5 MHz — 1 000 MHz systemen

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-2:204.A2:2013

8.7.2016

Noot 3

1.7.2016

 

EN 50117-2-2:204.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Coaxiale kabels- Deel 2-3: Specificatie van kabelsecties toegepast in kabeldistributienetwerken — Distributie en „trunk-cables” voor 5 MHz — 1 000  MHz systemen

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-3:204.A2:2013

8.7.2016

Noot 3

1.7.2016

 

EN 50117-2-3:204.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Coaxiale kabels- Deel 2-4: Specificatie van kabelsecties toegepast in kabeldistributienetwerken — Binnen „drop-cables” voor 5 MHz — 3 000 MHz systemen

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-4:204.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 50117-2-4:204.A2:2013

8.7.2016

Noot 3

1.7.2016

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Coaxiale kabels- Deel 2-5: Specificatie van kabelsecties toegepast in kabeldistributienetwerken — Buiten „drop-cables” voor 5 MHz — 3 000 MHz systemen

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:204.AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:204.A2:2013

8.7.2016

Noot 3

1.7.2016

 

EN 50117-2-5:204.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Coaxiale kabels — Deel 3-1: Groepsspecificatie voor kabels voor gebruik in Telecommunicatie toepassingen — Geminiaturiseerde kabels voor gebruik in digitale communicatie systemen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Coaxiale kabels- Deel 4-1: Specificatie van kabelsecties toegepast in BCT bekabeling volgens EN 50173 — Binnen „drop-cables” voor 5 MHz — 3 000 MHz systemen

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-4-1:208.A1:2013

8.7.2016

Noot 3

17.6.2016

Cenelec

EN 50117-4-2:2015

Coaxiale kabels — Deel 4-2: Deelspecificatie voor CATV kabels tot 6 GHz voor gebruik in kabeldistributienetwerken

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2004

Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen — Deel 1: Eisen voor toepassingsontwerp en installatie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2015

Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen — Deel 1: Eisen voor toepassingsontwerp en installatie

8.7.2016

EN 50156-1:2004

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50156-2:2015

Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen — Deel 2: Eisen voor ontwerp, ontwikkeling en goedkeuring van toestellen en subsystemen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50178:1997

Elektronische apparatuur voor gebruik insterkstroominstallaties

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50214:2006

Platte buigzame vinylmantelleidingen

8.7.2016

HD 359 S2:1990

EN 50214:1997

Noot 2.1

1.10.2008

 

EN 50214:206.AC:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50250:2002

Overgangscontactdozen voor industrieel gebruik

8.7.2016

EN 50250:1998

Noot 2.1

1.7.2005

 

EN 50250:202.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 50250:202.A1:2015

8.7.2016

Noot 3

19.1.2018

Cenelec

EN 50262:1998

Kabelwartels voor elektrische installaties

8.7.2016

 

 

 

EN 50262:1998/A1:2001

8.7.2016

Noot 3

1.4.2003

 

EN 50262:1998/A2:2004

8.7.2016

Noot 3

1.10.2007

 

EN 50262:1998/AC:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50267-1:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijkebeproevingsmethoden voor het gedrag bijbrand — Gassen vrijkomend bij verbranding vanmateriaal uit leidingen — Deel 1: Toestel

8.7.2016

HD 602 S1:1992

Noot 2.1

1.3.2000

Cenelec

EN 50267-2-1:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijkebeproevingsmethoden voor het gedrag bijbrand — Gassen vrijkomend bij verbranding vanmateriaal uit leidingen — Deel 2-1:Procedures — Bepaling van het gehalte aanhalogeenhoudende zure gassen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50267-2-2:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijkebeproevingsmethoden voor het gedrag bijbrand — Gassen vrijkomend bij verbranding vanmateriaal uit leidingen — Deel 2-2: Procedures — Bepaling van de zuurgraad van gassenbij materialen door meting van de pH en degeleiding

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50267-2-3:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijkebeproevingsmethoden voor het gedrag bijbrand — Gassen vrijkomend bij verbranding vanmateriaal uit leidingen — Deel 2-3: Procedures — Bepaling van de zuurgraad van gassenbij leidingen door bepaling van het gewogengemiddelde van de pH en de geleidbaarheid

8.7.2016

HD 602 S1:1992

Noot 2.1

1.3.2000

Cenelec

EN 50274:2002

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Bescherming tegen elektrische schok — Bescherming tegen onbedoeld direct contact met geleidende delen

8.7.2016

 

 

 

EN 50274:202.AC:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 1: Algemene specificatie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 1: Algemene specificatie

8.7.2016

EN 50288-1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 2-1: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 100 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 2-1: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 100 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

EN 50288-2-1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 2-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 100 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 2-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels van 1 Mhz tot 100 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

EN 50288-2-2:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 3-1: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 100 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 3-1: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 100 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

EN 50288-3-1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 3-2: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 100 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 3-2: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 100 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

EN 50288-3-2:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 4-1: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 600 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 4-1: Sectie-specificatie voor afgeschermde kabels tot 600 MHz — Horizontale en gebouw-backbone-kabels

8.7.2016

EN 50288-4-1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 4-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 600 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 4-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 600 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

EN 50288-4-2:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 5-2: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 5-1: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 250 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

EN 50288-5-1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 6-1: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 5-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels tot 250 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

EN 50288-5-2:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 6-1: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 6-1: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

EN 50288-6-1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2003

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 6-2: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2013

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 6-2: Groepsspecificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 250 MHz — Werkplek- en schakelkabels

8.7.2016

EN 50288-6-2:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50288-7:2005

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 7: Groepsspecificatie voor instrumentatie en controle kabels

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-8:2012

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 8: Specificatie voor type 1 kabels gekenmerkt tot 2 MHz

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-1:2012

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 9-1: Sectie specificatie voor afgeschermde kabels tot 1 000 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-2:2015

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 9-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels van 1 MHz tot 1 000 MHz voor werkplek, schakel en datacenter toepassingen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-1:2012

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 10-1: Sectie specificatie voor afgeschermde kabels tot 500 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-2:2015

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 10-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels van 1 MHz tot 500 MHz voor werkplek, schakel en datacenter toepassingen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-1:2012

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 11-1: Sectie specificatie voor niet-afgeschermde kabels tot 500 MHz — Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-2:2015

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing — Deel 11-2: Sectie specificatie voor niet-afgeschermde kabels 1 MHz tot 500 MHz voor werkplek, schakel en datacenter toepassingen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Communicatiekabels — Specificaties voor beproevingsmethoden — Deel 1-3: Elektrische beproevingsmethoden — Diëlektrische sterkte

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Communicatiekabels — Specificaties voor beproevingsmethoden — Deel 1-4: Elektrische beproevingsmethoden — Isolatieweerstand

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Communicatiekabels — Deel 2-1: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Communicatiekabels — Deel 2-20: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — Algemeen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Communicatiekabels — Deel 2-21: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — PVC isolatieverbindingen

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:201.AC:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:201.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 50290-2-21:201.A1:207.AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Communicatiekabels — Deel 2-22: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — PVC mantelverbindingen

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-22:201.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2001

Communicatiekabels — Deel 2-21: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — PE isolatie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2013

Communicatiekabels — Deel 2-23: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — PE isolatie

8.7.2016

EN 50290-2-23:2001

Noot 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Communicatiekabels — Deel 2-24: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — PE mantels

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-24:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2002

Communicatiekabels — Deel 2-25: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — Polypropyleen isolatiemiddelen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2013

Communicatiekabels — Deel 2-25: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — Polypropyleen isolatiemiddelen

8.7.2016

EN 50290-2-25:2002

Noot 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Communicatiekabels — Deel 2-27: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — Halogeenvrije vlambestendige thermoplastische isolatieverbindingen

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-26:202.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Communicatiekabels — Deel 2-27: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — Halogeenvrije vlambestendige thermoplastische isolatieverbindingen

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-27:202.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 50290-2-27:202.A1:207.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Communicatiekabels — Deel 2-28: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — Vulmateriaal voor gevulde kabels

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Communicatiekabels — Deel 2-29: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — Vernet polyetheen isolatieverbidingen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Communicatiekabels — Deel 2-30: Gemeenschappelijke ontwerpregels en constructie — Poly(tetrafluoroethyleen-Hexafluoropro pyleen)(FEP) Isolatie en mantels

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2001

Communicatiekabels — Deel 4-1: Algemene overwegingen voor het gebruik van kabels — Klimatologische omstandigheden en veiligheidsaspecten

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2014

Communicatiekabels — Deel 4-1: Algemene overwegingen voor het gebruik van kabels — Klimatologische omstandigheden en veiligheidsaspecten

8.7.2016

EN 50290-4-1:2001

Noot 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-4-2:2014

Communicatiekabels — Deel 4-2: Algemene overwegingen voor het gebruik van kabels — Gebruikershandleiding

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-0:2011

Isolatiemateriaal, mantelmateriaal en vulmateriaal van laagspanningsleidingen — Deel 0: Algemene inleiding

8.7.2016

EN 50363-0:2005

Noot 2.1

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 1: Vernette elastomeren voor de aderisolatie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterk stroomleidingen voor laagspanning — Deel 2-1: Vernette elastomeren voor de mantel

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-2-1:205.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 2-2: Vernette elastomeren voor de bekleding

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-3:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 3: PVC-mengsels voor de aderisolatie

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-3:205.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 4-1: PVC-mengsels voor de mantel

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 4-2: PVC-mengsels voor de bekleding

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-5:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 5: Halogeenvrije, vernette mengsels voor de aderisolatie

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-5:205.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-6:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 6: Halogeenvrije, vernette mengsels voor de mantel

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-6:205.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-7:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 7: Halogeenvrije, thermoplastische mengsels voor de aderisolatie

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-8:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 8: Halogeenvrije, thermoplastische mengsels voor de mantel

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-8:205.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 9-1: Diverse mengsels voor de aderisolatie — Vernet polyvinylchloride (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 10-1: Diverse mengsels voor de mantel — Vernet polyvinylchloride (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 10-2: Diverse mengsels voor de mantel — Thermoplastisch polyurethaan

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50364:2010

Beperking van de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden afkomstig van toestellen die werken in het frequentiegebied 0 Hz tot 10 GHz, gebruikt in Elektronische Artikel Bewaking (EAB), Radio Frequency Identification (RFID) en soortgelijke toepassingen

8.7.2016

EN 50364:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50369:2005

Vloeistofdichte systemen van beschermkous voor het onderbrengen van elektrische leidingen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50395:2005

Elektrische beproevingsmethoden voor voedingsleidingen voor laagspanning

8.7.2016

HD 21.2 S3:1997

+ A1:2002

HD 22.2 S3:1997

+ A1:2002

Noot 2.1

1.7.2008

 

EN 50395:205.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50396:2005

Niet-elektrische beproevingsmethoden voor sterkstroomleidingen voor laagspanning

8.7.2016

HD 21.2 S3:1997

+ A1:2002

HD 22.2 S3:1997

+ A1:2002

Noot 2.1

1.7.2008

 

EN 50396:205.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50406-1:2004

Eindgebruiker ‘multi-pair cables’ toegepast in hoge ‘bit-rate’ elecommunicatienetwerken — Deel 1: ‘Arial cables’

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50406-2:2004

Eindgebruiker ‘multi-pair cables’ toegepast in hoge ‘bit-rate’ telecommunicatienetwerken — Deel 2: ‘Duct and buried cables’

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-1:2004

Eindgebruiker ‘multi-pair cables’ toegepast in hoge ‘bit-rate access’ telecommunicatienetwerken — Deel 1: Buiten kabels

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-3:2014

Meeraderige kabels voor gebruik in hoge bit-snelheid digitale toegang telecommunicatienetwerken — Deel 3: binnenshuis meer-parige/quad verticale installatie kabel tot 100 MHz voor maximaal 100m verbinding welke universele diensten ondersteunt zoals xDSL en toepassingen to 100 Mbit/s over IP

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Secundaire norm — Schakelaars en verwant installatiematerieel voor gebruik in gebouwbeheersystemen (HBES)

8.7.2016

 

 

 

EN 50428:205.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 50428:205.A2:2009

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 50441-1:2012

Kabels voor telecommunicaatie-installaties binnenshuis — Deel 1: Niet afgeschermde kabels — Graad 1

8.7.2016

EN 50441-1:2006

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50441-2:2012

Kabels voor telecommunicatie-installaties binnenshuis — Deel 2: Afgeschermde kabels — Graad 1

8.7.2016

EN 50441-2:2006

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50441-3:2006

Kabels voor telecommunicatie-installaties binnenshuis — Deel 1: Niet afgeschermde kabels — Graad 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-4:2012

Kabels voor telecommunicatie-installaties binnenshuis — Deel 4: Kabels tot 1 200 MHz — Graad 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50445:2008

Productgroepnorm om de overeenstemming aan te tonen van apparatuur voor weerstandlassen, booglassen en verwante processen met de basiseisen voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (0 Hz — 300 GHz)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-3:2009

Algemene eisen voor Gebouwbeheersystemen (HBES) en gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) — Deel 3: Elektrische veiligheidseisen

8.7.2016

EN 50090-2-2:1996

+ A1:2002

+ A2:2007

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50491-4-1:2012

Algemene eisen voor Gebouwbeheersystemen (HBES) en gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) — Deel 4-1: Algemene functionele veiligheidseisen van producten bedoeld om te worden geïntegreerd in

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-6-1:2014

Algemene eisen voor elektronische systemen in woningen en gebouwen,, gebouwautomatisering en controlesystemen — Deel 6-1: Installatie en planning

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50497:2007

Aanbevolen beproevingsmethode voor de beoordeling van het risico van weekmakermigratie bij leidingen met aderisolatie van PVC en mantels van PVC

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50520:2009

Afdekplaten en afdekfolie ter waarschuwing van de aanwezigheid van ondergrondse (al dan niet in buis aangebrachte) elektrische leidingen en ter bescherming van deze

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-1:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 1: Algemene eisen

8.7.2016

HD 21.1 S4:2002

HD 22.1 S4:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-11:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-11: Leidingen voor algemeen gebruik — Buigzame leidingen met aderisolatie van thermoplastisch PVC

8.7.2016

HD 21.5 S3:1994

+ A1:1999

+ A2:2001

HD 21.12 S1:1994

+ A1:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-12:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-12: Leidingen voor algemeen gebruik — Krulsnoeren met aderisolatie van thermoplastisch PVC

8.7.2016

HD 21.10 S2:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-21:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-21: Leidingen voor algemeen gebruik — Buigzame leidingen met aderisolatie van vernette elastomeren

8.7.2016

HD 22.4 S4:2004

HD 22.10 S2:2007

HD 22.11 S2:2007

HD 22.12 S2:2007

HD 22.16 S2:2007

Noot 2.1

 

 

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-22:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-22: Leidingen voor algemeen gebruik — Leidingen met hoge buigzaamheid met aderisolatie van vernette elastomeren

8.7.2016

HD 22.14 S3:2007

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-31:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-31: Leidingen voor algemeen gebruik — Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van thermoplastische PVC

8.7.2016

HD 21.3 S3:1995

+ A1:1999

+ A2:2008

HD 21.7 S2:1996

+ A1:1999

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-41:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-41: Leidingen voor algemeen gebruik — Eenaderige leidingen met aderisolatie van vernette siliconenrubber

8.7.2016

HD 22.3 S4:2004

+ A1:2006

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-42:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-42: Leidingen voor algemeen gebruik — Eenaderige kabels zonder mantel met aderisolatie van vernette EVA

8.7.2016

HD 22.7 S2:1995

+ A1:1999

+ A2:2004

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-51:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-51: Leidingen voor algemeen gebruik — Olieresistente leidingen voor stuurstroom met aderisolatie van thermoplastisch PVC

8.7.2016

HD 21.13 S1:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-71:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-71: Leidingen voor algemeen gebruik — Koperbandsnoer met isolatie van thermoplastisch PVC

8.7.2016

HD 21.5 S3:1994

+ A1:1999

+ A2:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-72:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-72: Leidingen voor algemeen gebruik — Tweelingsnoer met isolatie van thermoplastisch PVC

8.7.2016

HD 21.11 S1:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-81:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V — (U0/U) — Deel 2-81: Leidingen voor algemeen gebruik — Leidingen met een mantel van vernette elastomeren bestemd voor booglassen

8.7.2016

HD 22.6 S2:1995

+ A1:1999

+ A2:2004

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-82:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-82: Leidingen voor algemeen gebruik — Leidingen met isolatie van vernette elastomeren voor verlichtingsgarnituren

8.7.2016

HD 22.8 S2:1994

+ A1:1999

+ A2:2004

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-83:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 2-83: Leidingen voor algemeen gebruik — Meeraderige leidingen met isolatie van vernette siliconenrubber

8.7.2016

HD 22.15 S2:2007

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-3-11:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 3-11: Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand — Buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van halogeenvrije thermoplastische mengsels, en met geringe ontwikkeling van rook

8.7.2016

HD 21.14 S1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-3-21:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 3-21: Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand — Buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van halogeenvrije vernette mengsels en met geringe ontwikkeling van rook

8.7.2016

HD 22.13 S2:2007

Noot 2.1

 

 

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 3-31: Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand — Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van halogeenvrije thermoplastische mengsels, en met geringe ontwikkeling van rook

8.7.2016

HD 21.15 S1:2006

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Elektrische leidingen — Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V (U0/U) — Deel 3-41: Leidingen met bijzondere eigenschappen bij brand — Eenaderige leidingen zonder mantel met aderisolatie van halogeenvrije vernette mengsels en met geringe ontwikkeling van rook

8.7.2016

HD 22.9 S3:2007

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 50539-11:2013

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten — Beveiligingsmiddelen voor speciale toepassingen — Deel 11: Eisen en beproevingsmethoden voor foto-elektrische toepassingen

8.7.2016

 

 

 

EN 50539-11:2013/A1:2014

8.7.2016

Noot 3

25.7.2017

Cenelec

EN 50550:2011

Beveiligingstoestellen tegen overspanning bij netfrequentie (POP) voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

8.7.2016

Noot 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50556:2011

Verkeersregelinstallaties

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Toestellen voor automatische wederinschakeling (ARDs) van installatie-automaten en van aardlekschakelaars met en zonder ingebouwde overstroombeveiliging (RCBOs en RCCBs) voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50565-1:2014

Elektrische leidingen — Leidraad voor de toepassing van elektrische leidingen met een nominale spanning van ten hoogste 450/750 V (U0/U) — Deel 1: Algemene richtlijnen

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Noot 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50565-2:2014

Elektrische leidingen — Leidraad voor de toepassing van elektrische leidingen met een nominale spanning van ten hoogste 450/750 V (U0/U) — Deel 2: Richtlijnen voor de in EN 50525 opgenomen leidingtypen

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Noot 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50615:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Bijzondere eisen voor apparaten voor brandpreventie en -bestrijding voor kookelementen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50618:2014

Elektrische leidingen voor fotovoltaïsche systemen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Roterende elektrische machines — Deel 1: Beoordeling en prestatie

IEC 60034-1:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60034-1:2004

Noot 2.1

 

 

EN 60034-1:2010.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-5:2001

Roterende elektrische machines — Deel 5: Beschermingsgraden gebaseerd op het integrale ontwerp (IP-codering) — Indeling

IEC 60034-5:2000

8.7.2016

EN 60034-5:1986

Noot 2.1

 

 

EN 60034-5:201.A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60034-6:1993

Roterende elektrische machines — Koelmethoden (IC-codering)

IEC 60034-6:1991

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-7:1993

Roterende elektrische machines — Deel 7: Indeling van mechanische uitvoeringsvormen en plaats van de klemmenkast (IM-codering)

IEC 60034-7:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60034-8:2007

Roterende elektrische machines; Deel 8: Klemaanduidingen en draairichting

IEC 60034-8:2007

8.7.2016

EN 60034-8:2002

Noot 2.1

 

 

EN 60034-8:207.A1:2014

IEC 60034-8:207.A1:2014

8.7.2016

Noot 3

24.4.2017

Cenelec

EN 60034-9:2005

Roterende elektrische machines — Geluidsgrenzen

IEC 60034-9:2003 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60034-9:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60034-9:205.A1:2007

IEC 60034-9:203.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60034-11:2004

Roterende elektische machines — Deel 11: Thermische beveiliging

IEC 60034-11:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-12:2002

Roterende elektrische machines — Deel 12: Aanloopeigenschappen van draaistroom-kooiankermotoren

IEC 60034-12:2002

8.7.2016

EN 60034-12:1995

+ A11:1999

+ A2:1995

Noot 2.1

 

 

EN 60034-12:202.A1:2007

IEC 60034-12:202.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60034-14:2004

Roterende elektrische machines — Deel 14: Mechanische trillingen van bepaalde machines met een ashoogte van 56 mm en meer — Meting, beoordeling en grenswaarden van de trillingsintensiteit

IEC 60034-14:2003

8.7.2016

EN 60034-14:1996

Noot 2.1

 

 

EN 60034-14:204.A1:2007

IEC 60034-14:203.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60051-1:1998

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 1: Definities en algemene eisen voor alle delen

IEC 60051-1:1997

8.7.2016

EN 60051-1:1989

+ A1:1995

+ A2:1995

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60051-2:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en huntoebehoren — Deel 2: Bijzondere eisen voor ampèremeters en voltmeters

IEC 60051-2:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-3:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en huntoebehoren — Deel 3: Bijzondere eisen voor wattmeters en varmeters

IEC 60051-3:1984

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60051-4:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en huntoebehoren — Deel 4: Bijzondere eisen voor frequentiemeters

IEC 60051-4:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-5:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten entoebehoren — Deel 5: Bijzondere eisen voor fasemeters, cos<phi>-meters ensynchronoscopen

IEC 60051-5:1985

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-6:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en huntoebehoren — Deel 6: Bijzondere eisen voor ohmmeters (impedantiemeters) engeleidingsmeters

IEC 60051-6:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-7:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en huntoebehoren — Deel 7: Bijzondere eisen voor multi-functionele meters

IEC 60051-7:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-8:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten entoebehoren — Deel 8: Bijzondere eisen voor toebehoren

IEC 60051-8:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-9:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en huntoebehoren — Deel 9: Aanbevolen beproevingsmethoden

IEC 60051-9:1988

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60065:2002

Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen — Veiligheidseisen

IEC 60065:2001 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60065:1998

Noot 2.1

 

 

EN 60065:202.A11:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60065:202.A1:2006

IEC 60065:201.A1:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60065:202.A2:2010

IEC 60065:201.A2:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60065:202.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60065:202.A12:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60065:202.AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60065:2014

Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen — Veiligheidseisen

IEC 60065:2014 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60065:2002

+ A11:2008

+ A12:2011

+ A1:2006

+ A2:2010

Noot 2.1

17.11.2017

 

EN 60065:2014/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60110-1:1998

Sterkstroomcondensatoren voor inductieovens — Deel 1: Algemeen

IEC 60110-1:1998

8.7.2016

HD 207 S1:1977

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60127-1:2006

Miniatuursmeltveiligheden — Deel 1: Definities voor miniatuursmeltveiligheden en algemene eisen voor miniatuur(smelt)patronen

IEC 60127-1:2006

8.7.2016

EN 60127-1:1991

+ A1:1999

+ A2:2003

Noot 2.1

1.7.2009

 

EN 60127-1:206.A1:2011

IEC 60127-1:206.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

25.5.2014

 

EN 60127-1:206.A2:2015

IEC 60127-1:206.A2:2015

8.7.2016

Noot 3

25.3.2018

Cenelec

EN 60127-2:2003

Miniatuur smeltveiligheden — Deel 2: (Smelt)patronen

IEC 60127-2:2003

8.7.2016

EN 60127-2:1991

+ A1:1995

+ A2:2000

Noot 2.1

1.3.2006

 

EN 60127-2:203.A1:2003

IEC 60127-2:203.A1:2003

8.7.2016

Noot 3

1.10.2006

 

EN 60127-2:203.A2:2010

IEC 60127-2:203.A2:2010

8.7.2016

Noot 3

1.7.2013

Cenelec

EN 60127-2:2014

Miniatuur smeltveiligheden — Deel 2: (Smelt)patronen

IEC 60127-2:2014

8.7.2016

EN 60127-2:2003

+ A1:2003

+ A2:2010

Noot 2.1

24.10.2017

Cenelec

EN 60127-3:1996

Miniatuur smeltveiligheden — Deel 3: Subminiatuur(smelt)patronen

IEC 60127-3:1988 + A1:1991

8.7.2016

EN 60127-3:1991

Noot 2.1

1.12.1996

 

EN 60127-3:1996/A2:2003

IEC 60127-3:1988/A2:2002

8.7.2016

Noot 3

1.2.2006

 

EN 60127-3:1996/AC:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-4:2005

Miniatuursmeltveiligheden; Deel 4: Universele modulaire (smelt)patronen — Doorgaten en oppervlaktemontage

IEC 60127-4:2005

8.7.2016

EN 60127-4:1996

+ A1:2002

+ A2:2003

Noot 2.1

1.3.2008

 

EN 60127-4:205.A2:2013

IEC 60127-4:205.A2:2012

8.7.2016

Noot 3

11.1.2016

 

EN 60127-4:205.A1:2009

IEC 60127-4:205.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

1.2.2012

Cenelec

EN 60127-6:1994

Miniatuur smeltveiligheden — Deel 6: Houders voor miniatuur smeltveiligheden

IEC 60127-6:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-6:1994/A2:2003

IEC 60127-6:1994/A2:2002

8.7.2016

Noot 3

1.2.2006

 

EN 60127-6:1994/A1:1996

IEC 60127-6:1994/A1:1996

8.7.2016

Noot 3

1.12.1996

Cenelec

EN 60127-6:2014

Miniatuursmeltveiligheden — Deel 6: Houders voor miniatuursmeltveiligheden

IEC 60127-6:2014

8.7.2016

EN 60127-6:1994

+ A1:1996

+ A2:2003

Noot 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 60127-7:2013

Miniatuursmeltveiligheden — Deel 7: Miniatuur(smelt)patronen voor speciale toepassingen

IEC 60127-7:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-7:2016

Miniatuursmeltveiligheden — Deel 7: Miniatuur(smelt)patronen voor speciale toepassingen

IEC 60127-7:2015

8.7.2016

EN 60127-7:2013

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60143-2:1994

Sterkstroomseriecondensatoren. — Deel 2: Beveiligingsmaterieel voor seriecondensatorbanken

IEC 60143-2:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60143-2:2013

Sterkstroomseriecondensatoren — Deel 2: Beveiligingsmiddelen voor seriecondensatorbatterijen

IEC 60143-2:2012

8.7.2016

EN 60143-2:1994

Noot 2.1

15.1.2016

Cenelec

EN 60155:1995

Starters voor fluorescentielampen

IEC 60155:1993

8.7.2016

 

 

 

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60204-1:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60204-1:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60204-1:206.AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60204-1:206.A1:2009

IEC 60204-1:205.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 32: Eisen voor hef- en hijswerktuigen

IEC 60204-32:2008

8.7.2016

EN 60204-32:1998

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60215:1989

Veiligheidseisen voor radiozendapparatuur

IEC 60215:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60228:2005

Geleiders van geïsoleerde elektrische leidingen

IEC 60228:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60228:205.AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60238:2004

Lamphouders met Edisonschroefdraad

IEC 60238:2004

8.7.2016

EN 60238:1998

+ A1:1999

+ A2:2002

Noot 2.1

 

 

EN 60238:204.A2:2011

IEC 60238:204.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60238:204.AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60238:204.A1:2008

IEC 60238:204.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60252-1:2011

Wisselstroommotorcondensatoren — Deel 1: Algemeen — Eigenschappen, beproeving en kengegevens — Veiligheidseisen — Handleiding voor installatie en bedrijf

IEC 60252-1:2010

8.7.2016

EN 60252-1:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60252-1:2011/A1:2013

IEC 60252-1:2010.A1:2013

8.7.2016

Noot 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60252-2:2011

Wisselstroommotorcondensatoren — Deel 2: Motoraanloopcondensatoren

IEC 60252-2:2010

8.7.2016

EN 60252-2:2003

Noot 2.1

 

 

EN 60252-2:2011/A1:2013

IEC 60252-2:2010.A1:2013

8.7.2016

Noot 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60255-5:2001

Elektrische relais — Deel 5: Coördinatie van isolatie voor meetrelais en beschermingsuitrusting — Eisen en beproevingen

IEC 60255-5:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60255-27:2005

Meetrelais en beveiligingsmaterieel — Deel 27: Productveiligheidseisen

IEC 60255-27:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60255-27:2014

Meetrelais en beveiligingsmaterieel — Deel 27: Productveiligheidseisen

IEC 60255-27:2013

8.7.2016

EN 60255-5:2001

EN 60255-27:2005

Noot 2.1

19.11.2016

Cenelec

EN 60269-1:2007

Laagspanningssmeltveiligheden; Deel 1: Algemene eisen

IEC 60269-1:2006

8.7.2016

EN 60269-1:1998

+ A1:2005

EN 60269-2:1995

+ A1:1998

+ A2:2002

EN 60269-3:1995

+ A1:2003

Noot 2.1

 

 

EN 60269-1:207.A1:2009

IEC 60269-1:206.A1:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60269-1:207.A2:2014

IEC 60269-1:206.A2:2014

8.7.2016

Noot 3

4.8.2017

Cenelec

HD 60269-2:2010

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 2: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door geautoriseerde personen (smeltveiligheden voornamelijk voor industriële toepassingen) — Voorbeelden van genormaliseerde systemen van smeltveiligheden A tot J

IEC 60269-2:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

HD 60269-2:2007

Noot 2.1

 

Cenelec

HD 60269-2:2013

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 2: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door geautoriseerde personen (smeltveiligheden voornamelijk voor industriële toepassingen) — Voorbeelden van genormaliseerde systemen van smeltveiligheden A tot K

IEC 60269-2:2013 (Gewijzigd)

8.7.2016

HD 60269-2:2010

Noot 2.1

15.8.2016

Cenelec

HD 60269-3:2010

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 3: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door ondeskundige personen (smeltveiligheden voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik) — Voorbeelden van genormaliseerde systemen van smeltveiligheden A tot en met F

IEC 60269-3:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

HD 60269-3:2007

Noot 2.1

 

 

HD 60269-3:2010.A1:2013

IEC 60269-3:2010.A1:2013

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60269-4:2009

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 4: Aanvullende eisen voor smeltpatronen voor bescherming van halfgeleiderelementen

IEC 60269-4:2009

8.7.2016

EN 60269-4:2007

Noot 2.1

 

 

EN 60269-4:209.A1:2012

IEC 60269-4:209.A1:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60269-6:2011

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 6: Aanvullende eisen voor smeltpatronen voor bescherming van fotovoltaïsch zonnesystemen

IEC 60

IEC 60269-6:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-1:1999

Stopcontacten voor industrieel gebruik — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60309-1:1999)

IEC 60309-1:1999

8.7.2016

EN 60309-1:1997

Noot 2.1

1.4.2002

 

EN 60309-1:1999/A2:2012

IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016

Noot 3

13.7.2015

 

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

1.11.2009

 

EN 60309-1:1999/A1:207.AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-2:1999

Stopcontacten voor industrieel gebruik — Deel 2: Maateisen ten aanzien van het passen van pen-en-buscontactstoppen en -dozen

IEC 60309-2:1999

8.7.2016

EN 60309-2:1998

Noot 2.1

1.5.2002

 

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

1.11.2009

 

EN 60309-2:1999/A2:2012

IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Noot 3

19.4.2015

Cenelec

EN 60309-4:2007

Stopcontacten voor industrieel gebruik; Deel 4: Geschakelde contactdozen en contactstoppen met of zonder vergrendeling

IEC 60309-4:2006 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-4:207.A1:2012

IEC 60309-4:206.A1:2012

8.7.2016

Noot 3

19.4.2015

Cenelec

EN 60320-1:2001

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik-Deel 1:Algemene eisen

IEC 60320-1:2001

8.7.2016

EN 60320-1:1996

+ A1:1996

+ A2:1998

Noot 2.1

 

 

EN 60320-1:201.A1:2007

IEC 60320-1:201.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 2-1: Toestelstopcontacten voor naaimachines

IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016

EN 60320-2-1:1987

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 2-2: Toestelkoppelstopcontacten voor huishoudelijke en soortgelijke toestellen

IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016

EN 60320-2-2:1991

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 2-4: Toestelstopcontacten waarbij het tot stand brengen van een verbinding afhankelijk is van het toestelgewicht

IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-2-4:206.A1:2009

IEC 60320-2-4:205.A1:2009

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 1-1: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding — Beproevingsinrichting

IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016

EN 50265-1:1998

Noot 2.1

1.9.2007

 

EN 60332-1-1:204.A1:2015

IEC 60332-1-1:204.A1:2015

8.7.2016

Noot 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand; Deel 1-2: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding — 1 kW-vlam met gas-luchtmengsel

IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016

EN 50265-2-1:1998

Noot 2.1

1.9.2007

 

EN 60332-1-2:204.A1:2015

IEC 60332-1-2:204.A1:2015

8.7.2016

Noot 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel: 1-3: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding — Procedure voor de beoordeling van brandende druppeltjes/deeltjes

IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-3:204.A1:2015

IEC 60332-1-3:204.A1:2015

8.7.2016

Noot 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 2-1: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne geïsoleerde draad of enkele dunne leiding — Beproevingsinrichting

IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016

EN 50265-1:1998

Noot 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 2-2: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne geïsoleerde draad of enkele dunne leiding — Procedure met lichtgevende vlam

IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016

EN 50265-2-2:1998

Noot 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 3-10: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen — Apparatuur

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-1:2001

Noot 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 3-21: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen — Categorie A F/R

IEC 60332-3-21:2000 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 50266-2-1:2001

Noot 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 3-22: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen — Categorie A

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-2:2001

Noot 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 3-23: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen — Categorie B

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-3:2001

Noot 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 3-24: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen — Categorie C

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-4:2001

Noot 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Beproevingen van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 3-25: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geïnstalleerde gebundelde leidingen — Categorie D

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-5:2001

Noot 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60335-1:1994

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60335-1:1991 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-1:1988

+ A2:1988

+ A51:1991

+ A52:1992

+ A53:1992

+ A54:1992

+ A55:1993

+ A56:1995

+ A5:1989

+ A6:1989

Noot 2.1

 

 

EN 60335-1:1994/A12:1996

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:1994/A15:2000

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:1994/AC:1995

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A1:1996

IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:1994/AC:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A11:1995

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:1994/A16:2001

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:1994/A2:2000

IEC 60335-1:1991/A2:1999

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:1994/AC:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A13:1998

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:1994/A2:2000/AC:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A14:1998

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60335-1:2001 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-1:1994

+ A11:1995

+ A12:1996

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:2000

+ A16:2001

+ A1:1996

+ A2:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-1:202.A12:2006

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:202.A2:2006

IEC 60335-1:201.A2:2006

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:202.A1:2004

IEC 60335-1:201.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:202.A11:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:202.A13:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:202.AC:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:202.A15:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:202.A14:2010

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-1:202.A1:204.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:202.A12:206.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:202.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60335-1:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-1:2002

+ A11:2004

+ A12:2006

+ A13:2008

+ A14:2010

+ A15:2011

+ A1:2004

+ A2:2006

Noot 2.1

 

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers

IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016

EN 60335-2-2:2003

+ A11:2010

+ A1:2004

+ A2:2006

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-2:2010.A1:2013

IEC 60335-2-2:209.A1:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-2:2010.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-3: Bijzondere eisen voor strijkijzers

IEC 6033

IEC 60335-2-3:2002

8.7.2016

EN 60335-2-3:1995

+ A1:1999

+ A2:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-3:202.A1:2005

IEC 60335-2-3:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-3:202.A2:2008

IEC 60335-2-3:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-3:202.A11:2010

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-3:202.A11:2010.AC:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor strijkijzers

IEC 60335-2-3:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-3:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2008

Noot 2.1

5.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuges

IEC 60335-2-4:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-4:2002

+ A1:2004

+ A2:2006

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-4:2010.A1:2015

IEC 60335-2-4:208.A1:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

12.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-5:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor afwasmachines

IEC 6033

IEC 60335-2-5:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-5:1995

+ A11:1997

+ A1:1999

+ A2:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-5:203.A11:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-5:203.A2:2008

IEC 60335-2-5:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-5:203.A1:2005

IEC 60335-2-5:202.A1:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-5:203.A12:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-5:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor afwasmachines

IEC 60335-2-5:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-5:2003

+ A11:2009

+ A12:2012

+ A1:2005

+ A2:2008

Noot 2.1

9.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-6:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor fornuizen, komforen, ovens en soortgelijke toestellen

IEC 60335-2-6:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-6:1999

+ A1:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-6:203.A2:2008

IEC 60335-2-6:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-6:203.A11:2010

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-6:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-6:203.A11:2010.AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-6:203.A1:2005

IEC 60335-2-6:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-6:203.A12:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-6:203.A13:2013

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-6:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid Deel 2-6: Bijzondere eisen voor fornuizen, komforen, ovens en soortgelijke toestellen

IEC 60335-2-6:2014 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-6:2003

+ A11:2010

+ A12:2012

+ A13:2013

+ A1:2005

+ A2:2008

Noot 2.1

9.2.2018

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines

IEC 60335-2-7:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-7:2003

+ A11:2010

+ A1:2004

+ A2:2006

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-7:2010.A1:2013

IEC 60335-2-7:208.A1:2011 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-7:2010.A11:2013

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke toestellen

IEC 60335-2-8:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-8:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-8:203.A2:2008

IEC 60335-2-8:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-8:203.A1:2005

IEC 60335-2-8:202.A1:2005

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke toestellen

IEC 60335-2-8:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-8:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Noot 2.1

20.7.2018

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016

Noot 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektriche toestellen — Veiligheid — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor broodroosters, grills en soortgelijke verplaatsbare kooktoestellen

IEC 60335-2-9:2002 (Gewijzigd)

Dit is de eerste bekendmaking

EN 60335-2-9:1995

+ A11:2000

+ A12:2002

+ A13:2002

+ A1:1998

+ A2:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-9:203.A2:2006

IEC 60335-2-9:202.A2:2006

Dit is de eerste bekendmaking

Noot 3

 

 

EN 60335-2-9:203.A13:2010.AC:2012

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

 

EN 60335-2-9:203.A13:2010.AC:2011

Dit is de eerste bekendmaking

 

 

 

EN 60335-2-9:203.A13:2010

Dit is de eerste bekendmaking

Noot 3

 

 

EN 60335-2-9:203.A12:2007

Dit is de eerste bekendmaking

Noot 3

 

 

EN 60335-2-9:203.A1:2004

IEC 60335-2-9:202.A1:2004

Dit is de eerste bekendmaking

Noot 3

 

Beperking:

De toepassing van de volgende onderdelen van norm EN 60335-2-9:2003, zoals laatstelijk gewijzigd bij A13:2010, schept geen vermoeden van overeenstemming met de veiligheidsdoeleinden die zijn vastgelegd in punt 1, onder c), in samenhang met punt 2, onder b), van bijlage I bij Richtlijn 2014/35/EU:

voetnoot b van tabel Z101 in punt 11;

de delen van punt 7.1 die verwijzen naar voetnoot b van tabel Z101;

de delen van punt 11.Z10x die verwijzen naar ventilatieopeningen.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen en schrobmachines

IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016

EN 60335-2-10:1995

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-10:203.A1:2008

IEC 60335-2-10:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor trommeldrogers

IEC 60335-2-11:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-11:2003

+ A11:2008

+ A1:2004

+ A2:2006

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-11:2010.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-11:2010.A1:2015

IEC 60335-2-11:208.A1:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

24.2.2017

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor warmhoudplaten en soortgelijke toestellen

IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016

EN 60335-2-12:1995

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-12:203.A1:2008

IEC 60335-2-12:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor frituurpannen, braadpannen en soortgelijke toestellen

IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016

EN 60335-2-13:2003

+ A1:2004

+ A2:2008

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-13:2010.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-15: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen

IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016

EN 60335-2-15:1996

+ A1:1999

+ A2:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-15:202.A11:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:202.AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:202.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-15:202.AC:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:202.A1:2005

IEC 60335-2-15:202.A1:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-15:202.A2:2008

IEC 60335-2-15:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-16: Bijzondere eisen voor toestellen voor het verkleinen van voedselresten

IEC 60335-2-16:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-16:1996

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-16:203.A1:2008

IEC 60335-2-16:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-16:203.A2:2012

IEC 60335-2-16:202.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-17:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-17: Bijzondere eisen voor dekens, kussens, kleding en vergelijkbare buigzame verwarmingstoestellen

IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016

EN 60335-2-17:2002

+ A1:2006

+ A2:2009

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-21: Bijzondere eisen voor boilers

IEC 60335-2-21:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-21:1999

+ A11:2002

+ A12:2002

+ A1:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-21:203.A2:2008

IEC 60335-2-21:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-21:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-21:203.A1:2005

IEC 60335-2-21:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-21:203.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-23: Bijzondere eisen voor toestellen voor huid- en haarverzorging

IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016

EN 60335-2-23:1996

+ A1:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-23:203.A11:2010.AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:203.A2:2015

IEC 60335-2-23:203.A2:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-23:203.A1:2008

IEC 60335-2-23:203.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-23:203.A11:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-25:2012

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-25: Bijzondere eisen voor magnetronovens, combimagnetrons inbegrepen

IEC 60335-2-25:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-25:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2006

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

IEC 60335-2-25:2010.A1:2014

8.7.2016

Noot 3

16.9.2017

 

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

IEC 60335-2-25:2010.A2:2015

8.7.2016

Noot 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-26: Bijzondere eisen voor klokken

IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016

EN 60335-2-26:1996

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-26:203.A1:2008

IEC 60335-2-26:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-27:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-27: Bijzondere eisen voor huidbestralingstoestellen met ultraviolette en infraroodstraling

IEC 60335-2-27:2009 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-27:2010

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-28: Bijzondere eisen voor naaimachines

IEC 60335-2-28:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-28:1996

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-28:203.A1:2008

IEC 60335-2-28:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-29: Bijzondere eisen voor batterijlaadtoestellen

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016

EN 60335-2-29:1996

+ A11:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-29:204.A2:2010

IEC 60335-2-29:202.A2:2009

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-30: Bijzondere eisen voor toestellen voor ruimteverwarming

IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016

EN 60335-2-30:2003

+ A1:2004

+ A2:2007

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-30:209.AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-30:209.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-30:209.AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-31: Bijzondere eisen voor wasemkappen en andere afzuigkappen

IEC 60335-2-31:2002

8.7.2016

EN 60335-2-31:1997

+ A1:1999

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-31:203.A1:2006

IEC 60335-2-31:202.A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-31:203.AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-31:203.A2:2009

IEC 60335-2-31:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2014

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-31: Bijzondere eisen voor wasemkappen

IEC 60335-2-31:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-31:2003

+ A1:2006

+ A2:2009

Noot 2.1

28.4.2017

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-32: Bijzondere eisen voor massagetoestellen

IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016

EN 60335-2-32:1995

+ A1:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-32:203.A2:2015

IEC 60335-2-32:202.A2:2013 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

11.11.2017

 

EN 60335-2-32:203.A1:2008

IEC 60335-2-32:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-34:2013

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-34: Bijzondere eisen voor motorcompressoren

IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016

EN 60335-2-34:2002

+ A11:2004

+ A1:2005

+ A2:2009

Noot 2.1

27.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-35:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid Bij zondere eisen voor doorstroomverwarmers voor vloeistoffen

IEC 60335-2-35:2002

8.7.2016

EN 60335-2-35:1998

+ A1:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-35:202.A2:2011

IEC 60335-2-35:202.A2:2009 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-35:202.AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-35:202.A1:2007

IEC 60335-2-35:202.A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-35:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-35: Bijzondere eisen voor doorstroomverwarmers voor vloeistoffen

IEC 60335-2-35:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-35:2002

+ A11:201

+ A1:2007

+ A2:2011

Noot 2.1

12.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-36: Bijzondere eisen voor fornuizen, ovens en kookelementen voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016

EN 60335-2-36:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-36:202.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-36:202.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-36:202.A1:2004

IEC 60335-2-36:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-36:202.A2:2008

IEC 60335-2-36:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-37: Bijzondere eisen voor frituurpannen voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016

EN 60335-2-37:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-37:202.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-37:202.A1:2008

IEC 60335-2-37:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-37:202.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-38: Bijzondere eisen voor bak-,braad-en grillplaten voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016

EN 60335-2-38:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-38:203.A1:2008

IEC 60335-2-38:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-38:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-39: Bijzondere eisen voor universele braad-en kookpannen voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016

EN 60335-2-39:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-39:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-39:203.A1:2004

IEC 60335-2-39:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-39:203.A2:2008

IEC 60335-2-39:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

O-member in IEC

IEC 60335-2-40:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-40:1997

+ A11:2004

+ A1:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-40:203.A13:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-40:203.AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:203.A1:2006

IEC 60335-2-40:202.A1:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-40:203.A11:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-40:203.A12:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-40:203.AC:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:203.A2:2009

IEC 60335-2-40:202.A2:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-40:203.A13:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-41: Bijzondere eisen voor pompen

IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016

EN 60335-2-41:1996

+ A1:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-41:203.A2:2010

IEC 60335-2-41:202.A2:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-41:203.A1:2004

IEC 60335-2-41:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-42: Bijzondere eisen voor hete-luchtovens, stoomkokers en stoom/hete luchtovens voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016

EN 60335-2-42:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-42:203.A1:2008

IEC 60335-2-42:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-42:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-42:203.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-43: Bijzondere eisen voor kledingdrogers en handdoekrekken

IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016

EN 60335-2-43:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-43:203.A2:2008

IEC 60335-2-43:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-43:203.A1:2006

IEC 60335-2-43:202.A1:2005

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-44: Bijzondere eisen voor strijkmachines

IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016

EN 60335-2-44:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-44:202.A1:2008

IEC 60335-2-44:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-44:202.A2:2012

IEC 60335-2-44:202.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-45: Bijzondere eisen voor verplaatsbaar gereedschap voorzien van verwarmingselementen en soortgelijke toestellen

IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016

EN 60335-2-45:1996

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-45:202.A2:2012

IEC 60335-2-45:202.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-45:202.A1:2008

IEC 60335-2-45:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-47: Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016

EN 60335-2-47:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-47:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-47:203.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-47:203.A1:2008

IEC 60335-2-47:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-48: Bijzondere eisen voor elektrische grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016

EN 60335-2-48:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-48:203.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-48:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-48:203.A1:2008

IEC 60335-2-48:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-49: Bijzondere eisen voor apparaten voor het warmhouden van voedsel en serviesgoed voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016

EN 60335-2-49:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-49:203.A1:2008

IEC 60335-2-49:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-49:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-49:203.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-50: Bijzondere eisen voor bains-marie pannen voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016

EN 60335-2-50:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-50:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-50:203.A1:2008

IEC 60335-2-50:202.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-51: Bijzondere eisen voor vaste opstelling bestemde circulatiepompen voor verwarmings- en waterinstallaties

IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016

EN 60335-2-51:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-51:203.A2:2012

IEC 60335-2-51:202.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-51:203.A1:2008

IEC 60335-2-51:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-52: Bijzondere eisen voor toestellen voor mondhygiëne

IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016

EN 60335-2-52:1996

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-52:203.A1:2008

IEC 60335-2-52:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-52:203.A11:2010.AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-52:203.A11:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-53:2011

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-53: Bijzondere eisen voor saunakachels en cabines met infrarode straling

IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016

EN 60335-2-53:2003

+ A1:2007

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-54: Bijzondere eisen voor oppervlakreinigingstoestellen die werken met vloeistoffen of stoom

IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016

EN 60335-2-54:2003

+ A11:2006

+ A1:2004

+ A2:2007

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-54:208.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

30.4.2016

 

EN 60335-2-54:208.A1:2015

IEC 60335-2-54:208.A1:2015

8.7.2016

Noot 3

9.9.2018

 

EN 60335-2-54:208.A11:2012/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-55: Bijzondere eisen voor toestellen voor gebruik ten behoeve van aquariums en tuinvijvers

IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016

EN 60335-2-55:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-55:203.A1:2008

IEC 60335-2-55:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-56: Bijzondere eisen voor projectoren en soortgelijke toestellen

IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016

EN 60335-2-56:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-56:203.A1:2008

IEC 60335-2-56:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-56:203.A2:2014

IEC 60335-2-56:202.A2:2014

8.7.2016

Noot 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-58: Bijzondere eisen voor afwasmachines voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-58:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-58:1997

+ A1:1999

Noot 2.1

1.12.2007

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-59: Bijzondere eisen voor insectendoders

IEC 60335-2-59:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-59:1997

+ A11:2000

+ A1:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-59:203.A2:2009

IEC 60335-2-59:202.A2:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-59:203.A1:2006

IEC 60335-2-59:202.A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-60: Bijzondere eisen voor whirlpoolbaden en whirlpoolbronnen

IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016

EN 60335-2-60:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-60:203.A11:2010

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-60:203.A2:2008

IEC 60335-2-60:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-60:203.A1:2005

IEC 60335-2-60:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-60:203.A12:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-61: Bijzondere eisen voor accumulatorkachels

IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016

EN 60335-2-61:1996

+ A1:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-61:203.A1:2005

IEC 60335-2-61:202.A1:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-61:203.A2:2008

IEC 60335-2-61:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen- Veiligheid — Deel 2 -62: Bijzondere eisen voor spoelbakken voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016

EN 60335-2-62:1997

+ A1:1999

+ A2:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-62:203.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-62:203.A1:2008

IEC 60335-2-62:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-65: Bijzondere eisen voor luchtreinigingstoestellen

IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016

EN 60335-2-65:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-65:203.A1:2008

IEC 60335-2-65:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-65:203.A11:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-66: Bijzondere eisen voor verwarmingselementen voor waterbedden

IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016

EN 60335-2-66:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-66:203.A1:2008

IEC 60335-2-66:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-66:203.A2:2012

IEC 60335-2-66:202.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-70: Bijzondere eisen voor melkmachines

IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016

EN 60335-2-70:1996

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-71: Bijzondere eisen voor elektrische verwarmingstoestellen voor het uitbroeden en fokken van dieren

IEC 60335-2-71:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-71:1995

+ A1:1998

+ A2:1999

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-71:203.A1:2007

IEC 60335-2-71:202.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-73: Bijzondere eisen voor vast opgestelde dompelaars

IEC 60335-2-73:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-73:1996

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-73:203.A2:2009

IEC 60335-2-73:202.A2:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-73:203.A1:2006

IEC 60335-2-73:202.A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-74: Bijzondereeisenvoordompelaars

IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016

EN 60335-2-74:1996

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-74:203.A1:2006

IEC 60335-2-74:202.A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-74:203.A2:2009

IEC 60335-2-74:202.A2:2009

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-75: Bijzondere eisen voor commerciële verkoopautomaten

IEC 60335-2-75:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-63:1993

EN 60335-2-75:2002

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-75:204.A2:2008

IEC 60335-2-75:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-75:204.A11:2006

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-75:204.A1:2005

IEC 60335-2-75:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-75:204.A12:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-78: Bijzondere eisen voor barbecues voor gebruik in de open lucht

IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016

EN 60335-2-78:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-78:203.A1:2008

IEC 60335-2-78:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-80: Bijzondere eisen voor ventilators

IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016

EN 60335-2-80:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-80:203.A2:2009

IEC 60335-2-80:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-80:203.A1:2004

IEC 60335-2-80:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-81: Bijzondere eisen voor voetenwarmers en verwarmingsmatten

IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016

EN 60335-2-81:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-81:203.A2:2012

IEC 60335-2-81:202.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-81:203.A1:2007

IEC 60335-2-81:202.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-82: Bijzondere eisen voor speelautomaten en persoonlijke dienstverlenende machines

IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016

EN 60335-2-82:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-82:203.A1:2008

IEC 60335-2-82:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-86: Bijzondere eisen voor verwarmde afvoer van hemelwater van daken

IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-83:202.A1:2008

IEC 60335-2-83:201.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-84: Bijzondere eisen voor toiletten

IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016

EN 60335-2-84:1998

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-84:203.A1:2008

IEC 60335-2-84:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-85: Bijzondere eisen voor kledingpersen

IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016

EN 60335-2-85:1998

+ A1:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-85:203.A1:2008

IEC 60335-2-85:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-86: Bijzondere eisen voor elektrische vismachines

IEC 60335-2-86:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-86:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-86:203.A11:2016

8.7.2016

Noot 3

16.11.2018

 

EN 60335-2-86:203.A1:2005

IEC 60335-2-86:202.A1:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-86:203.A2:2016

IEC 60335-2-86:202.A2:2012

8.7.2016

Noot 3

19.2.2019

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-87: Bijzondere eisen voor elektrische uitrusting voor het verdoven van dieren

IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016

EN 60335-2-87:1999

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-87:202.A1:2007

IEC 60335-2-87:202.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-88: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers bedoeld voor gebruik bij verwarmings-, ventilatie- of luchtbehandelingssystemen

IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016

EN 60335-2-88:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Huishoudelijke en soortgelijke toestellen — Deel 2-90: Bijzondere eisen voor magnetronovens voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016

EN 60335-2-90:2002

+ A1:2003

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-90:206.A1:2010

IEC 60335-2-90:206.A1:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-96: Bijzondere eisen voor flexibele verwarmingsplaat elementen voor ruimteverwarmingssystemen

IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-96:202.A2:2009

IEC 60335-2-96:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-96:202.A1:2004

IEC 60335-2-96:202.A1:2003

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-97: Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting

IEC 60335-2-97:2002 (Gewijzigd) + A1:2004 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-97:2000

+ A11:2006

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-97:206.A12:2015

8.7.2016

Noot 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-97:206.A11:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-97:206.A2:2010

IEC 60335-2-97:202.A2:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-98: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers

IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016

EN 60335-2-98:1997

+ A1:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-98:203.A2:2008

IEC 60335-2-98:202.A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-98:203.A1:2005

IEC 60335-2-98:202.A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-99: Bijzondere eisen voor elektrische wasemkappen voor bedrijfsgebruik

IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-101: Bijzondere eisen voor verdampers

IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-101:202.A1:2008

IEC 60335-2-101:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-101:202.A2:2014

IEC 60335-2-101:202.A2:2014

8.7.2016

Noot 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-102:2006

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-102: Bijzondere eisen voor branders met elektrische connectoren op gas, olie en vaste brandstoffen tel en/of recycling koelmiddelen van airconditioniering en apparatuur voor koelmiddelen

IEC 60335-2-102:2004 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 50165:1997

+ A1:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60335-2-102:206.A1:2010

IEC 60335-2-102:204.A1:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-102:2016

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-102: Bijzondere eisen voor branders met elektrische connectoren op gas, olie en vaste brandstoffen tel en/of recycling koelmiddelen van airconditioniering en apparatuur voor koelmiddelen

IEC 60335-2-102:2004 (Gewijzigd)

IEC 60335-2-102:204.A1:2008 (Gewijzigd) + A1:2008 (Gewijzigd)

IEC 60335-2-102:204.A2:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60335-2-102:2006

+ A1:2010

+ A2:2012

Noot 2.1

22.1.2019

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-105: Bijzondere eisen voor multifunctionele douchecellen

IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-105:205.A1:2008

IEC 60335-2-105:204.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60335-2-105:205.A11:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-106: Bijzondere eisen voor vloerverwarming en voor ruimteverwarming geinstalleerd onder verwijderbare vloerbedekkingen

IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-108: Bijzondere eisen voor elektrolysers

IEC 60335-2-108:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-109: Bijzondere eisen voor toestellen met UV straling voor behandeling van water

IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60358-1:2012

Koppelcondensatoren en capacitieve spanningsdelers — Deel 1: Algemene regels

IEC 60358-1:2012

8.7.2016

HD 597 S1:1992

Noot 2.1

 

 

EN 60358-1:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60360:1998

Methode voor het meten van de temperatuurstijging van lampvoeten

IEC 60360:1998

8.7.2016

EN 60360:1989

+ A1:1994

+ A2:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60399:2004

Lamphouders met uitwendige schroefdraad en lampekapbevestigingsring

IEC 60399:2004

8.7.2016

EN 60399:1993

+ A1:1997

+ A2:1999

Noot 2.1

 

 

EN 60399:204.A1:2008

IEC 60399:204.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60400:2008

Lamphouders voor buisvormige fluorescentielampen en starterhouders

IEC 60400:2008

8.7.2016

EN 60400:2000

+ A1:2002

+ A2:2004

Noot 2.1

 

 

EN 60400:208.A1:2011

IEC 60400:208.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60400:208.A2:2014

IEC 60400:208.A2:2014

8.7.2016

Noot 3

4.8.2017

Cenelec

EN 60423:2007

Systemen van buizen voor het aanbrengen van elektrische leidingen — Buitenmiddellijnen van buizen voor elektrische installaties en schroefdraad voor buizen en koppelingen

IEC 60423:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60432-1:2000

Gloeilampen — Veiligheidsbepalingen — Deel 1:Gloeilampen met wolfraamdraad voor huishoudelijke en soortgelijke algemene verlichtingsdoeleinden

IEC 60432-1:1999 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60432-1:1994

+ A1:1997

+ A2:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60432-1:2000/A2:2012

IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60432-2:2000

Gloeilampen — Veiligheidsbepalingen — Deel 2: Halogeengloeilampen voor huishoudelijke ens oortgelijke algemene verlichtingsdoeleinden

IEC 60432-2:1999 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60432-2:1994

+ A1:1996

+ A2:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60432-2:2000/A2:2012

IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60432-3:2013

Gloeilampen — Veiligheidsbepalingen — Deel 3: Halogeengloeilampen anders dan voor voertuigen

IEC 60432-3:2012

8.7.2016

EN 60432-3:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60477:1997

Gelijkstroomweerstanden voor toepassing in laboratoria

IEC 60477:1974

8.7.2016

 

 

 

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016

Noot 3

1.9.1998

Cenelec

EN 60477-2:1997

Laboratoriumweerstanden — Deel 2: Laboratoriumwisselstroomweerstanden

IEC 60477-2:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016

Noot 3

1.9.1998

Cenelec

EN 60519-1:2011

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60

IEC 60519-1:2010

8.7.2016

EN 60519-1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Veiligheid van installaties van elektrowarmte en elektromagnetische bewerking — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60519-1:2015

8.7.2016

EN 60519-1:2011

Noot 2.1

14.4.2018

Cenelec

EN 60519-2:2006

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 2: Bijzondere eisen voor toestellen met weerstandsverwarming

IEC 60519-2:2006

8.7.2016

EN 60519-2:1993

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60519-3:2005

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 3: Speciale eisen voor inductieve en conductieve verwarmingstoestellen en inductiesmelttoestellen

IEC 60519-3:2005

8.7.2016

EN 60519-3:1995

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60519-4:2006

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 4: Bijzondere eisen voor vlamboogovens

IEC 60519-4:2006

8.7.2016

EN 60519-4:1997

+ A1:2000

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60519-4:2013

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 4: Bijzondere eisen voor vlamboogovens

IEC 60519-4:2013

8.7.2016

EN 60519-4:2006

Noot 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60519-6:2011

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 6: Specificaties voor veiligheid in industriële microgolfverwarmingstoestellen

IEC 60519-6:2011

8.7.2016

EN 60519-6:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60519-7:2008

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 7: Bijzondere eisen voor installaties met elektronenkanonnen

IEC 60519-7:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-8:2005

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 8: Bijzondere eisen voor elektroslakraffinage-ovens

IEC 60519-8:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-9:2005

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 9: Speciale eisen voor diëlektrische hoogfrequentie verwarmingstoestellen

IEC 60519-9:2005

8.7.2016

EN 60519-9:1995

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60519-10:2005

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 10: Speciale eisen voor elektrische weerstandsverwarmingsystemen voor industriële en commerciële toepassingen

IEC 60519-10:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-10:2013

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 10: Speciale eisen voor elektrische weerstandsverwarmingsystemen voor industriële en commerciële toepassingen

IEC 60519-10:2013

8.7.2016

EN 60519-10:2005

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60519-12:2013

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 12: Bijzondere eisen voor infrarode elektrowarmte-installaties

IEC 60519-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-21:2009

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 21: Bijzondere eisen voor uitrusting voor weerstandsverwarming — Uitrusting voor het verhitten en smelten van glas

IEC 60519-21:2008

8.7.2016

EN 60519-21:1998

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60523:1993

Compensatoren voor gelijkspanning

IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016

Noot 3

1.7.1998

Cenelec

EN 60524:1993

Spanningsdelers voor gelijkstroom met vaste weerstanden

IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016

Noot 3

1.7.1998

Cenelec

EN 60529:1991

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)

IEC 60529:1989

8.7.2016

 

 

 

EN 60529:1991/A2:2013

IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016

Noot 3

3.10.2016

 

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60529:1991/AC:1993

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60564:1993

Gelijkstroommeetbruggen voor weerstandmeting

IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016

Noot 3

1.7.1998

Cenelec

EN 60570:2003

Elektrische lichtrailsystemen

IEC 60570:2003 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60570:1996

+ A11:1998

+ A12:2000

+ A1:1998

+ A2:2000

EN 60570-2-1:1994

+ A1:1996

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60598-1:2008

Verlichtingsarmaturen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

IEC 60

IEC 60598-1:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60598-1:2004

+ A1:2006

Noot 2.1

 

 

EN 60598-1:208.A11:2009

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60598-1:2015

Verlichtingsarmaturen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

IEC 60598-1:2014 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60598-1:2008

+ A11:2009

Noot 2.1

20.10.2017

 

EN 60598-1:2015/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 1: Vaste armaturen voor algemene toepassing

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-2:2012

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-2: Bijzondere eisen — Inbouwarmaturen

IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016

EN 60598-2-2:1996

+ A1:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-3: Bijzondere eisen- Armaturen voor weg-en straatverlichting

IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016

EN 60598-2-3:1994

+ A1:1997

+ A2:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60598-2-3:203.A1:2011

IEC 60598-2-3:202.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60598-2-3:203.AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 4: Verplaatsbare armaturen voor algemeen gebruik

IEC 60598-2-4:1997

8.7.2016

EN 60598-2-4:1989

+ A3:1993

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60598-2-5:1998

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 5: Slaglichten (floodlights)

IEC 60598-2-5:1998

8.7.2016

EN 60598-2-5:1989

+ A2:1994

Noot 2.1

 

 

EN 60598-2-5:1998/AC:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-5:2015

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-5: Bijzondere eisen — Slaglichten (floodlights)

IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016

EN 60598-2-5:1998

Noot 2.1

10.9.2018

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 7: Verplaatsbare tuinarmaturen

IEC 60598-2-7:1982 (Gewijzigd) + A1:1987 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60598-2-8:1997

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-8: Bijzondere eisen — Looplampen

IEC 60598-2-8:1996 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60598-2-8:1989

+ A2:1993

Noot 2.1

 

 

EN 60598-2-8:1997/A2:2008

IEC 60598-2-8:1996/A2:2007

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60598-2-8:1997/A1:2000

IEC 60598-2-8:1996/A1:2000

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60598-2-8:2013

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-8: Bijzondere eisen — Looplampen

IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016

EN 60598-2-8:1997

+ A1:2000

+ A2:2008

Noot 2.1

3.6.2016

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 9: Foto- en filmarmaturen (niet professioneel)

IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Verlichtingsaramaturen — Deel 2-10: Bijzonder eisen — Verplaatsbare armaturen in een voor kinderen aantrekkelijke vorm

IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-10:203.AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2005

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-11: Bijzondere eisen — Aquariumverlichtingsarmaturen

IEC 60598-2-11:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-11:205.AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2013

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-11: Bijzondere eisen — Armaturen voor aquariumverlichting

IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016

EN 60598-2-11:2005

Noot 2.1

20.6.2016

Cenelec

EN 60598-2-12:2006

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-11: Bijzondere eisen — Contactdoosvoeding van gemonteerde nachtlampen

IEC 60598

IEC 60598-2-12:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-12:206.AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-12:2013

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-12: Bijzondere eisen — Nachtlampen die direct in de wandcontactdoos worden gemonteerd

IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016

EN 60598-2-12:2006

Noot 2.1

3.6.2016

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-13: Bijzondere eisen — Grondverlichting

IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-13:206.A1:2012

IEC 60598-2-13:206.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60598-2-13:206.AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-14: Algemene eisen — Verlichtingsarmaturen voor koud ontstekende buisvormige ontladingslampen (neon-buizen) en soortgelijke apparatuur

IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 17: Armaturen voor toneelverlichting en voor televisie- en filmstudio's (voor binnen en buiten)

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 19: Luchtbehandelingsarmaturen (Veiligheidseisen)

IEC 60598-2-19:1981 (Gewijzigd) + A1:1987 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2010

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-20: Bijzondere eisen — Verlichtingsgarnituren

IEC 60598-2-20:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60598-2-20:1997

+ A1:1998

+ A2:2004

Noot 2.1

 

 

EN 60598-2-20:2010.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2015

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-20: Bijzondere eisen — Verlichtingsgarnituren

IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016

EN 60598-2-20:2010

Noot 2.1

30.12.2017

Cenelec

EN 60598-2-21:2015

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-20: Bijzondere eisen — Afgesloten verlichtingsgarnituren

IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:1998

Verlichtingsarmaturen --

IEC 60598-2-22:1997 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60598-2-22:1990

Noot 2.1

 

 

EN 60598-2-22:1998/A2:2008

IEC 60598-2-22:1997/A2:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60598-2-22:1998/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-22:1998/A1:2003

IEC 60598-2-22:1997/A1:2002

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60598-2-22:1998/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-22:1998/AC:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:2014

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-22: Bijzondere eisen — Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016

EN 60598-2-22:1998

+ A1:2003

+ A2:2008

Noot 2.1

24.7.2017

 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-23: Bijzondere eisen — Verlichtingssystemen met zeer lage spanning voor gloeilampen

IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60598-2-24:1998

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Deel 24: Verlichtingsarmaturen met beperkte oppervlaktetemperaturen

IEC 60598-2-24:1997 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-24:2013

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-24: Bijzondere eisen — Verlichtingsarmaturen met beperkte oppervlaktetemperaturen

IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016

EN 60598-2-24:1998

Noot 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-25: Bijzondere eisen — Verlichtingsarmaturen voor gebruik in klinische omgevingen van ziekenhuizen en gezondheidscentra

IEC 60598

IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60618:1997

Inductieve spanningsverdelers

IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016

Noot 3

1.9.1998

Cenelec

EN 60645-1:2001

Elektro-akoestiek — Audiologische apparatuur — Deel 1: Zuivere toon audiometers

IEC 60645-1:2001

8.7.2016

EN 60645-1:1994

Noot 2.1

1.10.2004

Cenelec

EN 60645-1:2015

Elektro-akoestiek — Audiometrische apparatuur — Deel 1: Apparatuur voor zuivere toon audiometrie

IEC 60645-1:2012

8.7.2016

EN 60645-1:2001

EN 60645-4:1995

Noot 2.1

5.11.2017

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektro-akoestiek — Audiometrische uitrusting — Deel 3: Kortdurende test signalen

IEC 60645-3:2007

8.7.2016

EN 60645-3:1995

Noot 2.1

1.6.2010

Cenelec

EN 60645-4:1995

Audiometers — Deel 4: Toestellen voor vergrote hoog-frequentaudiometrie

IEC 60645-4:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-6:2010

Elektro-akoestiek — Audiometrische apparatuur — Deel 6: Instrumenten voor het meten van otoakoestische emissies

IEC 60645-6:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-7:2010

Elektro-akoestiek — Audiometrische apparatuur — Deel 7: Instrumenten voor het meten van auditieve hersenstam reacties

IEC 60645-7:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60664-1:2007

Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen; Deel 1: Uitgangspunten, eisen en beproevingen

IEC 60664-1:2007

8.7.2016

EN 60664-1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60664-3:2003

Isolatie coördinatie van apparatuur voor zwakstroomsystemen — Deel 3: Gebruik van coating, inbranden of spuitgieten voor bescherming tegen verontreiniging

IEC 60664-3:2003

8.7.2016

HD 625.3 S1:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60664-3:203.A1:2010

IEC 60664-3:203.A1:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60664-4:2006

Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 4: Overweging aangaande hoogfrequente spanning

IEC 60664-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60664-4:206.AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-1:1999

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60669-1:1998 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60669-1:1995

+ A2:1996

Noot 2.1

 

 

EN 60669-1:1999/A1:2002

IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60669-1:1999/A2:2008

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2: Bijzondere eisen — Elektronische schakelaars

IEC 60669-2-1:2002 (Gewijzigd) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016

EN 60669-2-1:2000

+ A2:2001

Noot 2.1

 

 

EN 60669-2-1:204.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:204.A1:2009

IEC 60669-2-1:202.A1:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60669-2-1:204.A12:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Schakelaars voor huishoudelijk en soorgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-2: Bijzondere eisen — Elektromagnetische schakelaars voor bediening op afstand (RCS)

IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016

EN 60669-2-2:1997

+ A1:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-3: Bijzondere eisen — Schakelaars met vertraagde uitschakeling

IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016

EN 60669-2-3:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-4: Bijzondere eisen — Scheidingsschakelaars

IEC 60669-2-4:2004 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-6: Bijzondere eisen — Brandweerschakelaars voor binnenshuis en buitenshuis aangebrachte borden en armaturen

IEC 60669-2-6:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 50425:2008

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60670-1:2005

Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60670-1:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:205.A1:2013

IEC 60670-1:202.A1:2011 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

31.12.2017

 

EN 60670-1:205.AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:205.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-21:2007

Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties; Deel 21: Speciale eisen voor dozen en omhulsels met een ophangmogelijkheid

IEC 60670-21:2004 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-22:2006

Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 22: Speciale eisen voor lasdozen en omhulsels

IEC 60670-22:2003 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-23:2008

Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 23: Bijzondere eisen voor in de vloer aan te brengen dozen en omhulsels

IEC 60670-23:2006 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-24:2013

Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 24: Bijzondere eisen voor omhulsels van toestellen voor huisbeveiliging en soortgelijke energieverbruikstoestellen

IEC 60670-24:2011 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60688:2013

Elektrische meetomvormers voor het omzetten van elektrische wissel- en gelijkstroomgrootheden in analoge of digitale signalen

IEC

IEC 60688:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60691:2003

Smeltpatronen — Eisen en toepassingen

IEC 60691:2002

8.7.2016

EN 60691:1995

+ A2:2000

Noot 2.1

1.12.2005

 

EN 60691:203.A1:2007

IEC 60691:202.A1:2006

8.7.2016

Noot 3

1.12.2009

 

EN 60691:203.A2:2010

IEC 60691:202.A2:2010

8.7.2016

Noot 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60695-2-10:2001

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-10: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadtoestellen en algemene beproevingsprocedure

IEC 60695-2-10:2000

8.7.2016

EN 60695-2-1/0:1996

Noot 2.1

1.11.2003

Cenelec

EN 60695-2-10:2013

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-10: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadtoestellen en algemene beproevingsprocedure

IEC 60695-2-10:2013

8.7.2016

EN 60695-2-10:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60695-2-11:2001

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-11: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadbrandbaarheidsproef op eindproducten

IEC 60695-2-11:2000

8.7.2016

EN 60695-2-1/1:1996

Noot 2.1

1.11.2003

Cenelec

EN 60695-2-11:2014

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-11: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadbrandbaarheidsproef op eindproducten (GWEPT)

IEC 60695-2-11:2014

8.7.2016

EN 60695-2-11:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60695-10-2:2003

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 10-2: Abnormale hitte — Kogeldrukproef

IEC 60695-10-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-10-2:2014

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 10-2: Abnormale hitte — Kogeldrukproefmethode

IEC 60695-10-2:2014

8.7.2016

EN 60695-10-2:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60695-10-3:2002

Brandbaarheid van elektrotechnische producten; Deel 10-3: Abnormale hitte

IEC 60695-10-3:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-2:2003

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-2: Beproevingsvlammen — 1 kW nominale vlam/gasluchtmengsel — Apparatuur en bevestigingsproeven indeling en richtlijn

IEC 60695-11-2:2003

8.7.2016

EN 60695-2-4/1:1993

+ A1:1996

Noot 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 60695-11-2:2014

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-2: Beproevingsvlammen — 1 kW nominale vlam/gasluchtmengsel — Apparatuur en bevestigingsproeven indeling en richtlijn

IEC 60695-11-2:2013

8.7.2016

EN 60695-11-2:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60695-11-3:2012

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-3: Beproevingsvlammen — 500-W vlammen — Apparatuur en beproevingsmethoden ten behoeve van goedkeuring

IEC 60695-11-3:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-4:2011

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-4: Beproevingsvlammen — Apparatuur en beproevingsmethoden ten behoeve van goedkeuring

IEC 60695-11-4:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-5:2005

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-5: Beproevingsvlammen — Naaldvlambeproevingsmethode — Apparatuur, beproevingsopstelling en richtlijn

IEC 60695-11-5:2004

8.7.2016

EN 60695-2-2:1994

+ A1:1995

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60695-11-10:1999

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-10: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethoden voor horizontale en verticale 50 W-vlammen

IEC 60695-11-10:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60695-11-10:1999/A1:2003

IEC 60695-11-10:1999/A1:2003

8.7.2016

Noot 3

1.9.2006

Cenelec

EN 60695-11-10:2013

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-10: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethoden voor horizontale en verticale 50 W-vlammen

IEC 60695-11-10:2013

8.7.2016

EN 60695-11-10:1999

+ A1:2003

Noot 2.1

 

 

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-20:1999

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-20: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethoden voor 500 W-vlammen

IEC 60695-11-20:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60695-11-20:1999/A1:2003

IEC 60695-11-20:1999/A1:2003

8.7.2016

Noot 3

1.9.2006

Cenelec

EN 60695-11-20:2015

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-20: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethoden voor 500 W-vlammen

IEC 60695-11-20:2015

8.7.2016

EN 60695-11-20:1999

+ A1:2003

Noot 2.1

 

 

EN 60695-11-20:2015/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60702-1:2002

Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een nominale spanning tot en met 750 V — Deel 1: Kabels

IEC 60702-1:2002

8.7.2016

HD 586.1 S1:1994

Noot 2.1

 

 

EN 60702-1:202.A1:2015

IEC 60702-1:202.A1:2015

8.7.2016

Noot 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60702-2:2002

Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een toegekende spanning tot en met 750 V — Deel 2: Aansluitingen

IEC 60702-2:2002

8.7.2016

HD 586.2 S1:1994

Noot 2.1

 

 

EN 60702-2:202.A1:2015

IEC 60702-2:202.A1:2015

8.7.2016

Noot 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60715:2001

Afmetingen van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen; Genormaliseerde montagerails voor mechanische ondersteuning van elektrische apparatuur in schakelaars

IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60719:1993

Leidingen met rond koperen geleiders en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Berekening van de onder- en de bovengrens van de gemiddelde buitenafmetingen

IEC 60719:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60728-11:2010

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 11: Veiligheid

IEC 60728-11:2010

8.7.2016

EN 60728-11:2005

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-1:2000

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1:1999 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-1:1995

+ A11:1996

+ A12:1996

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:1998

+ A16:1999

+ A17:2000

+ A18:2003

+ A1:1997

+ A2:1998

Noot 2.1

4.5.1998

 

EN 60730-1:2000/A12:2003

8.7.2016

Noot 3

1.6.2010

 

EN 60730-1:2000/A2:2008

IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

1.6.2011

 

EN 60730-1:2000/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:2000/A13:2004

8.7.2016

Noot 3

1.9.2007

 

EN 60730-1:2000/A14:2005

8.7.2016

Noot 3

1.6.2010

 

EN 60730-1:2000/A1:2004

IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

17.3.2005

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-1:2000

+ A11:2002

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A15:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60730-1:1993 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-1:1991

+ A11:1991

+ A12:1993

+ A14:1995

+ A1:1991

Noot 2.1

1.10.2013

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

8.7.2016

Noot 3

1.1.1998

 

EN 60730-1:1995/A14:1998

8.7.2016

Noot 3

24.8.1998

 

EN 60730-1:1995/A12:1996

8.7.2016

Noot 3

1.12.1996

 

EN 60730-1:1995/AC:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

8.7.2016

Noot 3

1.12.1996

 

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

1.12.1996

 

EN 60730-1:1995/A15:1998

8.7.2016

Noot 3

24.8.1998

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A16:1999

8.7.2016

Noot 3

1.10.2000

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

8.7.2016

Noot 3

1.10.2002

 

EN 60730-1:1995/A18:2003

8.7.2016

Noot 3

1.6.2010

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik; Deel 2: Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiligers

IEC 60730-2-2:2001 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-2:1991

+ A11:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60730-2-2:202.A1:2006

IEC 60730-2-2:201.A1:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60730-2-2:202.A11:2005

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor thermische beschermers voor voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen

IEC 60730-2-3:2006 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-3:1992

+ A11:2005

+ A1:1998

+ A2:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiliging en voor motorcompressoren van het hermetische en semi-hermetische type

IEC 60730-2-4:2006 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-4:1993

+ A1:1998

+ A2:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatische elektrische controle voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-5: Speciale eisen voor controle systemen voor automatisch elektrische branders

IEC 60730-2-5:2000 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-5:1995

+ A1:1996

+ A2:1998

Noot 2.1

 

 

EN 60730-2-5:202.A11:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60730-2-5:202.A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60730-2-5:202.A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2015

Automatische elektrische regelaars — Deel 2-5: Speciale eisen voor regelsystemen voor automatisch elektrische branders

IEC 60730-2-5:2013 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-5:2002

+ A11:2005

+ A1:2004

+ A2:2010

Noot 2.1

17.11.2017

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor elektrische drukgevoelige regelaars inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-6:2007 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-6:1995

+ A1:1997

+ A2:1998

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-6:2016

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor elektrische drukgevoelige regelaars inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016

EN 60730-2-6:2008

Noot 2.1

26.2.2019

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor tijdschakelaars, tijdklokken en klokgestuurde programmaschakelaars

IEC 60730-2-7:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-7:1991

+ A11:1994

+ A12:1993

+ A13:2003

+ A14:2003

+ A1:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60730-2-7:2010.AC:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-8:2000 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-8:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60730-2-8:202.A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars

IEC 60730-2-9:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-9:2002

+ A11:2003

+ A12:2004

+ A1:2003

+ A2:2005

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor motoraanlooprelais

IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016

EN 60730-2-10:1995

+ A1:1996

+ A2:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor energieregelaars

IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016

EN 60730-2-11:1993

+ A11:2005

+ A1:1997

+ A2:1998

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende deursloten

IEC 60730-2-12:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-12:1993

+ A11:2005

+ A1:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60730-2-12:206.A11:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor op vochtigheid reagerende regelaars

IEC 60730-2-13:2006 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-13:1998

+ A11:2005

+ A1:1998

+ A2:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-14: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars

IEC 60730-2-14:1995 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor automatische elektrische luchtvolumemeting, waterdoorlatingsvermogen en waterpeil reagerende de regelaars

IEC 60730-2-15:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60730-2-15:1995

+ A11:2005

+ A1:1998

EN 60730-2-16:1997

+ A11:2005

+ A1:1998

+ A2:2001

EN 60730-2-18:1999

+ A11:2005

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-19: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende olieventielen inclusief mechanische eisen

IEC 60730-2-19:1997 (Gewijzigd) + A1:2000 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-19:202.A11:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60730-2-19:202.A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60754-1:2014

Proeven op gassen die vrijkomen bij verbranding van materiaal uit elektrische leidingen — Deel 1: Bepaling van het gehalte aan halogeenzuur gas

IEC 60754-1:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Noot 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60754-2:2014

Proeven op gassen die vrijkomen bij verbranding van materiaal uit elektrische leidingen — Deel 2: Bepaling van de zuurgraad (door meting van de pH) en de geleidbaarheid

IEC 60754-2:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Noot 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60799:1998

Elektrotechnisch installatiematerieel — Snoerstellen en snoerstellen voor doorverbinding

IEC 60799:1998

8.7.2016

EN 60799:1987

+ A1:1994

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60811-100:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 100: Algemeen

IEC 60811-100:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

EN 60811-1-2:1995

+ A2:2000

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

EN 60811-3-1:1995

+ A1:1996

+ A2:2001

EN 60811-3-2:1995

+ A2:2004

EN 60811-4-1:2004

EN 60811-4-2:2004

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-201:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 201: Algemene beproevingen — Meting van de dikte van de isolatie

IEC 60811-201:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-202:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 202: Algemene beproevingen — Meting van de dikte van niet-metallische mantels

IEC 60811-202:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-203:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 203: Algemene beproevingen — Bepaling van buitenafmetingen

IEC 60811-203:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-301:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 301: Elektrische beproeving — Meting van de permittiviteit van vulmassa's bij 23 oC

IEC 60811-301:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-302:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 302: Elektrische beproevingen — Meting van de soortelijke weerstand bij gelijkspanning van vulmassa's bij 23 oC en 100 oC

IEC 60811-302:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-401:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 401: Overige beproevingen — Methoden van thermische veroudering — Veroudering in een hete-luchtoven

IEC 60811-401:2012

8.7.2016

EN 60811-1-2:1995

+ A2:2000

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-402:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 402: Overige beproevingen — Waterabsorptie

IEC 60811-402:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-403:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 403: Overige beproevingen — Beproeving van vernette materialen die bestand zijn tegen ozon

IEC 60811-403:2012

8.7.2016

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-404:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 404: Overige beproevingen — Onderdompelproef in minerale olie voor mantels

IEC 60811-404:2012

8.7.2016

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-405:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 405: Overige beproevingen — Thermische stabiliteitsbeproeving voor isolatiemateriaal van PVC en mantelmateriaal van PVC

IEC 60811-405:2012

8.7.2016

EN 60811-3-2:1995

+ A2:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-406:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 406: Overige beproevingen — Het bestand zijn tegen omgevingsspanningscorrosie van polyetheen en polypropeen materialen

IEC 60811-406:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-407:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 407: Overige beproevingen — Meting van de massatoename van materiaal van polyetheen en polypropeen

IEC 60811-407:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-408:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 408: Overige beproevingen — Proef ter bepaling van de stabiliteit op lange termijn van materiaal van polyetheen en polypropeen

IEC 60811-408:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-409:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 409: Overige beproevingen — Beproeving op massaverlies voor thermoplastische isolatie en mantels

IEC 60811-409:2012

8.7.2016

EN 60811-3-2:1995

+ A2:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-410:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 410: Overige beproevingen — Beproevingsmethode voor de afbraak door oxidatie onder invloed van de katalytische werking van koper van met polyolefin geisoleerde geleiders

IEC 60811-410:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-411:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 411: Overige beproevingen — Brosheid van vulmassa's bij lage temperatuur

IEC 60811-411:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-412:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 412: Overige beproevingen — Thermische veroudering — Veroudering in een luchtdrukkamer

IEC 60811-412:2012

8.7.2016

EN 60811-1-2:1995

+ A2:2000

Noot 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-501:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 501: Mechanische beproevingen — Beproevingen voor het bepalen van mechanische eigenschappen van isolatie- en mantelmaterialen

IEC 60811-501:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-502:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 502: Mechanische beproevingen — Krimpproef voor isolatie

IEC 60811-502:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-503:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 503: Mechanische beproevingen — Krimpproef voor mantels

IEC 60811-503:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-504:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 504: Mechanische beproevingen — Buigproeven bij lage temperatuur voor isolatie en mantels

IEC 60811-504:2012

8.7.2016

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-505:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 505: Mechanische beproevingen — Rek bij lage temperatuur voor isolatie en mantels

IEC 60811-505:2012

8.7.2016

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-506:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 506: Mechanische beproevingen — Slagproef bij lage temperatuur voor isolatie en mantels

IEC 60811-506:2012

8.7.2016

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-507:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 507: Mechanische beproevingen — Rekproef van vernette materialen bij hoge temperatuur

IEC 60811-507:2012

8.7.2016

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-508:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 508: Mechanische beproevingen — Drukproef bij hoge temperatuur voor isolatie en mantels

IEC 60811-508:2012

8.7.2016

EN 60811-3-1:1995

+ A1:1996

+ A2:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-509:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 509: Mechanische beproevingen — Beproeving op het bestand zijn tegen barsten in isolatie en mantels (thermoschokproef)

IEC 60811-509:2012

8.7.2016

EN 60811-3-1:1995

+ A1:1996

+ A2:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-510:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 510: Mechanische beproevingen — Methoden specifiek voor materialen van polyetheen en polypropeen — Wikkelproef na thermische veroudering in lucht

IEC 60811-510:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-511:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 511: Mechanische beproevingen — Meting van de smeltindex van materiaal van polyetheen

IEC 60811-511:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-512:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 512: Mechanische beproevingen — Beproevingen specifiek voor materialen van polyetheen en polypropeen — Treksterkte en rek bij breuk na voorbehandeling bij verhoogde temperatuur

IEC 60811-512:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-513:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 513: Mechanische beproevingen — Beproevingen specifiek voor materialen van polyetheen en polypropeen — Wikkelproef na voorbehandeling

IEC 60811-513:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-601:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 601: Fysische beproevingen — Meting van het druppelpunt van vulmassa's

IEC 60811-601:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-602:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 602: Fysische beproevingen — Olieafscheiding in vulmassa's

IEC 60811-602:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-603:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 603: Fysische beproevingen — Meting van het totaal zuurgetal van vulmassa's

IEC 60811-603:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-604:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 604: Fysische beproevingen — Meting op afwezigheid van corrosieve bestanddelen in vulmassa's

IEC 60811-604:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-605:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 605: Fysische beproevingen — Meting van het gehalte aan roet en/of minerale vulstoffen in materiaal van polyetheen

IEC 60811-605:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-606:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 606: Fysische beproevingen — Methoden voor het bepalen van de dichtheid

IEC 60811-606:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-607:2012

Elektrische leidingen en optische vezelleidingen — Beproevingsmethoden voor niet-metallische materialen — Deel 607: Fysische beproevingen — Proef voor de beoordeling van de roetverdeling in polyetheen en polypropeen

IEC 60811-607:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Noot 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60825-1:2007

Veiligheid van laserproducten — Deel 1: Apparatuurclassificatie en eisen

IEC 60825-1:2007

8.7.2016

EN 60825-1:1994

+ A11:1996

+ A1:2002

+ A2:2001

Noot 2.1

1.9.2010

Cenelec

EN 60825-1:2014

Veiligheid van laserproducten — Deel 1: Apparatuurclassificatie en eisen

IEC 60825-1:2014

8.7.2016

EN 60825-1:2007

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60825-2:2004

Veiligheid van laserproducten — Deel 2: Veiligheid van communicatiesystemen met optische vezels (OFCS)

IEC 60825-2:2004

8.7.2016

EN 60825-2:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60825-2:204.A1:2007

IEC 60825-2:204.A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60825-2:204.A2:2010

IEC 60825-2:204.A2:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Veiligheid van laserproducten — Deel 4: Laserafschermingen (IEC 60825-4:1997)

IEC 60825-4:2006

8.7.2016

EN 60825-4:1997

+ A1:2002

+ A2:2003

Noot 2.1

 

 

EN 60825-4:206.A1:2008

IEC 60825-4:206.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60825-4:206.A2:2011

IEC 60825-4:206.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Veiligheid van laserproducten — Deel 12: Veiligheid van vrije ruimte optische communicatiesystemen gebruikt voor informatie-overdracht

IEC 60825-12:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-1:1996

Sterkstroom-shunt condensatoren van het zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en meteen toegekende spanning tot en met 1kV — Deel 1: Algemeen- Eigenschappen, beproeving en kengegevens — Veiligheidseisen -Richtlijnen voor installatie en bedrijf

IEC 60831-1:1996

8.7.2016

EN 60831-1:1993

Noot 2.1

 

 

EN 60831-1:1996/A1:2003

IEC 60831-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60831-1:2014

Sterkstroom-shuntcondensatoren van het zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 000  kV — Deel 1: Algemeen — Eigenschappen, beproeving en kengegevens — Veiligheidseisen — Richtlijnen voor installatie en bedrijf

IEC 60831-1:2014

8.7.2016

EN 60831-1:1996

+ A1:2003

Noot 2.1

18.3.2017

 

EN 60831-1:2014/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-2:1996

Sterkstroom-shuntcondensatoren van het zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 2: Verouderingsproef, zelfherstelproef en vernielproef

IEC 60831-2:1995

8.7.2016

EN 60831-2:1993

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60831-2:2014

Sterkstroom-shuntcondensatoren van het zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 000  V — Deel 2: Verouderingsproef, zelfherstelproef en vernielproef

IEC 60831-2:2014

8.7.2016

EN 60831-2:1996

Noot 2.1

19.3.2017

Cenelec

EN 60838-1:2004

Bijzondere lamphouders — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

IEC 60838-1:2004

8.7.2016

EN 60838-1:1998

+ A1:1999

+ A2:2002

Noot 2.1

 

 

EN 60838-1:204.A1:2008

IEC 60838-1:204.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60838-1:204.A2:2011

IEC 60838-1:204.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Bijzondere lamphouders — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 1: Lamphouders S14

IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

2-1:1994/A2:2004

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Bijzondere lamphouders — Deel 2-2: Bijzondere eisen — Connectoren voor LED-modules

IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-2:206.A1:2012

IEC 60838-2-2:206.A1:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60898-1:2003

Elektrotechnisch installatiematerieel — Installatie- automaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties-Deel 1:Installatie-automaten voor wisselstroom

IEC 60898-1:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60898:1991

+ A11:1994

+ A12:1995

+ A13:1995

+ A14:1995

+ A15:1995

+ A16:1996

+ A17:1998

+ A18:1998

+ A19:2000

+ A1:1991

Noot 2.1

 

 

EN 60898-1:203.A1:2004

IEC 60898-1:202.A1:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60898-1:203.AC:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60898-1:203.A11:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60898-1:203.A13:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60898-2:2006

Elektrotechnisch installatiematerieel — Installatie-automaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties — Deel 2: Installatie-automaten voor toepassing met wisselspanning en met gelijkspanning troom- en gelijkstroomtoepassing

IEC 60898-2:2000 (Gewijzigd) + A1:2003 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60898-2:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60931-1:1996

Sterkstroom-shunt condensatoren van het niet-zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en meteen toegekende spanning van tot en met 1kV --

IEC 60931-1:1996

8.7.2016

EN 60931-1:1993

Noot 2.1

 

 

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60931-2:1996

Sterkstroom-shuntcondensatoren van het niet-zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 2: Verouderingsproef, zelfherstelproef en vernielproef

IEC 60931-2:1995

8.7.2016

EN 60931-2:1993

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60931-3:1996

Sterkstroom-shuntcondensatoren van het niet-zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 3: Ingebouwde smeltveiligheden

IEC 60931-3:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60934:2001

Toestelbeveiligingsschakelaars

IEC 60934:2000

8.7.2016

EN 60934:1994

+ A11:1998

+ A1:1994

+ A2:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60934:201.A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60934:201.A2:2013

IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Laagspanningsschakelaars; Deel 1: Algemene richtlijnen

IEC 60947-1:2007

8.7.2016

EN 60947-1:2004

Noot 2.1

 

 

EN 60947-1:207.A2:2014

IEC 60947-1:207.A2:2014

8.7.2016

Noot 3

14.10.2017

 

EN 60947-1:207.A1:2011

IEC 60947-1:207.A1:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-2:2006

Laagspanningsschakelaars — Deel 2: Vermogenschakelaars

IEC 60947-2:2006

8.7.2016

EN 60947-2:2003

Noot 2.1

 

 

EN 60947-2:206.A1:2009

IEC 60947-2:206.A1:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-2:206.A2:2013

IEC 60947-2:206.A2:2013

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Laagspanningsschakelaars — Deel 3: Schakelaars, scheiders, gecombineerde eenheden van schakelaars/scheiders en smeltveiligheden

IEC 60947-3:2008

8.7.2016

EN 60947-3:1999

+ A1:2001

+ A2:2005

Noot 2.1

 

 

EN 60947-3:209.A1:2012

IEC 60947-3:208.A1:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-3:209.A2:2015

IEC 60947-3:208.A2:2015

8.7.2016

Noot 3

31.8.2018

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-1: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Elektromagnetische schakelaars en aanzetters voor motoren

IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016

EN 60947-4-1:2001

+ A1:2002

+ A2:2005

Noot 2.1

 

 

EN 60947-4-1:2010.A1:2012

IEC 60947-4-1:209.A1:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-2: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters voor motoren

IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016

EN 60947-4-2:2000

+ A1:2002

+ A2:2006

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-3: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleider-motorschakelaars en -schakelaars voor andere belastingen

IEC 60947-4-3:1999

8.7.2016

HD 419.2 S1:1987

Noot 2.1

 

 

EN 60947-4-3:2000/A2:2011

IEC 60947-4-3:1999/A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-4-3:2000/A1:2006

IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-3: Schakelaars en aanzetters voor motoren -Wisselstroomhalfgeleider-regelaars en -schakelaars voor niet-motorische belastingen

IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Noot 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen

IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016

EN 60947-5-1:1997

+ A12:1999

+ A1:1999

+ A2:2000

Noot 2.1

 

 

EN 60947-5-1:204.AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:204.A1:2009

IEC 60947-5-1:203.A1:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-5-1:204.AC:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Naderingsschakelaars

IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016

EN 60947-5-2:1998

+ A1:1999

+ A2:2004

Noot 2.1

 

 

EN 60947-5-2:207.A1:2012

IEC 60947-5-2:207.A1:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-3: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingselementen met een vastgesteld gedrag onder storingsomstandigheden (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

8.7.2016

Noot 3

1.3.2008

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-4: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Methoden voor de beoordeling van het prestatievermogen van lage-energiecontacten — Bijzondere proeven

IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016

EN 60947-5-4:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Laagspanningsschakelaars — Deel 5: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 5: Elektrische noodstopinrichting met mechanische vergrendelingsfunctie

IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-7: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingsinrichtingen met analoge uitgang

IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016

EN 50319:1999

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-8: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Schakelaars met drie standen

IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-9: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Debietschakelaars

IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-1: Meervoudige-functieschakelaars — Netomschakelaars

IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016

EN 60947-6-1:1991

+ A11:1997

+ A1:1994

+ A2:1997

Noot 2.1

 

 

EN 60947-6-1:205.A1:2014

IEC 60947-6-1:205.A1:2013

8.7.2016

Noot 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-2: Meervoudige-functieschakelaars — Besturing- en beveiligingschakelaars (of apparaten)

IEC 60947-6-2:2002

8.7.2016

EN 60947-6-2:1993

+ A11:1997

+ A1:1997

+ A2:1999

Noot 2.1

 

 

EN 60947-6-2:203.A1:2007

IEC 60947-6-2:202.A1:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60947-7-1:2009

Laagspanningsschakelaars — Deel 7-1: Aanvullende apparatuur — Aansluitblokken voor koperen geleiders

IEC 60947-7-1:2009

8.7.2016

EN 60947-7-1:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 7-2: Aanvullende apparatuur — Beschermende aansluitblokken voor koperen geleiders

IEC 60947-7-2:2009

8.7.2016

EN 60947-7-2:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 7-3: Aanvullende apparatuur — Veiligheidseisen voor samenstellingen met smelt blokken

IEC 60947-7-3:2009

8.7.2016

EN 60947-7-3:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 8: Controle-units voor ingebouwde thermische bescherming (PTC) voor roterende elektrische machines

IEC 60947-8:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-8:203.A2:2012

IEC 60947-8:203.A2:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60947-8:203.A1:2006

IEC 60947-8:203.A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 60950-1:2006

Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

IEC 60950-1:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60950-1:2001

+ A11:2004

Noot 2.1

 

 

EN 60950-1:206.A12:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60950-1:206.AC:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-1:206.A11:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60950-1:206.A1:2010

IEC 60950-1:205.A1:2009 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 60950-1:206.A2:2013

IEC 60950-1:205.A2:2013 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

2.7.2016

Cenelec

EN 60950-21:2003

Apparatuur voor informatie techniek — Veiligheid — Deel 21:Afstandskrachtvoeding

IEC 60950-21:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 22: Apparatuur voor installatie buitenshuis

IEC 60950-22:2005 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-22:206.AC:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 23: Opslagapparatuur voor omvangrijke gegevens

IEC 60950-23:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-23:206.AC:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60968:2013

Lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden — Veiligheidseisen

IEC 60968:2012

8.7.2016

EN 60968:1990

+ A1:1993

+ A2:1999

Noot 2.1

 

 

EN 60968:2013/A11:2014

8.7.2016

Noot 3

9.12.2016

Cenelec

EN 60968:2015

Lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden — Veiligheidseisen

IEC 60968:2015 (Gewijzigd)

IEC 60968:2015/COR1:2015 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60968:2013

+ A11:2014

Noot 2.1

30.3.2018

Cenelec

EN 60974-1:2012

Uitrusting voor booglassen — Deel 1: Energiebronnen voor lassen

IEC 60974-1:2012

8.7.2016

EN 60974-1:2005

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60974-2:2008

Uitrusting voor booglassen — Deel 2: Vloeibare koelsystemen

IEC 60974-2:2007

8.7.2016

EN 60974-2:2003

Noot 2.1

1.2.2011

Cenelec

EN 60974-2:2013

Uitrusting voor booglassen — Deel 2: Vloeibare koelsystemen

IEC 60974-2:2013

8.7.2016

EN 60974-2:2008

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60974-3:2007

Uitrusting voor booglassen — Deel 3: Sluitbogen en stabiliserende toestellen

IEC 60974-3:2007

8.7.2016

EN 60974-3:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60974-3:2014

Uitrusting voor booglassen — Deel 3: Sluitbogen en stabiliserende toestellen

IEC 60974-3:2013

8.7.2016

EN 60974-3:2007

Noot 2.1

31.12.2016

Cenelec

EN 60974-5:2008

Uitrusting voor booglassen — Deel 5: Draadaanvoereenheden

IEC 60974-5:2007

8.7.2016

EN 60974-5:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60974-5:2013

Uitrusting voor booglassen — Deel 5: Draadaanvoereenheden

IEC 60974-5:2013

8.7.2016

EN 60974-5:2008

Noot 2.1

27.6.2016

Cenelec

EN 60974-6:2011

Uitrusting voor booglassen — Deel 6: Apparatuur met beperkt gebruik

IEC 60974-6:2010

8.7.2016

EN 60974-6:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60974-6:2016

Uitrusting voor booglassen — Deel 6: Apparatuur met beperkt gebruik

IEC 60974-6:2015

8.7.2016

 

27.10.2018

Cenelec

EN 60974-7:2005

Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen

IEC 60974-7:2005

8.7.2016

EN 60974-7:2000

Noot 2.1

1.8.2008

Cenelec

EN 60974-7:2013

Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen

IEC 60974-7:2013

8.7.2016

EN 60974-7:2005

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60974-8:2009

Uitrusting voor booglassen — Deel 8: Gasconsoles voor lassen en systemen voor plasmasnijden

IEC 60974-8:2009

8.7.2016

EN 60974-8:2004

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60974-11:2010

Uitrusting voor booglassen — Deel 11: Elektrodehouders

IEC 60974-11:2010

8.7.2016

EN 60974-11:2004

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60974-12:2011

Uitrusting voor booglassen — Deel 12: Koppelingen voor laskabels

IEC 60974-12:2011

8.7.2016

EN 60974-12:2005

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60974-13:2011

Uitrusting voor booglassen — Deel 13: Lasklem

IEC 60974-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-1:2004

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 60998-1:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60998-1:1993

+ A1:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-1: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met schroefklemmen

IEC 60998-2-1:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60998-2-1:1993

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-2: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met schroefloze klemmen

IEC 60998-2-2:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60998-2-2:1993

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-3: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met door de isolatie dringende klemmen

IEC 60998-2-3:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60998-2-3:1993

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-4: Bijzondere bepalingen voor lasdoppen

IEC 60998-2-4:2004 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60998-2-4:1993

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60999-1:2000

Verbindingsmiddelen — Geleiders vankoper — Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefloze klemmen — Deel 1: Algemene eisen en bijzondere eisen voor klemmen voor geleiders van 0,2  mm2 tot en met 35 mm2

IEC 60999-1:1999

8.7.2016

EN 60999-1:1993

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 60999-2:2003

Verbindingsmiddelen — Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefloze klemmen voor geleiders van koper — Deel 2: Bijzondere eisen voor geleiders van 35 mm2 tot 300 mm2

IEC 60999-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2004

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61008-1:1996 (Gewijzigd) + A1:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 61008-1:1994

+ A11:1995

+ A12:1998

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A17:2000

+ A2:1995

Noot 2.1

 

 

EN 61008-1:204.A11:2007

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61008-1:204.A12:2009

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCCB's) — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61008-1:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

Noot 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010.A1:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A2:2014

IEC 61008-1:2010.A2:2013 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Noot 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-1: Toepasbaarheid van de algemene bepalingen op aardlekschakelaars waarvan de werking onafhankelijk is van de netspanning

IEC 61008-2-1:1990

8.7.2016

 

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61009-1:2004

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61009-1:1996 (Gewijzigd) + A1:2002 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 61009-1:1994

+ A11:1995

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:1998

+ A19:2000

+ A1:1995

+ A2:1998

Noot 2.1

 

 

EN 61009-1:204.AC:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-1:204.A11:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61009-1:204.A13:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61009-1:204.A12:2009

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61009-1:2012

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCBO's) — Deel 1: Algemene bepalingen

IEC 61009-1:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

Noot 2.1

18.6.2017

 

EN 61009-1:2012/A2:2014

IEC 61009-1:2010.A2:2013 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A1:2014

IEC 61009-1:2010.A1:2012 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Noot 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-1: Toepasbaarheid van de algemene bepalingen op aardlekschakelaars waarvan de werking onafhankelijk is van de netspanning

IEC 61009-2-1:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61010-1:2010

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61

IEC 61010-1:2010

8.7.2016

EN 61010-1:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-010:2003

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-010: Bijzondere eisen voor

IEC 61010-2-010:2003

8.7.2016

EN 61010-2-010:1994

+ A1:1996

Noot 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-010:2014

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-010: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor het verhitten van materialen

IEC 61010-2-010:2014

8.7.2016

EN 61010-2-010:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-020:2006

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-020: Bijzondere eisen voor laboratoriumcentrifuges

IEC 61010-2-020:2006

8.7.2016

EN 61010-2-020:1994

+ A1:1996

Noot 2.1

1.7.2009

Cenelec

EN 61010-2-030:2010

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-030: Bijzondere eisen voor het beproeven en meten van circuits

IEC 61010-

IEC 61010-2-030:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-032:2012

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-032: Bijzondere eisen voor in de hand vast te houden stroomklemmen voor elektrisch meten en beproeven

IEC 61010-2-032:2012

8.7.2016

EN 61010-2-032:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-033:2012

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-033: Bijzondere eisen voor in de hand vast te houden multimeters en andere meters, voor huishoudelijk en professioneel gebruik, geschikt voor het meten van netspanning

IEC 61010-2-033:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-040: Bijzondere eisen voor sterilisatoren en desinfecterende wasmachines gebruikt voor de behandeling van medische benodigdheden

IEC 61010-2-040:2005

8.7.2016

EN 61010-2-041:1996

EN 61010-2-042:1997

EN 61010-2-043:1997

EN 61010-2-045:2000

Noot 2.1

1.6.2008

Cenelec

EN 61010-2-051:2003

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-051: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor mechanisch mengen en roeren

IEC 61010-2-051:2003

8.7.2016

EN 61010-2-051:1995

Noot 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-051:2015

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-051: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor mengen en roeren

IEC 61010-2-051:2015

8.7.2016

EN 61010-2-051:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-061:2003

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-061: Bijzondere eisen voor atomaire spectrometers met thermische automatisering en ionisering voor laboratoriumgebruik

IEC 61010-2-061:2003

8.7.2016

EN 61010-2-061:1996

Noot 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-061:2015

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-061: Bijzondere eisen voor atomaire spectrometers met thermische atomatisering en ionisering voor laboratoriumgebruik

IEC 61010-2-061:2015

8.7.2016

EN 61010-2-061:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-081:2002

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor metingen, controle en laboratoriumgebruik — Deel 2-081: Bijzondere eisen voor automatisch en semi-automatisch laboratoriumapparatuur voor analyse en andere doeleinden

IEC 61010-2-081:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-081:202.A1:2003

IEC 61010-2-081:201.A1:2003

8.7.2016

Noot 3

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-081:2015

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-081: Bijzondere eisen voor automatisch en semi-automatisch laboratoriumapparatuur voor analyse en andere doeleinden

IEC 61010-2-081:2015

8.7.2016

EN 61010-2-081:2002

+ A1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-091:2012

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-091: Bijzondere eisen voor kasten met röntgensystemen

IEC 61010-2-091:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-091:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-201:2013

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-201: Bijzondere eisen voor besturingsapparatuur

IEC 61010-2-201:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-031:2002

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61010-031:2002

8.7.2016

EN 61010-2-031:1994

Noot 2.1

1.2.2005

 

EN 61010-031:202.A1:2008

IEC 61010-031:202.A1:2008

8.7.2016

Noot 3

1.3.2011

Cenelec

EN 61010-031:2015

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 031: Veiligheidseisen voor met de hand vast te houden meetpennen voor elektrisch meten en beproeven

IEC 61010-031:2015

8.7.2016

EN 61010-031:2002

+ A1:2008

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61028:1993

Elektrische meetinstrumenten X-Y-schrijver

IEC 61028:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61028:1993/A2:1997

IEC 61028:1991/A2:1997

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61034-1:2005

Meting van de dichtheid van de rook bij verbranding van elektrische leidingen onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 1: Beproevingstoestellen

IEC 61034-1:2005

8.7.2016

EN 50268-1:1999

Noot 2.1

1.6.2008

 

EN 61034-1:205.A1:2014

IEC 61034-1:205.A1:2013

8.7.2016

Noot 3

26.7.2016

Cenelec

EN 61034-2:2005

Meting van de dichtheid van de rook van elektrische leidingen bij verbranding onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 2: Beproevingsprocedure en -eisen

IEC 61034-2:2005

8.7.2016

EN 50268-2:1999

Noot 2.1

1.6.2008

 

EN 61034-2:205.A1:2013

IEC 61034-2:205.A1:2013

8.7.2016

Noot 3

25.6.2016

Cenelec

EN 61048:2006

Hulpapparatuur voor lampen — Condensatoren voor gebruik in schakelingen met buisvormige fluorescentei-en andere ontladingslampen — Algemene- en veiligheidseisen

IEC 61048:2006

8.7.2016

EN 61048:1993

+ A1:1996

+ A2:1999

Noot 2.1

 

 

EN 61048:206.A1:2016

IEC 61048:206.A1:2015

8.7.2016

Noot 3

19.2.2019

Cenelec

EN 61050:1992

Transformatoren voor buisvormige gasontladingslampen met een nullastspanning van meer dan 1 000  V (neontransformatoren) — Algemene en veiligheidseisen

IEC 61050:1991 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 61050:1992/A1:1995

IEC 61050:1991/A1:1994 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61058-1:2002

Toestelschakelaars — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61058-1:2000 (Gewijzigd) + A1:2001

8.7.2016

EN 61058-1:1992

+ A1:1993

Noot 2.1

 

 

EN 61058-1:202.A2:2008

IEC 61058-1:2000/A2:2007

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61058-2-1:2011

Toestelschakelaars — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor snoerschakelaars

IEC 61058-2-1:2010

8.7.2016

EN 61058-2-1:1993

+ A11:2002

+ A1:1996

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Toestelschakelaars — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor onafhankelijk gemonteerde schakelaars

IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-5:2011

Toestelschakelaars — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor omkeerschakelaars

IEC 61058-2-5:2010

8.7.2016

EN 61058-2-5:1994

+ A11:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61071:2007

Condensatoren voor vermogenselektronica

IEC 61071:2007

8.7.2016

EN 61071-1:1996

EN 61071-2:1996

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61095:2009

Elektromechanische schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

IEC 61095:2009

8.7.2016

EN 61095:1993

+ A11:1996

+ A1:2000

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programmeerbare besturingen; Deel 2: Apparatuur-eisen en beproevingen

IEC 61131-2:2007

8.7.2016

EN 61131-2:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61138:2007

Elektrische leidingen voor draagbare aardings- en kortsluitapparatuur

IEC 61138:2007 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 61138:1997

+ A11:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61140:2002

Bescherming tegen elektrische schokken — Gecombineerde maatregelen voor installatie en materieel

IEC 61140:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61140:202.A1:2006

IEC 61140:201.A1:2004 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61143-1:1994

Elektrische meetinstrumenten — X-t schrijvers — Deel 1: Definities en eisen

IEC 61143-1:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 61143-1:1994/A1:1997

IEC 61143-1:1992/A1:1997

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61143-2:1994

Elektrische meetinstrumenten — X-t schrijvers — Deel 2: Aanbevolen aanvullende beproevingsmethoden

IEC 61143-2:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61184:2008

Bajonet-lamphouders

IEC

IEC 61184:2008

8.7.2016

EN 61184:1997

+ A1:2001

+ A2:2004

Noot 2.1

 

 

EN 61184:208.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61187:1994

Elektrische en elektronische meetapparatuur — Documentatie

IEC 61187:1993 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 61187:1994/AC:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61195:1999

Fluorescentielampen met twee lampvoeten — Veiligheidseisen

IEC 61195:1999

8.7.2016

EN 61195:1994

+ A1:1998

Noot 2.1

 

 

EN 61195:1999/A1:2013

IEC 61195:1999/A1:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61195:1999/A2:2015

IEC 61195:1999/A2:2014

8.7.2016

Noot 3

24.10.2017

Cenelec

EN 61199:2011

Fluorescentielampen met één lampvoet — Veiligheidsbepalingen

IEC 61199:2011

8.7.2016

EN 61199:1999

Noot 2.1

 

 

EN 61199:2011/A1:2013

IEC 61199:2011/A1:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61199:2011/A2:2015

IEC 61199:2011/A2:2014

8.7.2016

Noot 3

3.9.2017

Cenelec

EN 61204:1995

Laagspanningsvoedingsapparaten met gelijkstroomuitgang — Gebruikseigenschappen

IEC 61204:1993 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-7:2006

Laagspanningsvoedingsapparaten met gelijkstroomuitgang — Deel 7: Veiligheidseisen

IEC 61204-7:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61204-7:206.A11:2009

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61210:2010

Verbindingsmiddelen — Platte snelkoppelingsuitgangen voor elektrische geleiders van koper — Veiligheidseisen

IEC 61210:2010 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 61210:1995

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61230:2008

Onder spanning werken — Draagbare toestellen voor aarding of aarding en kortsluiting

IEC 61230:2008

8.7.2016

EN 61230:1995

+ A11:1999

Noot 2.1

1.10.2011

Cenelec

EN 61242:1997

Elektrisch installatiematerieel — Snoerhaspels voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

IEC 61242:1995 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:208.AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008

IEC 61242:1995/A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61242:1997/A2:2016

IEC 61242:1995/A2:2015

8.7.2016

Noot 3

3.12.2018

Cenelec

EN 61243-3:2010

Onder spanning werken — Spanningzoekers — Deel 3: Twee-polig type voor laagspanning

IEC 61243-3:2009

8.7.2016

EN 61243-3:1998

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61243-3:2014

Onder spanning werken — Spanningzoekers — Deel 3: Twee-polig type voor laagspanning

IEC 61243-3:2014

8.7.2016

EN 61243-3:2010

Noot 2.1

13.11.2017

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61270-1:1996

Condensatoren voor magnetronovens Deel 1: Algemeen

IEC 61270-1:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61293:1994

Markering van elektrische apparatuur met de nominale waarden betreffende de elektrische voeding — Veiligheidseisen

IEC 61293:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Veiligheid van machines — Signalering, markeringen en bediening — Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen

IEC 61310-1:2007

8.7.2016

EN 61310-1:1995

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Veiligheid van machines — Signalering, markeringen en bediening — Deel 2: Eisen aan markeringen

IEC 61310-2:2007

8.7.2016

EN 61310-2:1995

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Veiligheid van machines — Signalering, markeringen en bediening — Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen

IEC 61310-3:2007

8.7.2016

EN 61310-3:1999

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61316:1999

Kabelhaspels voor industrieel gebruik

IEC 61316:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-1:2008

Toebehoren voor lampen — Deel 1: Algemene en veiligheidseisen

IEC 61347-1:2007 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 61347-1:2001

+ A1:2008

Noot 2.1

 

 

EN 61347-1:208.A2:2013

IEC 61347-1:207.A2:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61347-1:208.A1:2011

IEC 61347-1:207.A1:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61347-1:2015

Toebehoren voor lampen — Deel 1: Algemene en veiligheidseisen

IEC 61347-1:2015

8.7.2016

EN 61347-1:2008

+ A1:2011

+ A2:2013

Noot 2.1

26.3.2018

Cenelec

EN 61347-2-2:2012

Toebehoren voor lampen — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor met gelijkspanning of wisselspanning gevoede elektronische spanningsomvormers voor gloeilampen

IEC 61347-2-2:2011

8.7.2016

EN 61347-2-2:2001

+ A1:2006

+ A2:2006

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61347-2-3:2011

Toebehoren voor lampen — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor met wisselspanning en/of gelijkspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen

IEC 6134

IEC 61347-2-3:2011

8.7.2016

EN 61347-2-3:2001

+ A1:2004

+ A2:2006

EN 61347-2-4:2001

Noot 2.1

 

 

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-7:2012

Toebehoren voor lampen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor elektronische voorschakelapparaten met batterij voor noodverlichting

IEC 61347-2-7:2011

8.7.2016

EN 61347-2-7:2006

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61347-2-8:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen

IEC 61347-2-8:2000

8.7.2016

EN 60920:1991

+ A11:2000

+ A1:1993

+ A2:1996

Noot 2.1

 

 

EN 61347-2-8:201.AC:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-8:201.A1:2006

2-8:2000/A1:2006

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61347-2-8:201.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-9:2013

Toebehoren voor lampen — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor voorschakelapparaten voor ontladingslampen (met uitzondering van buisvormige fluorescentielampen)

IEC 61347-2-9:2012

8.7.2016

EN 61347-2-9:2001

+ A1:2003

+ A2:2006

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor elektronische wisselrichters en omzetters voor hoogfrequent werkende koud ontstekende buisvormige ontladingslampen (neon-buizen)

IEC 61347-2-10:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:201.AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:201.A1:2009

IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Toebehoren voor lampen-Deel 2-11:Bijzondere eisen voor diverse elektronische circuits die worden gebruikt in verlichtingsarmaturen

IEC 61347-2-11:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:201.AC:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:201.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Lampen — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor d.c. of a.c. verstrekkende electronische ballast voor ontladingslampen (exclusief fluorescentielampen)

IEC 61347-2-12:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-12:205.A1:2010

IEC 61347-2-12:205.A1:2010

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61347-2-12:205.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-13:2006

Lampen — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor d.c. of a.c. verstrekkende electronische schakelaars voor LED modules

IEC 61347-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-13:206.AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-13:2014

Lampen — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor d.c. of a.c. verstrekkende electronische schakelaars voor LED modules

IEC 61347-2-13:2014

8.7.2016

EN 61347-2-13:2006

Noot 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 61386-1:2008

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61386-1:2008

8.7.2016

EN 61386-1:2004

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61386-21:2004

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 21: Bijzondere eisen — Starre buizen

IEC 61386-21:2002

8.7.2016

EN 50086-2-1:1995

+ A11:1998

Noot 2.1

 

 

EN 61386-21:204.A11:2010

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61386-21:204.AC:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61386-22:2004

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 22: Bijzondere eisen — Buigzame buizen

IEC 61386-22:2002

8.7.2016

EN 50086-2-2:1995

+ A11:1998

Noot 2.1

 

 

EN 61386-22:204.AC:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 61386-22:204.A11:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61386-23:2004

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 23: Bijzondere eisen — Flexibele buizen

IEC 61386-23:2002

8.7.2016

EN 50086-2-3:1995

+ A11:1998

Noot 2.1

 

 

EN 61386-23:204.A11:2010

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61386-23:204.AC:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61386-24:2010

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 24: Bijzondere eisen — Buizen voor aanleg in de grond

IEC 61386-24:2004

8.7.2016

EN 50086-2-4:1994

+ A1:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61386-25:2011

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 25: Bijzondere eisen — Bevestigingsmiddelen voor buizen

IEC 61386-25:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning — Deel 2: Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen

IEC 61439-1:2011

8.7.2016

EN 61439-1:2009

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61439-2:2011

Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning — Deel 2: Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen

IEC 61439-2:2011

8.7.2016

EN 61439-2:2009

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 3: Verdeelborden bedoeld voor bediening door ondeskundig personeel

IEC 61439-3:2012

8.7.2016

EN 60439-3:1991

+ A1:1994

+ A2:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 4: Bijzondere eisen voor bouwkasten

IEC 61439-4:2012

8.7.2016

EN 60439-4:2004

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 5: Inrichtingen bestemd voor verdeelkasten in openbare netwerken

IEC 61439-5:2010

8.7.2016

EN 60439-5:2006

Noot 2.1

3.1.2016

Cenelec

EN 61439-5:2015

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 5: Inrichtingen bestemd voor verdeelkasten in openbare netwerken

IEC 61439-5:2014

8.7.2016

EN 61439-5:2011

Noot 2.1

 

 

EN 61439-5:2015/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 6: Railverbindingssystemen (snelbusverkeer)

IEC 61439-6:2012

8.7.2016

EN 60439-2:2000

+ A1:2005

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61534-1:2011

Contactrailsystemen — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61

IEC 61534-1:2011

8.7.2016

EN 61534-1:2003

Noot 2.1

 

 

EN 61534-1:2011/A1:2014

IEC 61534-1:2011/A1:2014

8.7.2016

Noot 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61534-21:2006

Contactrailsystemen — Deel 21: Bijzondere eisen voor contactrailsystemen bestemd voor bevestiging aan muren en plafonds

IEC 61534-21:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61534-21:2014

Contactrailsystemen — Deel 21: Bijzondere eisen voor contactrailsystemen bestemd voor bevestiging aan muren en plafonds

IEC 61534-21:2014

8.7.2016

EN 61534-21:2006

Noot 2.1

24.7.2017

Cenelec

EN 61534-22:2009

Contactrailsystemen — Deel 22: Bijzondere eisen voor contactrailsystemen bestemd voor bevestiging op, in of onder vloeren.

IEC 61534-22:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61534-22:2014

Contactrailsystemen — Deel 22: Bijzondere eisen voor contactrailsystemen bestemd voor bevestiging op, in of onder vloeren

IEC 61534-22:2014

8.7.2016

EN 61534-22:2009

Noot 2.1

24.7.2017

Cenelec

EN 61535:2009

Toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties

IEC 61535:2009 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 61535:209.A1:2013

IEC 61535:209.A1:2012

8.7.2016

Noot 3

20.6.2015

Cenelec

EN 61537:2007

Kabelbaansystemen en kabelladdersystemen voor het onderbrengen van elektrische leidingen

IEC 61537:2006

8.7.2016

EN 61537:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61549:2003

Overige lampen

IEC 61549:2003

8.7.2016

EN 61549:1996

+ A1:1997

+ A2:2001

Noot 2.1

 

 

EN 61549:203.A1:2005

IEC 61549:203.A1:2005

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61549:203.A3:2012

IEC 61549:203.A3:2012

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61549:203.A2:2010

IEC 61549:203.A2:2010

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61557-1:2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wissel spanning en 1,5  kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61557-1:2007

8.7.2016

EN 61557-1:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61557-2:2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wissel spanning en 1,5  kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 2: Isolatieweerstand

IEC 61557-2:2007

8.7.2016

EN 61557-2:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61557-3:2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wissel spanning en 1,5  kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 3: Lus-impedantie

IEC 61557-3:2007

8.7.2016

EN 61557-3:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61557-4:2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wissel spanning en 1,5  kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 4: Weerstand van de aardverbinding en potentiaalvereffening

IEC 61557-4:2007

8.7.2016

EN 61557-4:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61557-5:2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wissel spanning en 1,5  kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 5: Aardweerstand

IEC 61557-5:2007

8.7.2016

EN 61557-5:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61557-6:2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V wisselspanning en 1 500  V gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 6: Effectiviteit van toestellen voor aardlekbeveiliging in TT- en TN-stelsels

IEC 61557-6:2007

8.7.2016

EN 61557-6:1998

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61557-7:2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wissel spanning en 1,5  kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 7: Fasevolgorde

IEC 61557-7:2007

8.7.2016

EN 61557-7:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61557-8:2007

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5  kV gelijkspanning; Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen; Deel 8: Isolatiebewakingsinrichtingen voor IT-stelsels

IEC 61

IEC 61557-8:2007

8.7.2016

EN 61557-8:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61557-8:2015

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5  kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 8: Isolatiebewakingsinrichtingen voor IT-stelsels

IEC 61557-8:2014

8.7.2016

EN 61557-8:2007

Noot 2.1

15.1.2018

Cenelec

EN 61557-9:2009

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V a.c en 1 500  V d.c — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 9: Apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten in IT-stelsels

IEC 61557-9:2009

8.7.2016

EN 61557-9:1999

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61557-9:2015

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V a.c en 1 500  V d.c — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 9: Apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten in IT-stelsels

IEC 61557-9:2014

8.7.2016

EN 61557-9:2009

Noot 2.1

15.1.2018

Cenelec

EN 61557-10:2001

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V a.c. wisselspanning en 1 500  V d.c. gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, met en of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 10: Gecombineerde meetapparatuur voor beproeving, meting en bewaken van veiligheidsmaatregelen

IEC 61557-10:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-10:2013

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V a.c. wisselspanning en 1 500  V d.c. gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 10: Gecombineerde meetapparatuur voor beproeving, meting en bewaken van veiligheidsmaatregelen

IEC 61557-10:2013

8.7.2016

EN 61557-10:2001

Noot 2.1

3.6.2016

Cenelec

EN 61557-11:2009

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V a.c. en 1 500  V d.c. gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 11: Werking van lekstroombewakingstoestellen (RCM's) type A en type B in TT, TN en IT systemen

IEC 61557-11:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V a.c. en 1 500  V d.c. gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 12: Prestatiemeting en bewakingsinrichtingen (PMD)

IEC 61557-12:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-13:2011

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V a.c. en 1 500  V d.c. gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 13: Met de hand bediende stroomklemmen en sensoren voor metingen van lekstroom in elektrische distributiesystemen

IEC 61557-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-14:2013

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V a.c. wisselspanning en 1 500  V d.c. gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 14: Apparatuur voor het testen van de veiligheid van elektrische apparatuur van machines

IEC 61557-14:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-15:2014

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V wisselspanning en 1 500  V gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 15: Functionele veiligheidseisen voor toestellen voor isolatiebewaking in IT-stelsels en materieel voor plaatsbepaling van isolatiefouten in IT-stelsels

IEC 61557-15:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-16:2015

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000  V wisselspanning en 1 500  V gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 16: Apparatuur voor het testen van veiligheidsmaatregelen van elektrische aparatuur en/of medische elektrische apparatuur

IEC 61557-16:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-1:1997

Veiligheid van energie transformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 1: Algemene bepaling en en beproeving

IEC 61558-1:1997 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 60742:1995

Noot 2.1

1.12.2005

 

EN 61558-1:1997/A11:2003

8.7.2016

Noot 3

1.12.2005

 

EN 61558-1:1997/A1:1998

IEC 61558-1:1997/A1:1998

8.7.2016

Noot 3

1.1.2001

 

EN 61558-1:1997/AC:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-1:2005

Veiligheid van energie transformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 1: Algemene bepaling en en beproeving

IEC 61558-1:2005

8.7.2016

EN 61558-1:1997

+ A11:2003

+ A1:1998

Noot 2.1

 

 

EN 61558-1:205.A1:2009

IEC 61558-1:205.A1:2009

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61558-1:205.AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-1:2007

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden, smoorspoelen en dergelijke — Deel 2-1: Bijzondere bepalingen en beproevingen voor scheidingstransformatoren en voedingseenheden die scheidingstransformatoren bevatten

IEC 61558-2-1:2007

8.7.2016

EN 61558-2-1:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-2:2007

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden, smoorspoelen en dergelijke — Deel 2-2: Bijzondere bepalingen en beproevingen voor stuurstroomstransformatoren en voedingseenheden die stuurstroomtransformatoren bevatten

IEC 61558-2-2:2007

8.7.2016

EN 61558-2-2:1998

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-3:2010

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-3: Bijzondere bepalingen voor ontstekingstransformatoren voor gas- en oliebranders

IEC 61558-2-3:2010

8.7.2016

EN 61558-2-3:2000

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-4:2009

Veiligheid van transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en dergelijke met een voedingsspanning tot 1 100  V — Deel 2-4: Bijzondere eisen en beproevingen voor scheidingstransformatoren en voedingseenheden met een scheidingstransformator

IEC 61558-2-4:2009

8.7.2016

EN 61558-2-4:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-5:2010

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-5: Bijzondere bepalingen voor transformatoren en voedingseenheden voor scheertoestellen

IEC 61558-2-5:2010

8.7.2016

EN 61558-2-5:1998

+ A11:2004

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-6:2009

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke met een voedingsspanning tot 1 100  V — Deel 2-6: Bijzondere eisen en beproevingen voor veiligheidstransformatoren en voedingseenheden met een veiligheidstransformator

IEC 61558-2-6:2009

8.7.2016

EN 61558-2-6:1997

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-7:2007

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-7: Bijzondere bepalingen voor speelgoedtransformatoren

IEC 61558-2-7:2007 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 61558-2-7:1997

+ A11:2002

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-8:2010

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-8: Bijzondere bepalingen voor beltransformatoren

IEC 61558-2-8:2010

8.7.2016

EN 61558-2-8:1998

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-9:2011

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-9: Bijzondere bepalingen voor transformatoren voor looplampen van klasse III voor wolfraamdraadlampen

IEC 61558-2-9:2010

8.7.2016

EN 61558-2-9:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-12:2011

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-12: Bijzondere bepalingen voor magnetische spanningsstabilisatoren

IEC 61558-2-12:2011

8.7.2016

EN 61558-2-12:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-13:2009

Veiligheid van transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en dergelijke met een voedingsspanning tot 1 100 V — Deel 2-13: Bijzondere eisen en beproevingen voor spaartransformatoren en voedingseenheden met een spaartransformator

IEC 61558-2-13:2009

8.7.2016

EN 61558-2-13:2000

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-14:2013

Veiligheid van transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en dergelijke combinatie — Deel 2-14: bijzondere eisen en beproevingen voor variabele omzetters en voedingseenheden verwerkt in variabele omzetters

IEC 61558-2-14:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-15:2012

Veiligheid van transformatoren, reactoren, voedingseenheden en combinaties hiervan — Deel 2-15: Bijzondere bepalingen en beproevingen voor beschermingstransformatoren ten behoeve van medisch gebruikte ruimten

IEC 61558-2-15:2011

8.7.2016

EN 61558-2-15:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-16:2009

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden, smoorspoelen en dergelijke — Deel 2-16: Bijzondere bepalingen voor geschakelde voedingen en transformatoren voor geschakelde voedingen

IEC 61558-2-16:2009

8.7.2016

EN 61558-2-17:1997

Noot 2.1

 

 

EN 61558-2-16:209.A1:2013

IEC 61558-2-16:209.A1:2013

8.7.2016

Noot 3

16.9.2016

Cenelec

EN 61558-2-20:2011

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-20: Bijzondere bepalingen voor kleine smoorspoelen

IEC 61558-2-20:2010

8.7.2016

EN 61558-2-20:2000

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-23:2010

Veiligheid van transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en combinaties daarvan — Deel 2-23: Bijzondere eisen voor en beproevingen van transformatoren en voedingseenheden bestemd voor gebruik op bouwterreinen, opslagterreinen en terreinen voor soortgelijk gebruik

IEC 61558-2-23:2010

8.7.2016

EN 61558-2-23:2000

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-26:2013

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-26: Bijzondere bepalingen en beproevingen voor transformatoren en voedingseenheden met het oog op energiebesparing en andere doeleinden

IEC 61558-2-26:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61643-11:2012

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten — Deel 11: Overspannings-beveiligingsmiddelen voor laagspanningsnetten — Gebruikseisen en beproevingsmethoden

IEC 61643-11:2011 (Gewijzigd)

8.7.2016

EN 61643-11:2002

+ A11:2007

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61643-21:2001

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten — Deel 21: Beveiligingsmiddelen tegen overspanning verbonden met telecommunicatie- en signaleringsnetwerken — Prestatie-eisen en beproevingsmethoden

IEC 616

IEC 61643-21:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61643-21:201.A1:2009

IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Gewijzigd)

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61643-21:201.A2:2013

IEC 61643-21:2000/A2:2012

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61730-1:2007

Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules; Deel 1: Eisen voor constructie

IEC 61730-1:2004 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 61730-1:207.A1:2012

IEC 61730-1:204.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61730-1:207.A2:2013

IEC 61730-1:204.A2:2013

8.7.2016

Noot 3

 

 

EN 61730-1:207.A11:2014

8.7.2016

Noot 3

13.10.2017

Cenelec

EN 61730-2:2007

Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules; Deel 2: Eisen voor beproeving

IEC 61730-2:2004 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

 

EN 61730-2:207.A1:2012

IEC 61730-2:204.A1:2011

8.7.2016

Noot 3

 

Cenelec

EN 61770:2009

Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet — Voorkomen van terughevelen van niet-drinkbaar water naar het net en het falen van slangstellen

IEC 61770:2008

8.7.2016

EN 61770:1999

+ A1:2004

+ A2:2006

Noot 2.1

 

 

EN 61770:209.AC:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-5-1:2007

Regelbare elektrische aandrijfsystemen; Deel 5-2: Veiligheidseisen; Functioneel

IEC 61800-5-1:2007

8.7.2016

EN 61800-5-1:2003

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Tijdrelais voor industrieel gebruik — Deel 1: Eisen en beproevingen

IEC 61812-1:2011

8.7.2016

EN 61812-1:1996

+ A11:1999

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61851-1:2011

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61851-1:2010

8.7.2016

EN 61851-1:2001

Noot 2.1

 

Cenelec

EN 61851-21:2002

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 21: Eisen voor elektrische voertuigen voor geleidende verbinding voor een a.c/d.c. levering

IEC 61851-21:2001

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-22:2002

Laadsysteem via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 22: AC laadstation voor elektrische voertuigen

IEC 61851-22:2001

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-23:2014

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 23: Oplaadstation voor elektrische voertuigen op gelijkstroom

IEC 61851-23:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-24:2014

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 24: Digitale communicatie tussen een DC-laadstation en een elektrisch voertuig voor het controleren van het DC-laadproces

IEC 61851-24:2014

8.7.2016

 

 

 

EN 61851-24:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-1:2009

Meettransformatoren — Deel 1: Algemene eisen

IEC 61869-1:2007 (Gewijzigd)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-2:2012

Meettransformatoren — Deel 2: Aanvullende eisen voor stroomtransformatoren

IEC 61869-2:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-3:2011

Meettransformatoren — Deel 3: Aanvullende eisen voor inductieve spanningstransformatoren

IEC 61869-3:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-4:2014

Meettransformatoren — Deel 4: Aanvullende eisen voor gecombineerde transformatoren

IEC 61869-4:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61869-4:2014/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-5:2011

Meettransformatoren — Deel 5: Aanvullende eisen voor capacitieve spanningstransformatoren

IEC 61869-5:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61869-5:2011/AC:2015